Leca®-sorakaton asentaminen

Leca-sorakaton rakentaminen on varsin nopeaa ja katto saadaan kahdessa työpäivässä vedenpitävään kuntoon. Työn nopeus ja Leca-soran hyvä kosteudenkestävyys mahdollistavat katon tekemisen myös talviolosuhteissa. Leca-sora on helppo asentaa myös sääsuojatulle katolle ja tästä voit lukea lisää kohdasta 6.

Leca-sorakaton toteutus kannattaa teettää kokeneella kattourakoitsijalla. Esimerkiksi pintabetonilaatan valutyö Leca-soran päälle vaatii ammattitaitoa, jotta laatasta tulee tarpeeksi ohut kauttaaltaan.

Leca-sorakaton toteuttaminen aloitetaan kattosuunnitelman tekemisellä, josta tulee ilmetä mm. kattorakenteen tuuletukseen käytettävät räystäsratkaisut, kattokaivojen sijainnit, mahdolliset lisätuuletukseen tarvittavat alipainetuuletusputket, läpiviennit ja vedeneristykseen liittyvät seikat. 

Mikäli kattorakenteissa on käytetty suojaamattomia rakenneteräksiä tai sähkösinkitystä materiaalista valmistettuja ratkaisuja, tulee ne suojata pistekorroosiota vastaan esim. maalikäsittelyllä tai bitumisivelyllä.

1. Höyrynsulun asentaminen

Höyrynsulkumateriaalina käytetään Leca-sorakatoilla tyypillisesti bitumikermejä. Höyrynsulkukermi suositellaan asennettavaksi koko katon alalle, mutta minimissään ontelolaattojen saumojen kohdalle. Yläpohjan läpi menevät putket yms. muut läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti, jotta niiden kautta ei pääse kulkeutumaan sisätiloista kosteutta.

Tiivistykset tulee toteuttaa niin että ne kestävät koko katon oletetun käyttöiän. Tiivistämisessä suositellaan käytettäväksi valmiita tiivistys- ja läpivientiratkaisuja

2. Räystäiden rakentaminen

Räystäiden kautta hoidetaan tyypillisesti Leca-sorakaton tuuletus. Räystäsrakenteet toteutetaan rakennesuunnitelman mukaan. Tyypillisiä räystäsrakenteita ovat betonielementillä toteutettu ”maskikivi” tai puuristikoilla toteutettu räystäsrakenne.

Räystäsrakenteissa käytettävät teräsosat suojataan tarvittaessa pistekorroosiolta. Mikäli tukirakenteissa käytetty teräsmateriaali on kuumasinkittyä tai ruostumatonta terästä, niitä ei tarvitse erikseen suojata korroosiota vastaan.
 

leca

3. Talotekniikan asentaminen

Höyrynsulun asentamisen jälkeen asennetaan kattorakenteen sisään mahdollisesti tuleva talotekniikka (IV-, sähkö- sekä viemäröintiputket). Putkien eristykset tehdään ohjeiden mukaisesti. Sähkösinkitystä teräksestä valmistetut kanavat ja eristeverkot suojataan muovikalvolla pistekorroosiota vastaan. Katolle asennetaan myös vedenpoistokaivot suunnitelman mukaisesti.
 

leca

4. Lisäeristeen asentaminen

Mahdollinen katon lisäeriste asennetaan yleensä talotekniikan asentamisen jälkeen. Yleisimmin käytetty lisäeriste on EPS-eriste. Eriste asennetaan mahdollisimman yhtenäisesti kylmäsiltojen välttämiseksi. 

Jos käytetty lisäeriste on diffuusiotiivis (esim. PIR) tai eristeen paksuus on yli 150 mm, tulee huolehtia siitä, että kattorakenne ei pääse kastumaan asennustyön aikana. Tiiviiden ja paksujen eristeiden mahdollisesti alle jäävä kosteus poistuu erittäin hitaasti ja saattaa aiheuttaa ongelmia, jolloin tämän tyyppisten rakenteiden toteuttaminen suositellaan tehtäväksi sääsuojatun rakenteen alla.

5. Kallistusohjureiden asentaminen

Kattorakenteen suunniteltua kallistusta varten asennetaan puiset ohjurilinjat. Ohjurit asennetaan kattokaivojen nurkkarakenteista kohti räystäslinjaa. Ohjureiden avulla Leca-sora asennetaan suunniteltuun katon kaltevuuteen. 
 

leca

6. Leca-soran toimitukset

Leca-sora tilataan Kuusankosken asiakaspalvelusta, katso yhteystiedot täältä. Toimitusta varten tarvitaan suunniteltu Leca-soralajike sekä määrä. Leca-sora toimitetaan työmaalle Kuusankosken tehtaalta yleensä n. 100–140 m³ vetoisilla täysperävaunuautoilla.

Lähes kuiva kevytsora pölyää, joten suojaimien käyttö on suositeltavaa. Keveytensä ansiosta Leca-soran nosto sujuu nopeasti ja täyden kuorman purkuaika on n. 1,5–3 h. Leca-soraeriste toimitetaan suoraan tehtaalta työmaalle ja asennetaan saman tien paikalleen ilman välivarastointia. 

Leca-sora voidaan toimittaa katolle seuraavilla toimitusvaihtoehdoilla:

a.    Perinteinen nostolaatikko
Leca-nostolaatikko on yleisimmin käytetty ja nopein kevytsoran toimitustapa, kun kattorakenne toteutetaan ilman sääsuojaa. Nostolaatikko varataan Lecan asiakaspalvelusta tilausta tehtäessä. Nostolaatikko toimitetaan työmaalle ensimmäisen Leca-sorakuorman mukana ja viedään pois viimeisellä kuormalla.

Nostolaatikon käytöstä veloitetaan nostovuokra/nostettu m³. Nostolaatikko nostetaan työmaan tilanteesta johtuen joko ajoneuvo- tai torninosturilla. Täynnä Leca-soraa oleva nostolaatikko painaa n. 3 tonnia. 

leca

b.    Leca-purkuputkellinen nostolaatikko

Purkuputkellista ”kärsällistä” nostolaatikkoa käytetään, kun kattorakenne toteutetaan sääsuojan alla. Etenkin korjauskohteissa ja levyeristeillä lisäeristetyissä katoissa sääsuojan käyttö on suositeltavaa.  Nostolaatikko varataan asiakaspalvelusta tilausta tehtäessä. Nostolaatikko toimitetaan työmaalle ensimmäisen Leca-sorakuorman mukana ja viedään pois viimeisellä kuormalla.

Nostolaatikon käytöstä veloitetaan nostovuokra/nostettu m³. Purkuputkellista nostolaatikkoa käytettäessä nostamisessa käytetään ajoneuvo- tai torninosturia.

leca

c.    Puhallustoimitukset

Leca-sora voidaan toimittaa katoille myös puhaltamalla, mikäli kattorakenne toteutetaan sääsuojan alla. Käytettäessä puhallustoimitusta on puhallusmenetelmä kriittisessä roolissa puhalluksen onnistumisen kannalta. Puhallustoimituksissa suositellaan käytettäväksi puhalluslaitteistoa, missä Leca-sora lastataan tehtaalla suoraan puhalluskonttiin ja puhalletaan sieltä kohteeseen. Imupuhallusmenetelmää emme suosittele käytettäväksi.
 

leca

7. Leca-soran asentaminen

Leca-soraa ei kattorakenteissa tarvitse erikseen tiivistää. Kuitenkin erityisesti ilmastointiputkien alustan ja välien täyttyminen Leca-soralla tulee erikseen varmistaa esim. sullomalla Leca-soraa ahtaisiin paikkoihin asennuksen yhteydessä. Näissä paikoin Leca-sora tulee asentaa kahdessa osassa, loput ilmastointiputkien päälle tulevasta Leca-sorasta asennetaan vasta kun ahtaiden välien ja onkaloiden täyttyminen on varmistettu. Kevytsoran tasaus tehdään linjaarilla korkorimojen mukaan. 

leca

8. Betonilaatan valu / katelaattojen asennus

Leca-soran asentamisen jälkeen usein jo saman päivän aikana päästään valamaan soran päälle betonilaatta tai asentamaan Leca-katelaatat. Betonilaatan lujuusluokka on K15 - K20 ja sen paksuus on 30–50 mm. Valun alla käytetään yleisesti valusuojakangasta ennen massan valamista Leca-soran päälle.
 

leca

Latomalla kevytsoran päälle Leca-katelaattoja rakenne pysyy kuivana. Katelaatoilla saadaan luja ja elämätön alusta vedeneristeelle.

leca

9. Vedeneristeen asennus

Vedeneristyskermi päästään asentamaan betonivalun päälle yleensä valua seuraavana päivänä. Bitumikermin asentaminen Leca-katelaattojen päälle voidaan tehdä tarvittaessa saman päivän aikana. Bitumikermit kiinnitetään alustaansa liimaten tai hitsaten. Kermiasennuksissa noudatetaan materiaalin valmistajan sekä Kattoliiton Toimivat katot -oppaan ohjeita ja määräyksiä.
 

leca

Leca®-soran toimitus Nurmijärven kunnallistalolle

Ohjevideo: Leca-purkuputkellisen nostolaatikon käyttö työmaalla

Please register your details first

Areas of interest