Leca®-sora kivikorirakenteissa

Leca-sora keventää kivikorirakenteet kustannustehokkaasti.

Kivikorirakenteita käytetään infrarakentamisessa monipuolisesti mm. meluesteinä, tukirakenteissa ja maisemoinneissa. Tyypillisesti ne ovat hyvin massiivisia ja suuren painon vuoksi niiden toteuttaminen pehmeille rakennuspaikoille on haastavaa sekä vaatii usein merkittäviä pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Massiivinen kivikorirakenne on onneksi mahdollista toteuttaa kevyemmin. Leca-soraratkaisun avulla rakentaminen onnistuu helposti ja nopeasti, ja täyttämällä kivikorien välit kevennystäytöllä (Leca-soralla) rakenne painaa vain noin 50 % normaalista.

Kevennetty kivikorimelueste voidaan suunnitella tavanomaisen kivikorimeluesteen tavoin. Painumien hallitsemiseksi kivikorin alapuoliseen maarakenteeseen voidaan toteuttaa myös Leca-kevennys. Käytettäessä kevennystä kivikorimeluesteen alapuolinen rakenne toimii osana routasuojausta tai korvaa sen kokonaan.

Isonkin meluesteen rakentaminen onnistuu kevennettynä ilman merkittäviä erityistoimenpiteitä ja rakenteen sisätäyttö voidaan tehdä myös esim. puhalluskalustolla. Ensimmäinen pilottikohde toteutettiin Suomessa helmi-maaliskuussa 2020. Kivikorirakenne toimii meluesteenä teollisuuskiinteistön ja asuinrakennuksen välissä. 

Tämä innovatiivinen ratkaisu on kehitetty yhteistyössä SSTec Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Lue lisää kivikoreista SSTecin verkkosivuilta.

Please register your details first

Areas of interest