Maanlumo Oy

Vastuullisesti toimiminen on tärkeää Maanlumolle

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo valitsee hyvin vettä pidättävän Leca®-soran kasvualustoihin.

Maanlumo Oy:n tavoitteena on olla kaikessa toiminnassaan paitsi vastuullinen, mielellään myös aikaansa edellä oleva yritys. Niin ympäristövastuullisuus kuin taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat kantavia tekijöitä suunnittelussa.

”Otamme kovassa rakentamisen maailmassa huomioon myös tekijät, joilla ei nähdä suoraa rahallista arvoa. Puolustamme kaupunkiluontoa, eläimiä ja sellaisia kaupunkilaisia, jotka eivät välttämättä saa ääntään kuuluviin. Suunnittelemme luontoarvoja kunnioittaen ja esteetöntä ympäristöä. Kaupunkiympäristön tulee olla helposti käytettävää, miellyttävää ja esteetöntä kaikille vauvasta vaariin”, maisema-arkkitehti Krista Muurinen kiteyttää.

Vastuullisuus aina mukana suunnitelmissa

Krista Muurisen mukaan viherpesu on nykyisin valitettavan yleistä. Sillä mielellään kiillotetaan yrityskuvaa. Vastuullisuus kuitenkin rakentuu teoista, ei pelkistä sanoista. Maanlumon suunnittelukohteissa vastuullisuus otetaankin huomioon monipuolisesti. 

”Haluamme suunnitella pitkäikäistä ulkoympäristöä ja mietimme suunnitelmat monelta eri vastuullisuuden kannalta. Meille on tärkeää, että voimme seistä sataprosenttisesti työn takana ja olla siitä ylpeitä.”

Vastuullisesti toimiminen on merkityksellistä myös yrityksen yhteishengelle. ”Jaamme saman arvopohjan ja toimimme arvojemme mukaisesti. Jos jossakin hankkeessa näin ei ole, emme voi lähteä siihen mukaan.”

Suunnittelualuetta tarkastellaan osana suurempaa kokonaisuutta. ”Mietimme, voidaanko suunnittelualeen sisäisillä ratkaisuilla vaikuttaa alueen ekologisiin arvoihin tai ympäristöratkaisuihin.”

Vastuullisia materiaaleja

Maanlumon suunnittelijat pyrkivät suunnittelukohteissa säästämään mahdollisimman paljon olemassa olevia luonto- ja kulttuuriympäristöjä tai rakenteita ja materiaaleja. 

Suunnitteluvaiheessa valitaan kestäviä ratkaisuja, joita ei pian tarvitse muuttaa tai korjata. ”Siksi käytämme mieluummin materiaaleja, joiden elinkaari on pitkä ja joita voidaan myöhemmin käyttää uudelleen tai kierrättää.”

Maanlumossa suositaan kierrätettyjä, kierrätettäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tuotteiden ympäristöystävällisyyden arviointi ei kuitenkaan ole aina helppoa, sillä kaikki eivät välttämättä ole yhteismitallisesti esiteltyjä tai arvioituja ja vertailu on välillä haastavaa jollei jopa mahdotonta. 

”Suosimme suomalaisia tai vähintäänkin Euroopassa valmistettuja tuotteita, joiden kuljetusmatka on mahdollisimman lyhyt. Läheltä tehdyt hankinnat tukevat myös talousaluettamme.”

Leca-sora esimerkiksi valitaan hyvin vettä pidättävänä materiaalina kasvualustoihin kansirakenteiden istutuksissa. ”Leca-soraa on helppo tilaajalle suositella: sen hiilijalanjälki on tiedossa ja tuotantoprosessi on läpinäkyvä. Tuote on kotimainen ja yritys vastuullinen.”

”Savenottoalueiden muuttaminen luontokohteiksi Suomessa ja Tanskassa ovat myös hyvä esimerkki yrityksen vastuullisesta toiminnasta. Ne ovat isoja ympäristötekoja, joista yritys voi olla ylpeä ja joista yritys voisi tiedottaa laajemminkin.”

Vastuullisesta toiminnasta etua

Maanlumossa uskotaan, että ympäristörakentamisessa vastuullisesti toimiminen tuo yrityksille etua. Pehmeät arvot, kuten kiertotalous ja luontoarvot kiinnostavat myös loppukäyttäjiä, vaikka niiden arvoa ei voisi mitata rahassa. ”Tontin viiden puun tai luonnonkallion säästämisellä voi olla käyttäjille suuri arvo.”

Aina vastuullisuustavoitteet eivät kohteissa toteudu. Vaikka tilaaja vielä yleissuunnitteluvaiheessa saattaa tavoitella vastuullista ympäristörakentamista, tavoitteet saattavat taloudellisissa paineissa unohtua toteutussuunnitteluvaiheessa.

Kuntasektorin tilaajilla pitkäaikaisvastuullisuus ja materiaalien kierrätettävyys toteutuvat jo yksityisiä rakennuttajia paremmin, sillä heillä vastuu kohteista säilyy pitkälle rakentamisen jälkeenkin.

”Esimerkiksi Ranta-Tampellan ympäristörakentamisessa vastuullisuus kiertotalouden näkökulmasta on toteutunut erittäin hyvin. Muutkin kaupungit voisivat ottaa Tampereen kaupungista esimerkkiä ympäristörakentamisen kiertotalouden suhteen.”

Maanlumossa tavoitellaan koko ajan kestävämpää nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Se maisema-arkkitehtitoimistolle kunniakysymys. ”Meille Maanlumossa vastuullisuus on osa arkipäivää. Ehkä joka päivä ei voida tehdä suuria vastuullisuustekoja, mutta pieniä kylläkin. Riittävän monesta pienestä teosta kasvaa vähitellen suuria!”
 

Please register your details first

Areas of interest