Leca®-sora katolle sääsuojaan

Leca purkuputkellinen nostolaatikko auttaa kevytsoran asentamisessa sääsuojan sisään

Nurmijärven virastotalon peruskorjauksessa Leca-sora nostettiin katolle nostolaatikolla, johon oli kiinnitetty pitkä letku. Tällöin sääsuojaa voitiin avata vähemmän ja työ helpottui.

Nurmijärven virastotalossa käynnistyi marraskuussa 2016 laaja peruskorjaus, jonka yhteydessä myös vesikatto uusittiin kokonaan sääsuojan alla. Leca purkuputkellinen nostolaatikko mahdollisti kevytsoran toimituksen sääsuojan sisään ja katto pysyi kuivana.

Kosteusteknistä turvallisuutta lisäsi se, että katon peruskorjaus tehtiin kokonaan kuivana työnä. "Vesieristeen asennusalustana käytettiin ladottavia kevytsorabetonisia katelaattoja sen sijaan että Leca-soran päälle olisi valettu tavanomainen noin viiden sentin betonilaatta", projektijohtaja Jorma Anttila Ruuffi Oy:stä sanoo. Ruuffi toimi kattourakoitsijana peruskorjauksessa.

Leca-katelaatat ovat kevyitä mutta lujia ja ne eristävät lämpöä toisin kuin betoni.

Purkuputki helpotti Leca-soran levitystä

Kohde oli Ruuffille ensimmäinen, jossa Leca-sora toimitettiin katolle ”letkujassikalla”, jossa nostolaatikkoon on asennettu kymmenen metrin pituinen letku.

"Kun "letkujassikka" nostettiin suurella autonosturilla ylös, Leca-soran levitys katolle sujui hyvin kätevästi letkua pitkin eri paikkoihin niin, ettei telttaa tarvinnut aukaista yhtä paljon kuin tavallista nostolaatikkoa käytettäessä", Anttila kertoo.

Vanhan kattorakenteen purkamisen yhteydessä kevytsora imuroitiin imuautolla katolta ja se käytettiin uudelleen rakennuksen ulkopuolisessa routasuojauksessa.

Kevytsora taloudellisin ja kosteusteknisesti varmin

Virastotalon peruskorjauksen rakennesuunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy.

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Salmisen mukaan kohteessa päädyttiin nykyisten lämmöneristysvaatimusten täyttämiseksi Leca-soran ja polyuretaanieristeen muodostamaan hybridikattoon, koska katon kokonaispaksuus on vain hieman yli puoli metriä eikä räystäskorkeutta haluttu muuttaa.

"Hybridikatossa yhdistyy tehokas lämmöneristävyys ja kevytsoran hyvä tuulettuvuus. Kun mietimme katon tuuletusta, totesimme että se on kaikkein kustannustehokkainta ja varminta toteuttaa Leca-soralla niin kuin se oli ennenkin tehty. Leca-soran hyvä tuulettuvuus, kosteudenkestävyys ja kyky kuivata itsensä ovat rakentamisen kosteudenhallinnassa selkeitä etuja", Salminen sanoo.

Myös kattokaivoihin johtavat kallistukset on yksinkertaisinta ja kustannustehokkainta tehdä Leca-sorasta.

TIEDOT


Rakennuttaja: Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Pääurakoitsija: MM-Yritysrakentaja Oy

Arkkitehtisuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy

Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy

Leca-tuotteet: Leca®-sora 8–20 mm, Leca®-katelaatta

Please register your details first

Areas of interest