Infrarakentaminen

Leca®-kevytsoraa on käytetty geoteknisissä sovelluksissa vuosikymmenien ajan ja se on nykyään tavallinen ratkaisu yhdyskuntarakentamisessa. Kevytsoraa on käytetty monissa menestyksekkäissä hankkeissa eri maissa, ja se on ratkaissut erilaisia geoteknisiä haasteita.

Tästä osiosta löydät helppoja ratkaisuja painumisen, stabiliteetin ja maanpaineen aiheuttamiin ongelmiin. Leca-kevytsoraa käytetään maarakentamisessa mm. kevennysrakenteissa ja routasuojauksissa. Sivuilta löydät materiaaliparametreja sekä laskentaesimerkkejä hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen avuksi.

Kevytsoran ominaisuudet voivat ratkaista useita ongelmia yhtä aikaa, ja se tarjoaa kevyitä ratkaisuja moniin geoteknisiin haasteisiin. Matala tiheys ja hyvä kantavuus yhdessä käytännöllisen käsittelyn kanssa tekevät Leca-kevytsorasta kilpailukykyisen tuotteen.

NÄYTÄ LISÄÄ