Korjausrakentamisen välipohjat

Korjausrakentamisessa keskitytään vanhojen rakennusten välipohjarakenteiden uudistamiseen, mikä on olennainen osa sisäilmaongelmien ratkaisua ja rakenteiden ääneneristävyyden parantamista. Tyypillisesti tämä prosessi sisältää vanhan rakennusjätteen poiston ja välipohjarakenteiden täyttämisen.

Välipohjarakenteiden korjaus

1900-luvun alun tyypilliset välipohjarakenteet, kuten alalaattapalkistot, sisältävät usein orgaanista täyttöä, joka poistetaan korjaustöiden yhteydessä. Puuvälipohjien ja Nilcon-laatastojen korjauksissa keskeistä on kosteudenhallinta ja ääneneristävyyden parantaminen, mihin Leca-sora tarjoaa tehokkaan ratkaisun.

1950-luvun välipohjan korjaus

1950-luvun kerrostalon välipohja ennen Leca-soratäyttöä.

Suunnittelussa huomioitavia asioita

Kantavan rakenteen suunnittelu ja kosteustekninen toimivuus

Korjaustoimenpiteissä on tärkeää tehdä kantavuustarkastelu ja suunnitella huolellisesti rakenteiden kuivana pysyminen tai kuivuminen ennen rakenteiden sulkemista.  

Pintabetonilaatan suunnittelu ja asennus

Pintabetonilaatan suunnittelussa on huomioitava vanhojen kantavien rakenteiden kantavuus ja asentaa tarvittaessa höyrynsulku sekä varmistaa, ettei betonivalun yhteydessä kastella kevytsorakerrosta. Kevytsoran kosteudenhallinta on tärkeää ennen pintarakenteiden asennusta.

Gyproc-levylattia pintarakenteena

Kipsilevyrakenteen käyttäminen ei tuo rakenteeseen ylimääräistä kosteutta, jolloin vältytään pitkiltä kuivumisajoilta ja rakenteen paino saadaan betonilaattaa alhaisemmaksi.

Ääneneristyksen parantaminen

Ääneneristävyyden parantaminen on yksi korjausrakentamisen päätavoitteista. Tämä saavutetaan täyttämällä välipohjarakenteiden välit Leca-soralla ja suunnittelemalla askelääneneristys huolellisesti.

Rakenteen kosteudenhallinta

Rakenteen toimivuuden kannalta on oleellista että rakenteeseen ei jää haitallista rakennusaikaista kosteutta etenkin, jos tilassa on vähänkin orgaanista materiaalia.

Kevytsoran suhteellinen kosteus ennen pintarakenteiden toteutusta tulee olla alle 85 % RH. Kevytsoratilan kosteuden tulee tasaantua puolessa vuodessa alle 75 % RH:n alapuolelle. Näin voidaan varmistua siitä, että mikrobikasvua ei synny rakenteen sisälle, jos rakenteeseen on jäänyt orgaanista ainetta.

Leca-soran toimitustavat

Leca-soraa voidaan toimittaa korjausrakennuskohteisiin useilla eri tavoilla, riippuen kohteen tarpeista ja sijainnista. Yleisimmät toimitustavat ovat:

Puhallustoimitukset: Tehokas tapa toimittaa Leca-soraa suoraan kohteeseen, erityisesti kun tarvitaan suuria määriä. Puhallusmenetelmä minimoi manuaalisen työn ja nopeuttaa asennusta. Jollei kuivana puhaltaminen ole kohteessa mahdollista, on vesimäärä pidettävä mahdollisimman pienenä. 

Säkkitoimitukset: Sopii erinomaisesti pienempiin kohteisiin tai kun tarvitaan lisäjoustavuutta asennuksessa. 50 litran säkit ovat helposti käsiteltävissä ja mahdollistavat tarkan sijoittelun.

Nostolaatikkotoimitukset: Mahdollistavat suurten määrien nopean toimituksen ja purkamisen suoraan työmaalla. Nostolaatikoilla voidaan toimittaa Leca-soraa tehokkaasti ja vähentää tarvetta paikan päällä tapahtuvalle käsittelylle.

Kuiva-asennus käyttäen purkuputkellista nostolaatikkoa tai säkkituotteita on suositeltavaa kosteudelle herkissä rakenteissa, jotta voidaan välttää ylimääräistä kosteutta. Puhallustoimituksissa on tärkeää hallita kevytsoran kosteutta ja varmistaa riittävä kuivuminen ennen pintarakenteiden asennusta.

Korjausrakentamisessa Leca-soran käyttö tarjoaa monipuolisia ratkaisuja sisäilmaongelmien korjaamiseen ja rakenteen ääneneristävyyden parantamiseen. Oikein suunniteltu ja toteutettu välipohjakorjaus varmistaa turvallisen ja terveellisen asumisen.

Ota yhteyttä!

Please register your details first

Areas of interest