Kuormituksen kevennys E18 Turun kehätiellä

E18 Turun kehätien Kausela–Pukkila-hankkeessa toteutettiin haastavia kevennysrakenteita.

Kreaten urakoimassa E18 Turun kehätien Kausela–Pukkila-hankkeessa toteutettiin haastavia kevennysrakenteita. 

Mittavan E18 Turun kehätie Kausela–Pukkila hankkeen haastavat pohjaolosuhteet vaativat vahvaa osaamista rakentamisen eri vaiheissa. Kreaten, suunnittelijoiden ja Leca Finlandin tiiviin yhteistyön ansiosta kohteessa pystyttiin hyödyntämään merkittävät määrät luonnonmukaista Leca-soraa.

E18 Turun kehätie, Kausela–Pukkila on Kreaten toinen Suomessa uudella STk-urakkamallilla toteuttama hanke. STk on suunnittelu- ja toteuta -urakkamalli, joka sisältää myös kehitysvaiheen.

Hankkeessa Kreate on rakentanut muun muassa Kausela–Pukkila-osuuden nelikaistaiseksi, parantanut Kauselan eritasoliittymän, korjannut ja uusinut Aurajoen vesistösiltoja sekä tehnyt parannustöitä valtatie 10:llä välillä kehätie-Kaarinantie.

Väyläviraston tilaaman, kaikkiaan 35 miljoonan euron arvoisen hankkeen valmistelu käynnistyi heinäkuussa ja rakentaminen elokuussa 2020.

Laaja ja pitkäkestoinen hanke on vaatinut Kreatelta vankkaa teknistä osaamista ja tehokasta aikatauluttamista. Valtatie 10:llä liikennemäärä on jopa 30 000 autoa vuorokaudessa ja alueen pohjaolosuhteet ovat hyvin haastavat. 

Paksu savi vaati kevennyksen

Maaperä hankealueella on hyvin savipitoista. Paksu savimaa on vaikeuttanut erityisesti alikulkusiltojen ja Aurajoen vesistösillan rakentamista. Saviseen maaperään tehtiin syviä kaivantoja aivan vilkkaiden väylien välittömässä läheisyydessä.

Hankkeen projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen kertoo, että saviseen maahan oli toteutettava useita eri pohjavahvistustapoja massanvaihdoista stabilointiin. Tämän lisäksi kohteessa toteutettiin useissa kohdissa kevennysrakenteita, joissa suurimmat kerrospaksuudet olivat noin neljä metriä. 

”Leca-sora vähentää yläpuolisten rakenteiden aiheuttamaa kuormitusta pohjamaahan”, Kaarakainen lisää.

”Kävimme yhdessä Leca Finlandin kanssa läpi työohjeet, että saisimme paksuimmankin rakenteen tiivistettyä riittävästi. Toteutimme kevennysrakenteen riittävän pienissä kerroksissa kerrallaan.”

Rakenteen kantavuus mitattiin paksun Leca-sorakerroksen päälle tulevan murskekerroksen päältä ja vaadittu kantavuus saavutettiin.

Jättimäinen kohde

Leca-sora 4–32 mm:n toimitukset ajoittuivat vuoden 2020 syyskuusta kesäkuulle 2022. Kaikkiaan Leca-soraa toimitettiin kohteeseen huimaavat 60 000 m³. Esimerkiksi Turun linnan kokonaistilavuus vain 6000 m³ suurempi.

Leca-soraa tuotiin työmaalle Leca Finlandin Kuusankosken tehtaalta, lähes 300 kilometrin päästä yleensä muutamia keskimäärin 120–150 m³:n kuormia päivässä. Työmaalla pidettiin myös pientä puskurivaraa välivarastossa, jotta työ maastossa varmasti etenisi koneiden tehon mukaan.

Kaarakainen sanoo, että logistiikka toimi hyvin. ”Meidän työnjohtomme ja Leca Finlandin ajojärjestelijät saivat toimitukset pelaamaan niin, että työn tekeminen oli tehokasta.”

”Yhteistyö Leca Finlandin kanssa on alusta alkaen toiminut hyvin, pitkästä kuljetusmatkasta huolimatta materiaalivirrat on saatu sovitettua ja toimimaan hyvin. Tavaraa on saatu siten kuin on yhdessä sovittu ja suunniteltu”, Kaarakainen summaa. 

Merkittävä kohde Leca Finlandille

Leca Finland Infran aluemyyntipäällikkö Marko Jelonen sanoo, että kohde on ollut Leca Finlandille yksi suurimmista ja pitkäkestoisimmista infrakohteista viime vuosina. 

”Tiiveimpään rakennusaikaan työmaalle lähti useita kuormia päivässä – parhaimpina päivinä jopa yhdeksän”, Jelonen kertoo.

”Se edellytti kaiken toimimista sujuvasti niin tuotannossa kuin kuljetusjärjestelyissäkin.”

Yhteistyö työmaan kanssa sujui poikkeuksellisenkin hyvin, mistä Jelonen kiittää työmaan ja suunnittelijoiden kanssa käytyjä avoimia ja rakentavia keskusteluja. Hän korostaa erityisesti yhteistyötä Kaarakaisen sekä väylärakentamisen johtaja Sami Laakson kanssa. 

”On ollut hieno asioida kovan luokan ammattilaisten kanssa ja haluan kiittää koko Kreaten työmaaporukkaa hyvästä yhteistyöstä.”

TIEDOT


Kohde: E18 Turun kehätien Kausela-Pukkila, kevennysrakenteet 
Sijainti: Turku
Tilaaja: Väylävirasto yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.
STk-urakka: Kreate Oy
Rakennuttajakonsultti: Welado Oy
Suunnittelu: Finnmap Infra Oy
Leca-tuote: Leca®-sora 4–32 mm

Please register your details first

Areas of interest