Perinteinen Leca®-sorakatto

Perinteinen Leca-sorakatto on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu loiville kattorakenteille. Leca-sorakaton toimintavarmuus perustuu eristemateriaalin pitkäaikaiskestävyyteen ja kattorakenteen suunniteltuun tuulettamiseen räystäiden kautta.

Leca-sorakatto on tuuletettu rakenne. Tuuletuksen avulla poistetaan yläpohjaan kertynyt rakennekosteus ja käytön aikana mahdollisesti kerääntynyt kosteus. Näin kosteus ei jää koskaan rakenteeseen pitkäksi aikaa vaurioittamaan rakennetta.

Oikeaoppisella tuuletuksella on suuri merkitys Suomen olosuhteissa lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaihdellessa. Tuuletuksen suunnittelun tärkeys korostuukin katon ratkaisuja mietittäessä.

Leca-sorakatossa tulee kiinnittää huomiota oikean materiaalin valintaan. Eristeen ilmanläpäisevyyden tulee olla sellainen, että se mahdollistaa katon tuuletuksen, mutta ei aiheuta katon eristyskyvyn heikentymistä.

Liian suuri ilmanläpäisevyys voi aiheuttaa kylmillä säillä rakenteen sisälle syntyvistä lämpötilaeroista johtuen sisäistä konvektiota, jolloin ilmavirta kiertää rakenteen sisällä. Sisäisen konvektion vaikutus lämmöneristyskykyyn voi olla merkittävä. 

Perinteisillä kevytsorakatoilla, kun eristekerroksen paksuus on yli 500 mm tulee käyttää Leca-sora katto 4–20 mm tuotetta ja yhdistelmä- tai hybridirakenteissa, joissa Leca-soraeristeen paksuus on alle 500 mm Leca-sora katto 8–20 mm tuotetta.

Kun yläpohjaan sijoitettavien ilmastointikanavien halkaisijat ovat suuret ja ne risteävät katoilla, on ne helppo silti sijoittaa perinteiselle Leca-sorakatolle. Leca-sora täyttää vaivattomasti ilmastointi- ja muiden talotekniikkaputkien välit muotonsa ansiosta ja näin voidaan varmistua, että eriste täyttää kauttaaltaan rakenteen.

Kevytsora on taloudellinen ja kosteusteknisesti varma eristemateriaali

Leca-soran hyvä tuulettuvuus, kosteudenkestävyys ja kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ovat rakentamisen kosteudenhallinnassa selkeitä etuja. Myös kattokaivojen kallistukset ovat yksinkertaisia ja kustannustehokkaita tehdä kevytsoralla. 

Leca-sora varmistaa katon tuuletuksen ja mahdollinen kosteus pääsee tuulettumaan räystäiltä pois. Eristeen hyvä kosteudenkestävyys, katon nopea asennettavuus sekä oikea tuuletus mahdollistavat katon toteutuksen myös talviolosuhteissa.

Ratkaisun edut:

  • Toimintavarma ja pitkäikäinen
  • Tilaa talotekniikalle
  • Helppo ja nopea toteuttaa
  • Kestävä ja palamaton lämmöneriste
  • Helppo ja edullinen huoltaa
  • Kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä materiaali

Perinteisen Leca®-sorakaton rakenne

1. Leca®-sora katto 4–20 mm

2. Betonivalu

Ominaisuudet

Palonkestävyys REI 60
U-arvo 0,09 W/m²K
Eristepaksuus Keskimäärin 1030 mm (Leca-sora)
Rakenteen paksuus Keskimäärin 1,10 m (kantavan rakenteen yläpinnasta)

Please register your details first

Areas of interest