1950-luvun kerrostalon välipohjatäytöt Leca®-soralla

Leca-soran toimitus Anpen puhallusautossa työmaalle

Ilmarisen omistaman kerrostalon saneerauksessa välipohjien täytöt korvattiin puhaltamalla niihin Leca®-soraa. Rakenteen kuivuminen varmistettiin langattomilla kosteusantureilla.

Ilmarisen omistamassa kerrostalossa Helsingin Munkkiniemessä tehtiin Fira Oy:n urakoimana täydellinen peruskorjaus, jossa uusittiin kaikki rakenteet ja talotekniikka, runkoa ja julkisivuja lukuun ottamatta.

Välipohjien alalaattapalkistojen välissä olleet vanhat täytteet korvattiin Leca-soralla. Työpäällikkö Ari Anttilainen kertoo, miksi välipohjatäytöt päädyttiin tekemään Leca-sorasta.

”Uudeksi välipohjan täyttömateriaaliksi valittiin Leca-sora, koska se on helppo levittää puhaltamalla ja sillä saavutetaan vaadittavat ääneneristävyys- ja muut ominaisuudet työmaan kannalta helposti ja nopeasti”, Anttilainen toteaa.

Mittaustiedot pilvipalveluun

”Vaihtoehtona oli kova villa, jonka leikkaaminen ja sovittaminen palkkien väleihin ja taloteknisten asennusten kohdalle olisi ollut paljon työläämpää. Kevytsoran puhaltaminen sujui yhdessä työpäivässä, mikä on koko työmaan aikataulun kannalta etu”, Anttilainen jatkaa.

Pölyämisen estämiseksi kevytsoraan lisätään puhallettaessa hieman kosteutta. Kun urakoitsija halusi varmistaa kevytsoran suhteellisen kosteuden ja kuivumiskehityksen.

Leca-soran toimittajan ehdotuksesta sorakerrokseen asennettiin Wiiste Oy:n toimittamia langattomia kosteusantureita. ”Antureista langattomasti toimivalla lukulaitteella mitatut lukemat ovat pilvipalvelun kautta myös tilaajan ja valvojan käytettävissä”, Anttilainen sanoo.

Leca®-sora kuivuu nopeasti

Kohteen päärakennesuunnittelijana toiminut Valtteri Vaarsalo Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:stä kertoo, että 1950-luvun alun kerrostalo pyrittiin peruskorjauksessa saattamaan 2000-luvun tasolle niin ääni-, lämpö- ja paloteknisesti kuin toiminnallisesti ja talotekniikaltaan.

”Välipohjassa päädyttiin korvaamaan vanhat täytöt Leca-soralla sekä ääni- että paloteknisistä syistä. Leca-soralla saavutetaan kätevimmin nämä molemmat vaatimukset”, Vaarsalo toteaa.

Hänen mukaansa kosteusantureista saadut mittaustiedot ovat antaneet ensimmäisistä mittauksista lähtien turvallisia lukemia. ”Pölyn sitomiseksi Leca-papujen pintaan suihkutettava vesimäärä on marginaalinen, ja suurin osa kosteudesta kuivuu haihtumalla jo puhalluksen yhteydessä ja pian sen jälkeen”, Vaarsalo kertoo.

TIEDOT


Rakennuttaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Rakennesuunnittelija: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Pääurakoitsija: Fira Oy

Urakoitsija: Anpe Oy

Leca-tuotteet: Leca®-sora PUH 4–20 mm

Pyydä tarjous välipohjapuhalluksesta!

Please register your details first

Areas of interest