Viherkatot: hulevedet hallintaan vihreästi

Viherkatot: hulevedet hallintaan vihreästi

Viherkatot voivat olla upeita keitaita harmaassa kaupunkimaisemassa. Ne eivät silti ole vain kasveja katolla, vaan myös moderneja ja ympäristöystävällisiä hulevesiratkaisuja. Asiantuntijan mukaan Leca®-pohjaisilla viherkatoilla voidaan suojata kaupunkeja tulvilta entistäkin paremmin.

Viime vuosina sateisuus, rankkasateet ja hulevesiongelmat ovat yleistyneet. Jo pelkästään Euroopassa näitä ilmiöitä, etenkin suuren sademäärän aiheuttamia hulevesiongelmia, on koettu entistä enemmän. Viemäri- ja vedenpoistojärjestelmät ovat joutuneet koville. Tällä on tuhoisia vaikutuksia suurten, tiheästi rakennettujen kaupunkien asukkaille.

Hulevesien hallintaan panostetaankin yhä enemmän, ja viherkatot ovat yksi suosiotaan kasvattava ratkaisu. Lyhyesti sanottuna viherkatto on kasvillisuudella peitetty rakennuksen katto. Asiantuntijan mukaan viherkattojen suosiolle on hyvä syy.

Aiempaa terveellisempi kaupunkiympäristö

”Viherkatto ei ole vain katto, jolle on tuotu kasveja. Se on erinomainen, moderni ja ympäristöystävällinen tapa luoda entistä terveellisempiä ja kestävämpiä kaupunkiympäristöjä”, sanoo Leca Norwayn tuotepäällikkö Jaran Raymond Wood.

Ratkaisu sinne, minne sade osuu ensin

”Sade osuu kaupungeissa ensin katoille, jotka siis ovat looginen este taisteltaessa pintavesiongelmia, kuten hulevesiä, vastaan”, Wood toteaa. Hän huomauttaa, että kasveilla peitetyn katon tärkein tarkoitus on hallita hulevesiä paikallisesti.

Sadeveden viivyttäminen

”Nykyään viherkattojen pääasiallinen tehtävä on kerätä ja viivyttää sadevettä myrskyjen aikana”, hän toteaa. ”Viherkatto imee suuren osan katolle osuvasta sateesta, joten vesi ei päädy maahan ja viemäreihin asti.”

Wood jatkaa kertomalla, että viherkaton eduista tulee entistä merkittävämpiä, jos kasvualustaan ja kasvualustaan lisätään rakennusvaiheessa Leca-kevytsoraa.

Entistä parempi vedenpidätyskyky

Sen sijaan, että sadevettä pidättäisivät ”vain” kasvit ja maa-aines, voidaan viherkaton vedenpidätyskykyä parantaa lisäämällä kasvualustaan Leca-soraa. Se pystyy pidättämään vettä jopa puolet tilavuudestaan 1,5 tunnin ajan. Leca-pohjaiset viherkatot ovat siis erinomaisia veden viivyttäjiä ja vedenpoiston hidastajia.

Leca-soraa on jo pitkään käytetty monella tapaa rakennettaessa viherkattoja. Esimerkiksi Kööpenhaminassa vuonna 2011 pysäköintihallin päälle rakennettuun viherkattopuutarhaan lisättiin Leca-soraa vedenpoiston parantamiseksi. Leca-pohjaista viherkattoa käytettiin myös Liverpoolin ranta-alueen kunnostustöissä 2007–2008. Tuolloin jo olemassa olevan viheralueen alle rakennettiin pysäköintihalli ja liiketiloja moneen kerrokseen. Näin viheralue voitiin säilyttää ja hulevesien hallintaa parantaa.

Vehreitä sivuvaikutuksia

Tehokkaan hulevesien hallinnan lisäksi viherkatoilla on muitakin etuja. Yksi tällainen vehreä sivuvaikutus on viherkaton kyky toimia kaupunkikuvaa kaunistavana viheralueena, joka parhaassa tapauksessa toimii myös asukkaiden virkistyspaikkana. Viherkatolla voidaan tuoda luonto kaupunkiin ja lisätä samalla biodiversiteettiä, koska kasvien suuri määrä luo paremmat elinolosuhteet myös hyönteisille ja muille eläimille. Tämä on tärkeää niin ympäristön kuin sen ekosysteeminkin kannalta.

Helpotusta kuumuuteen

Katoilla on positiivinen vaikutus myös niin sanottuun lämpösaarekeilmiöön. Suurissa kaupungeissa asutaan tiheästi ja kiveä ja asfalttia on paljon, mikä nostaa kaupunkien keskilämpötilan ympäröivää seutua korkeammaksi. Kuumuus tuntuu ikävältä, ja ilmastointi kuluttaa energiaa ja aiheuttaa kustannuksia. Kaikki nämä ongelmat voidaan ratkaista viherkatoilla, sillä elävät kasvit tuovat varjoa ja estävät kovia pintoja imemästä lämpöä aiempaan tapaan. Muitakin hyötyjä toki on. Leca-pohjaiset viherkatot soveltuvat monenlaisiin rakennushankkeisiin ja ovat kestävä ratkaisu.

Please register your details first

Areas of interest