Leca Finland julkaisi uudet ympäristöselosteet

Leca Finland julkaisi uudet ympäristöselosteet, lue uutinen aiheesta!

EPD, eli ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) on kolmannen osapuolen verifioima virallisesti rekisteröity dokumentti, joka kertoo kattavasti tuotteen koko elinkaaren aikaisista päästöistä ja ympäristövaikutuksista.

"Vastuullisesti toimiminen on toimintamme ytimessä. Haastamme itseämme jatkuvasti kehittämään tuotteistamme ympäristöystävällisempiä. Ympäristöselosteemme tarjoavat asiakkaillemme tärkeää tietoa, jonka avulla he voivat tehdä kestävämpiä valintoja", kertoo Leca Finland Oy:n laatu- ja kehityspäällikkö Kari Rajala.

GWP (Global Warming Potential) on mittari, joka arvioi kasvihuonekaasujen potentiaalia lämmittää ilmastoa. Pienempi GWP-arvo osoittaa vähäisempää ympäristövaikutusta. Leca Finland on sitoutunut pienentämään GWP-arvoa aktiivisesti.

54 % pienempi hiilijalanjälki

Alkuperäinen tavoitteemme oli pienentää Leca-soran hiilijalanjälkeä 50 % (A1-A4), mutta olemme ylpeitä ilmoittaessamme, että onnistuimme ylittämään tämän tavoitteen, saavuttaen 54 %:n vähennyksen. Tämä on tulosta merkittävästä panostuksesta kestävään kehitykseen. Uudet EPD-ympäristöselosteet perustuvat elinkaarianalyysiin, joka huomioi tuotteen päästöt koko elinkaaren ajalta (A1-D).

Muutoksen taustalla on iso investointi Kuusankosken Leca-soratehtaalla. Leca-soran tuotanto on perinteisesti ollut energiaintensiivistä, sillä savea poltetaan jopa 1150 asteen lämpötilassa.

Vuoden 2022 lopussa saimme valmiiksi puupellettien syöttö- ja jauhatuslaitoksen, jonka ansiosta pystyimme siirtymään uusiutuviin energialähteisiin. Tämä muutos on merkittävästi pienentänyt Leca-soran hiilijalanjälkeä, ja se näkyy uusissa EPD-ympäristöselosteissamme. 

Muutoksen ansiosta Leca-sora on nyt mm. vähähiilisin kotimainen kevennysmateriaali.

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Vaikka olemme jo tehneet huomattavia parannuksia Leca-soran tuotannon päästöjen vähentämiseksi, sitoudumme ottamaan vielä lisää askelia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Seuraavat askeleet ovatkin jo suunnitteilla ja tiedotamme niistä lisää vuoden 2024 aikana.

>> Katsele ja lataa uudet EPD:t tältä sivulta

Please register your details first

Areas of interest