Leca-soraa on käytetty suomalaisessa rakentamisessa jo yli 70 vuoden ajan. Lecan ratkaisujen toimivuus on siis todettu käytännössä jo tuhansissa infrarakentamisen ja talonrakentamisen projekteissa. Pitkän käyttökokemuksen lisäksi otamme vakavasti tuotteidemme laadunvalvonnan ja testautamme tuotteitamme erilaisissa käyttökohteissa ja tutkimusinstituuteissa. Meille on tärkeää, että rakenteet kestävät pitkään ja toimivat suunnitellusti.

Leca-sora valmistetaan resurssitehokkaasti kotimaisesta savesta, jota riittää vuosituhansiksi maaperässämme. Tämän lisäksi Leca-sora on 100 % kierrätettävissä ja uudelleenkäytettävissä oleva luonnollinen materiaali. Voit lukea lisää ympäristövastuustamme täältä.

Katso alta syyt valita Leca-sora maarakentamisen tai talonrakentamisen projektiisi, ja ota yhteyttä palvelevaan tiimiimme, niin jutellaan aiheesta lisää.

1. Pienempi tiivistymiskerroin

Leca-soran tiivistäminen on helppoa ja nopeaa. Tiivistäminen tehdään suoraan kerroksen pinnalta tai murskekerroksen päältä tela-alustaisella koneella, tärylevyllä tai -jyrällä. Leca-sora tiivistyy rakenteessa vain n. 10 %. Puhallettuna toimitettu kevytsora tiivistyy vielä vähemmän.

Vastaavasti suomalainen vaahtolasi tiivistyy 20–25 % lajikkeesta riippuen. Tämä johtaa vaahtolasin osalta huomattavasti suurempaan materiaalimenekkiin ja kustannuksiin toteutuvassa rakenteessa. Katso infrarakentamiseen tarkoitetun Leca-sora 4–32 mm:n tuotetiedot tältä sivulta.

Lähteet: 
Leca-sora infrarakentamisessa -suunnitteluohje
Foamit suunnitteluohje infrarakentamiseen

 

2. Varmatoiminen lämmöneriste

Leca-sorassa ei tapahdu rakenteen lämmöneristävyyttä suuresti heikentävää sisäistä konvektiota suurissakaan eristepaksuuksissa. Tämä johtuu tuotteidemme ilmanläpäisevyyden määrittämisestä ja sen laadunvalvonnasta eri lajikkeille.

Vaahtolasin ilmanläpäisevyys on sen raemuodosta johtuen moninkertainen, jonka vuoksi suurissa eristepaksuuksissa rakenteen sisäinen konvektio heikentää rakenteen U-arvon pahimmillaan jopa nelinkertaiseksi. 

Leca-soralla on lämmöneristysstandardin mukaiset, CE-merkityt tuotteet katoille, toisin kuin vaahtolasilla.

Ylemmässä kuvassa eri väreillä kuvatut lämpötilakentät näyttävät, että Leca-sorakerros toimii lämmöneristeenä, kuten suunniteltu. Alemassa kuvassa taas lämpötilakenttien rajat ovat epämääräiset, koska suuren ilmanläpäisevyyden omaavassa eristeessä tapahtuu eristyskykyä heikentävää sisäistä konvektiota. 

Ilman pystysuuntainen virtaus liian paljon ilmaa läpäisevässä eristeessä aiheuttaa merkittävän heikennyksen rakenteen lämmöneristyskykyyn. Lue lisää tutkimuksen tuloksista tältä sivulta.

Leca-soran lämpötilakenttä

Vaahtolasin lämpötilakenttä

Lähteet:
VTT Expert Services Oy: testausselostus NRO VTT-S-02324-16
VTT Expert Services Oy: testausselostus NRO VTT-S-02781-15
Ramboll Oy: Kevytsoran ja vaahtolasin sisäisen konvektion vaikutus materiaalien lämmöneristävyyteen, 1510039578

3. Kustannustehokkain kevennysmateriaali

Leca-sora on edullisin kevennysmateriaali useimpiin kohteisiin. Esimerkiksi vaahtolasiin verrattuna kustannusero voi olla jopa 30 %. Leca-soran edullisuus johtuu alhaisemmasta yksikköhinnasta ja pienemmästä materiaalitarpeesta, koska Leca-sora tiivistyy huomattavasti vaahtolasia vähemmän.

Leca-soratoimitusten logistiikan CO2-päästöt ovat alhaisemmat, johtuen pienemmästä määrästä kuormia työmaalle. Oheisessa infografiikasssa on esimerkkilaskelma 10 000 m³ kevennyshankkeesta pk-seudulla.

4. Alhainen veden kapillaarinen nousu

Leca-sora KAP 4–20 mm -tuotteella veden kapillaarinen nousukorkeus on maksimissaan 100 mm. Tämä todetaan tehtaan jatkuvassa laadunvalvonnassa, joka on ulkopuolisen laitoksen valvonnassa ja osa tuotteen CE-merkkiä. Vaahtolasin veden kapillaarinen nousukorkeus on moninkertainen. 

Tyypillisesti rakenteessa vaaditaan veden kapillaarisen vedennousun katkaisevaksi kerrokseksi kaksi kertaa materiaalin kapillaarinen vedennousukorkeus eli Leca-sora KAP 4–20 mm -tuotteella 200 mm. 

Lähde: TESTAUSSELOSTUS Geola/107/2021

5. Toimivin logistiikka

Lecalla on monipuolisimmat toimitustavat ja paras toimituskyky. Leca-sora toimitetaan työmaalle täsmällisesti sovittuna aikana.

Kustannustehokkuuden takia ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi Leca-soraa toimitetaan kerralla jopa 150 m³ yhdellä täysperävaunurekalla.

Katoille Leca-sora toimitetaan kätevästi joko perinteisellä nostolaatikolla tai sääsuojaan rakennettaessa purkuputkellisella nostolaatikolla. Vaahtolasilla on katoilla korkeampi riski jälkipainumiseen.

Leca-sora on helppo puhaltaa myös korkealle ja vaikeakulkuisiin paikkoihin. Leca-soran puhallustoimituksen CO2-päästöt ovat pienemmät, koska kevytsora voidaan puhaltaa suoraan kuljetuskalustosta, eikä tarvita kuljetuskalustoa sekä imu-puhallusautoa, kuten vaahtolasia puhallettaessa.

Leca-soran murskautuvuus on pienempää ja puhallusnopeus selkeästi parempi kuin vaahtolasilla, mikä tuo kustannussäästöjä projektiin.

6. Turvallisin kevennysmateriaali

Leca-sora on turvallinen materiaali maaperälle ja pohjavesistöille. Sitä voidaan käyttää myös pohjavesialueilla ilman erillistä selvitystä tai lausuntoa. Suomalaisella vaahtolasilla liukoisuuden osalta ongelmallisia kemikaaleja ovat arseeni ja antimoni, joita käytetään lasin valmistuksessa mm. kirkasteena ja kuplien poistossa.

Materiaalien ja jätteiden liukoisuuksille on olemassa raja-arvot mm. kaatopaikkakelpoisuuden osalta (VNA 331/2013). Em. vaatimukset voivat rajoittaa tuotteiden käyttöä ja sijoittamista. 

Lähde: Aluehallintoviranomaisten julkinen päätös, ESAVI/37164/2020

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Kestävä katurakenne uudelle asuinalueelle

Tuusulan uuden asuinalueen katualueilla tarvittiin ekologisia kevennyksiä.
Lisää tietoa
Häriskiven alueen pohjatyöt ilmasta kuvattuna.
Nikkilän urheilukenttä kevennettiin kevytsoralla. Lue urakoitsijan mietteet tältä sivulta!

Leca®-sora Nikkilän urheilukentän kevennyksenä

Savimaalle rakennettu urheilukenttä peruskorjattiin kesällä 2023 nykyvaatimusten mukaiseksi.
Lisää tietoa

Please register your details first

Areas of interest