Historia

Toinen maailmassa 

Renlundin tytäryhtiö Leca Oy aloitti Leca®-kevytsoran valmistuksen Kuusankosken Keltissä vuonna 1951, toisena maailmassa. Renlundilla oli ennen sotia tiilitehdas, joka jäi talvisodassa Neuvostoliitolle. Alue valloitettiin takaisin vuonna 1941 ja tehdas jälleenrakennettiin. Tehdas jäi kuitenkin vuonna -44 Neuvostoliitolle, ja Renlund osti sen tilalle maata Kuusankoskelta. Kuusankosken Keltin alueen savi ei kuitenkaan soveltunut tiilien valmistukseen, savi oli liian märkää, joten tiilitehtaan tilalle perustettiin kevytsoratehdas.

leca

Renlundin tytäryhtiö Leca Oy osti Tanskasta Randersin tehtaalta Leca-kevytsoran valmistuslisenssin ja tehtaan rakentaminen alkoi vuonna 1949. Uuni hankittiin Tanskasta ja moottorit saatiin erikoisluvalla, kun Neuvostoliitto ei ottanut niitä sotakorvauksina. 

Alkuvaikeuksista huolimatta Leca Oy:n tehdas aloitti toimintansa Kuusankoskella vuonna 1951. Savi nostettiin ruoppaajaa muistuttavalla ketjukaivurilla ylös, kuljetettiin dieselveturilla ja kuuppavaunulla raiteita pitkin tehtaalle. Hevoset tekivät kevyempiä töitä ja lapio oli tuttu työkalu.

Yritysnimet

 • 1951 Leca Oy (Oy Renlund Ab)
 • 1964 Lohja Oy (toiseksi kevytsoran valmistajaksi Elko-tuotemerkillä)
 • 1982 kaikki kevytsora ja -harkkoliiketoiminta Lohja Oy:n alle
 • 1993 Optiroc Oy Ab
 • 1995 Clayroc Oy Ab
 • 1996 ExClay Suomi Oy Ab
 • 1997 Optiroc Oy Ab
 • 2005 maxit Oy Ab
 • 2010 Saint-Gobain Weber Oy Ab
 • 2014 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
 • 2017 Leca Finland Oy

Historian merkkipaalut

Kysyntä kasvaa

Vuonna 1959 Osuustukkukauppa osti tehtaan Renlundilta. Autotallissa toimi koevalimo, jossa valettiin elementtejä ja Leca-tiiliä. Kevytsoraa alettiin käyttää tie-, katu- ja maarakenteisiin. Kilpailu oli kovaa, mutta Leca-sora alkoi käydä hyvin kaupaksi 60-luvulla. Leca-soraa meni talojen perustuksiin ja alapohjiin niin paljon kuin ehdittiin tehdä. Uusi tehdashalli valmistui vuonna 1963 ja uusi uuni tuotti 600 m³ vuorokaudessa.

Leca-soran menekki kattojen lämmityseristeenä kasvoi, kun tasakatot tulivat muotiin 1970-luvulla ja kevytsoraharkkojen käyttö pientalojen perustuksissa yleistyi. Lohja Oy aloitti kevysoran tuotannon vuonna 1964 Virkkalassa. Vuonna 1982 Kuusankosken tehdas siirtyi Lohja Oy:n omistukseen. 80-luvulla Kuusankoskella investoitiin elektroniikkaan ja autovaakaan.

Uusi uuni Kuusankoskelle

Leca-soran lisääntyneestä kysynnästä johtuen Kuusankoskelle rakennettiin uusi uuni vuonna 1991. Uusi linja mahdollisti tuotannon kaksinkertaistamisen, samalla tuotanto keskitettiin Kuusankoskelle.

Tuotantolinjan uusiminen oli merkittävää myös ympäristön kannalta. Tehtaalle rakennettiin tehokkaat savukaasujen puhdistimet, Pohjoismaiden nykyaikaisin seulontalaitos ja katetut varastot. Sittemmin Kuusankosken kevytsoratehtaalle on rakennettu yhteistyössä kaupungin kanssa savukaasujen lämmöntalteenotto, joka on kytketty paikalliseen kaukolämpöjärjestelmään ja tuottaa vuosittain noin 18 000 MWh energiaa.

Leca-harkkojen valmistus alkoi

Leca-harkkoja on valmistettu Suomessa 1950-luvulta alkaen. Renlundin kevytsoraharkot kulkivat alkuvaiheessa Leca-reikätiilet -nimellä. Vuonna 1969 Lohja Oy aloitti kevytsoraharkkojen valmistuksen ja markkinoinnin Elko-tuotemerkillä. Harkkovalikoima laajeni usean valmistajan toimesta vuosien mittaan hyvin laajaksi. Parhaimmillaan kevytsoraharkkotehtaita oli ympäri Suomen vajaat parikymmentä.  

Nykyisen Oitin harkkotehtaan paikalla on ollut tiiliteollisuutta jo 1800-luvun lopulta. Oy Renlund Ab rakennutti Leca-harkkotehtaan Hausjärven Oittiin vuonna 1972. Sen jälkeen tehdasta on laajennettu, uudistettu ja rakennettu kahteen kertaan samalle tontille uusikin tehdas. Tehtaan tuotannossa tarvittava Leca-kevytsora on tuotu joko autolla tai rautateitse pääosin Leca-soratehtaalta Kuusankoskelta.

Yrityksen kehitys

Renlund Oy Ab:n omistama Leca-soraliiketoiminta (aluksi yhtiö Leca Oy) ja Lohja Oy:n kevytsoraliiketoiminta yhdistyivät vuonna 1982. Tästä lähtien Leca-sora ja -harkot valmistettiin ja markkinoitiin Lohja Oy:n toimesta. 

1990-luvun alussa tapahtui useita suuria yritysjärjestelyjä rakennusmateriaaliteollisuudessa. Näiden seurauksena vuodesta 1994 lähtien myös kevytsoraliiketoiminta kuului Optiroc Oy Ab:lle. 1990-luvun puolen välin jälkeen Leca-liiketoiminta toimi Clayroc Oy ja ExClay Suomi Oy Ab yritysnimien alla. Tämä oli toiminnan kansainvälistymisen aikaa, jolloin yhteistyötä rakennettiin ja tiivistettiin muiden eurooppalaisten kevytsoratoimijoiden kanssa. maxit syntyi yrityskaupan seurauksena vuonna 2005.

Saint-Gobain osti maxitin vuonna 2008 ja nimi muuttui Saint-Gobain Weber Oy:ksi vuonna 2010. Vuoden 2016 alusta Leca-sora ja -harkkovalmistuksesta vastasi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Leca. Vuoden 2017 toukokuussa Leca irtautui omaksi yrityksekseen Leca Finland Oy:ksi.

Vuonna 2023 Oitin Leca-harkkotehdas myytiin Benders Suomi Oy:lle ja Leca keskittyy toiminnassaan yhä vahvemmin kevytsoran valmistukseen ja ratkaisujen kehittämiseen.

Tuotanto

Leca-kevytsora valmistetaan paisuttamalla savea korkeassa lämpötilassa, jolloin siitä muodostuu pinnaltaan varsin tiiviitä, mutta sisältä täysin huokoisia rakeita.

Kevytsoran materiaaliominaisuudet

Leca-sora on kevyttä, kestävää ja lämpöä eristävää sekä rakeisuudeltaan ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan kitkamaan tyyppistä materiaalia.

Ympäristövastuu

Suhtaudumme kestävään kehitykseen vakavasti. Lue lisää kestävän kehityksen työstämme, ja siitä miten tulemme pienentämään ympäristövaikutuksiamme.

Please register your details first

Areas of interest