Kauppakeskus Redin viherkansi kutsuu viihtymään

REDIn viherkannella on käytetty Leca-soraa useassa kohdassa.

Helsingin Kalasatamassa SRV:n kauppakeskus REDIn ja Itäväylän päälle on rakennettu lähes Esplanadin puiston kokoinen viherkansi. Puistokannen rakentamisessa hyödynnettiin Leca-soramursketta kevennysrakenteena ja parantamaan kasvien kosteusolosuhteita.

Kun Helsingin kantakaupungin suurin kauppakeskus REDI avautui vuonna 2018, kaupunkilaiset pääsivät ihailemaan myös täysin uudenlaista, kumpuilevaa ja kasvillisuudeltaan monimuotoista kaupunkipuistoa kauppakeskuksen ja Itäväylän yläpuolisella kannella.

”Tavoitteena oli luoda kaupunkikuvallisesti laadukas sekä vaativissa kansi- ja merenrantaolosuhteissa kestävä puistoympäristö, jolla on vahva omaleimainen identiteetti”, maisema-arkkitehti Krista Muurinen helsinkiläisestä Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:stä sanoo.

”Yhteensä noin 13 000 m²:n laajuinen kokonaisuus on varmasti yksi Suomen suurimmista viherkattokohteista. Kasvuolosuhteiden vaativuutta lisää tuulinen ja paikoin paahteinen ilmasto meren äärellä. Tornien rakentuessa kannet ovat myös osin hyvin varjoisia”, Muurinen kertoo.

Korkeatasoisen ja kasvillisuudeltaan vaihtelevan viherkaton rakentamisessa oli Muurisen mukaan tärkeää, että hulevedet hyödynnettiin mahdollisimman tehokkaasti ja kasvualusta sitoo ja tasaa kosteusolosuhteita. Samalla rakennekerrosten on oltava myös kevennettyjä, koska kantaville rakenteille kohdistuvat kuormat kasvaisivat muuten liian suuriksi.

Vettä Leca-soran kautta kasveille keräilykennostosta

”Kasvualustana käytettiin viherkattomultaa, jossa on mukana murskattua Leca-soraa. Lisäksi kasvukerroksen alla on Leca-soramurskeesta tehty kevennyskerros, jonka paksuus vaihtelee 50–350 mm:n välillä. Puistossa on loivapiirteisiä, korkeimmillaan noin 1,2 metrin kumpuja, joiden kohdalla kevennyskerros on paksuin”, Muurinen sanoo.

”Murskattu Leca-sora sitoo kosteutta ja mahdollistaa veden kapillaarisen nousun koko kansipihalla alimmaisena olevasta hulevesien keräilykennostosta kasvien käyttöön.”

Hulevesien tehokas hyödyntäminen ja vettä sitova Leca-soramurske mahdollistavat osaltaan sen, että erilaisten ikivihreiden pensaiden ohella lehtipensaat, perennat, heinät, kevääseen väri-iloa tuovat sipulikasvit ja kukkivat köynnökset muodostavat kaupunkilaisille uuden viihtyisän ja vehreän viherolohuoneen korkealle puistokannelle.

”Suunnittelussa meillä on ollut inspiraationa Kalasatama paikkana, sen historia satamana ja saaristona. Puistokansi ja kansipihat on suunniteltu saman perusteeman mukaisesti. Istutetut maastokummut muodostavat ikään kuin pieniä saaria ja luotoja, joiden väleissä kulkureitit polveilevat ja joiden lomaan oleskelu- ja leikkialueet sijoittuvat.

Puistokannella on käytetty myös maakiviä, pyöristyneitä luonnonkiviä, jotka saaristoteeman mukaisesti jaksottavat muun muassa hulevesipainannetta. Lisäksi puistokannella on leikkialueita ja pieni nurmialue”, Muurinen sanoo.

”Tavoitteena on ollut se, että kansipiha palvelee mahdollisimman monipuolisesti kaikenikäisiä kaupungin asukkaita. Samalla puistopihan kokonaiskonsepti on suunniteltu niin, että puisto muodostaa kiinnostavan viidennen julkisivun sitä ylhäältä päin katsoville tuleville REDIn asukkaille”, Muurinen sanoo.

Poikkeuksellisen laadukas ja monimuotoinen viherkansi

Redin viherkattourakasta vastaa Terrawise Oy:n ympäristö- ja viherrakentamisen osasto. Työmaapäällikkö Jouni Uusipuro Terrawisesta pitää kohdetta poikkeuksellisen mielenkiintoisena ja vaativana.

”Viherkansi on suunnitteluratkaisuiltaan ja materiaaleiltaan hyvin korkeatasoinen ja kunnianhimoinen. Vaativuutta lisäävät korkeuserot, kun kerrospaksuudet vaihtelevat 30 cm:stä noin 1,5 metriin ja pinnan muodot vaihtelevat loivista kummuista hulevesipainanteisiin. Tässä suhteessa kohde on hyvin erilainen kuin esimerkiksi Esplanadin puisto, johon puistokantta on pinta-alan osalta verrattu”, Uusipuro kertoo.

Uusipuron mukaan hyvin suunniteltu logistiikka ja materiaalitilaukset sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta olivat avainasemassa siinä, että erittäin vaativa kasvualustan ja sen alapuolisten rakennekerrosten levitys ja muotoilu saatiin toteutettua hyvin nopeassa aikataulussa.

Esimerkiksi Leca-soramurske toimitettiin kannelle ajoramppia pitkin ajoneuvojen painorajoitusten takia pienemmissä kuormissa ja siirrettiin ja levitettiin kasoista pyöräkuormaajilla ja kaivinkoneilla. Uusipuro tilasi Leca-soramurskeen viikoittain kullekin työalueelle, koska kannella oli sen suuresta koosta huolimatta paljon paino- ja muita rajoitteita suurempien materiaalimäärien varastoinnille. 

Kasvuolosuhteet pysyvät mahdollisimman tasaisina

”Leca-soramurskeen kyky sitoa kosteutta ja luovuttaa sitä pidemmän ajan kuluessa auttaa osaltaan pitämään kasvuolosuhteet mahdollisimman tasaisena, kun kosteus ei suotaudu liian nopeasti maakerrosten läpi. Tämä on viherkattorakenteessa tärkeä asia”, Uusipuro jatkaa.

Sekä Uusipuron että maisema-arkkitehti Muurisen mukaan yhteistyö hankkeen rakennuttajan ja pääurakoitsijan SRV:n ja muiden osapuolten kesken on sujunut erittäin ammattimaisessa ja hyvässä hengessä niin, että kaikkien tavoitteena on ollut töiden sujuva eteneminen ja laadukas lopputulos.

SRV:n työnjohtaja Olli Saarinen kertoo, että aikaisemmat työvaiheet pyrittiin saattamaan kannella mahdollisuuksien mukaan loppuun Terrawisen viherkattotöiden helpottamiseksi. 

SRV luovutti käännetyn katon periaatteella toimivan puistokannen Terrawisen viherkattourakkaa varten vedeneristeen päälle sijoitetun suojavalun jälkeen.

”Leca-soramurskeesta tehdyt kevennysrakenteet ja viherkattomulta vähentävät turhaa rakenteiden kuormitusta suurella puistokannella. Leca-soralla kevennetty multa painaa noin 600 kg/m³, kun normaali hiekkamulta painaa noin 1000 kg/m³. Aurinko ja tuuli kuivattavat herkästi multaa tällaisella kannella, ja siksi Leca-soran kosteudenpidätyskyky yhdessä kastelun kanssa auttaa pitämään puiston kasvillisuuden vehreänä”, Saarinen sanoo.

”Kansipuisto on todella hieno. Viherkatto on tässä mittakaavassa ja laatutasossa täysin ainutlaatuinen. On todella hyvä asia, että puisto on julkinen ja kaikki kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan siitä, kun tulevien kerrostalojen asukkaille rakennetaan lisäksi omat yksityiset kansipihansa”, Saarinen sanoo.

TIEDOT


Kohde: Kauppakeskus REDIn viherkansi

Sijainti: Kalasatama, Helsinki

Suunnittelu: Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy

Viherkattourakoitsija: Terrawise Oy

Leca-tuotteet: Leca®-murske 3–8 mm, Leca®-sora 4–10 mm

Please register your details first

Areas of interest