Uudisrakentamisen välipohjat

Kevytsoralla täytetty välipohja on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu, kun välipohjaan täytyy tehdä täyttökerros.  

Perinteinen täyttövälipohjaratkaisu on tuulettumaton, jota tarvittaessa tuuletetaan vain rakentamisen aikana rakennuskosteuden poistamiseksi kevytsorakerrokseen asenettavalla tuuletusputkistolla.  

Tämän sivun ohjeistus keskittyy rakennuksien välipohjarakenteisiin, joihin tehdään täyttö Leca-kevytsoralla. Lataa laaja suunnitteluohje tältä sivulta.

Leca-sora toimitetaan välipohjiin ja katoille kuivaan suorana siilosta.

Talonrakennukseen käytettävä Leca-sora säilytetään suljetuissa siiloissa, joihin se siirretään suoraan tuotantolinjalta katettuja kuljettimia pitkin. Asiakkaille toimitus tapahtuu suoraan siiloista säiliöautolla, kuomullisella kuorma-autolla tai säkkituotteina. Näin talonrakennukseen käytettävä Leca-sora ei missään vaiheessa ole varastoituna ulkona. 

Kantava rakenne

Leca-soravälipohjan kantava rakenne on tyypillisesti betonirakenteinen, joko elementtirakenteinen tai paikalla valettu betonilaatta. Tämän rakenteen suunnittelussa on otettava huomioon Leca-soran paino, jolle mitoituspainoksi suositellaan 275 kg/m³. Rakenteen ilmatiiviyteen, erityisesti läpivientien ja liittymien kohdalla, tulee kiinnittää huomiota. 

Leca-soravälipohjan kantava rakenne on tyypillisesti betonirakenteinen

Kosteudenhallinta ja tuuletuksen suunnittelu

Leca-soralla täytetyllä välipohjalla aikaansaadaan kosteusteknisesti toimiva ja turvallinen sekä vikasietoinen rakenne. Lämpimiin tiloihin rajautuvassa tyypillisessä välipohjarakenteessa rakenteelle ei muodostu kosteusrasitusta rakennuksen käytöstä.

Lähtökohtaisesti rakennusaikainen kosteus pyritään riittävin osin poistamaan rakenteista rakentamisen aikana kuivattamalla, ennen pintarakenteiden asentamista, jolloin kevytsorakerroksen aktiivista tuuletusta ei tarvita. Kevytsorakerroksen suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 85 % RH.

Tuuletusputkisto asennetaan usein varauksena, jolloin kosteusriskejä voidaan hallita paremmin sekä kustannustehokkaasti.  

Kuivatuksessa voidaan käyttää koneellista ilmanvaihtoa, ja tuuletuksen tehostamiseksi voidaan hyödyntää tulo-poisto-ilmanvaihtoa. Kosteuden poistumista rakenteesta voidaan seurata langattomilla Leca-kosteusantureilla, joiden keräämää dataa seurataan pilvipalvelun kautta. 

Rakenteen kuivatuksen tarve ja määrä riippuvat monista tekijöistä, kuten kantavan rakenteen tyypistä, betonin lähtökosteudesta, kevytsoran lähtökosteudesta, ja sen päälle asennettavien rakennekerrosten materiaaleista. Työnaikainen tuuletus on yleensä riittävä, joka voidaan toteuttaa huonekohtaisella tuuletusputkistolla, johon kytketään kuivauskone. 

Pintabetonilaatta

Pintabetonilaatan ja Leca-sorakerroksen välille suositellaan asennettavaksi N1-luokan suodatinkangas tai PETO-valukangas. Suodatin-/valukankaan päälle työskentelyn helpottamiseksi suositellaan asennettavaksi harjateräsverkko 8#150. Mahdollisen lattialämmityksen putkipidikkeet voi sitoa suodatin-/valukankaan päälle asennettavaan harjateräsverkkoon. 

Pintabetonilaatan suunnittelussa on otettava huomioon kokoonpuristuvuus ja kuormituskestävyys, ja ilmavuodot täyttökerroksen ja huonetilan välillä tulee estää.

Leca-soran toimitustavat

Leca-sora voidaan toimittaa puhaltamalla, purkuputkellisella nostolaatikolla tai säkkituotteina, joita saatavilla 50 l ja 1000 l säkeissä. Puhallusmenetelmässä on tärkeää hallita pölyämistä ja minimoida veden määrää. Nostolaatikot mahdollistavat suurten määrien toimittamisen kerralla, ja säkkituotteet tarjoavat joustavuutta pienemmissä kohteissa.

Asiantuntijamme auttavat oikean toimitusmenetelmän valinnassa, ota rohkeasti yhteyttä

Ota yhteyttä!

Please register your details first

Areas of interest