Mall of Triplan valoisa ja vehreä viherkatto

Triplan viherkannen kasvualustassa on Leca-kevytsoraa.

Mall of Tripla on Helsingissä sijaitseva, kauppakeskuksen, rautatieaseman, hotellin ja toimistotornien yhdistelmä. Sen kattopinta-alasta suurin osa eli noin hehtaari on viherkattoa.

Loci Maisema-arkkitehdit Oy vastasi Triplan maisemasuunnitelmasta, joka käsitti kauppakeskuksen yhteydessä olevat julkiset ulkotilat, asuinkorttelin korttelipihan ja keskikorttelin kattopihan. Lähes koko suunnittelualue sijaitsee kauppakeskuksen katolla.

”Suunnitelman tavoitteena on ollut luoda pienmittakaavainen, ihmisen kokoinen, avara, valoisa ja vehreä ympäristö, joka muotokielensä ja rytminsä avulla asettuu rakennetun ympäristön mittakaavaan. Muurein korotetut istutusalueet muodostavat kokonaisuuden, jonka osat luovat toisistaan poikkeavia tunnelmallisia paikkoja”, kertoo projektimaisema-arkkitehti Niilo Tenkanen.

Tenkasen mukaan Leca®-soran käyttö tuli mukaan suunnitelmaan, kun kasvualustojen toteutusta alettiin suunnitella tarkemmin. 

”Koska kansirakenteet oli pitkälti suunniteltu kestämään raskaiden työmaa-ajoneuvojen liikennettä, kevytsoraa ei tässä kohteessa tarvittu mahdollistamaan viherkattoja, vaan luomaan hyvät olosuhteet kasvien juuristolle. Ratkaisu oli kustannustehokas ja se tekee kasvualustasta ilmavan. Jos olisi käytetty pelkästään multaa, olisi kasvualustan rakenteesta tullut helposti liian tiivis.”

Oikea kasvualusta olennaista

Kevytsorakerroksen paksuus Triplan viherrakenteissa vaihtelee 10–70 senttimetrin välillä. Leca-soraa käytettiin Triplan viherkatoissa sekä osana kasvualustoja että kasvualustojen alapuolisissa rakenteissa.

”Aivan olennaista on valita käyttötarkoituksen mukainen oikea kasvualusta ja määritellä erikseen, millaisia ravinteisuuksia erilaisille kasvillisuusalueille halutaan. Myös toivottu happamuus vaikuttaa kasvualustan valintaan. On myös eduksi, mitä enemmän viherkatoissa on eri kasvilajeja”, Juha Liukkonen Tieluiska Oy:stä sanoo.

Viherkattojen suunnittelu ja rakentaminen vaatii ymmärrystä rakennetekniikasta, mutta myös kasvukerrosten vesitaloudesta ja kasvien sopeutuvuudesta vaihteleviin olosuhteisiin. Teknisesti keskeisimpiä syitä viherkattojen yleistymiseen on se, että oikein suunnitellun viherkattorakenteen avulla voi hallita hulevesiä tehokkaasti. 

Vaikka kattavia kotimaisia rakentamisohjeita ei ole vielä laajalti käytössä, toteutettavien viherkattojen suunnitelmat ovat Juha Liukkosen mukaan yleensä hyviä. 

”Sen sijaan toteutusvaiheessa olen törmännyt varsin usein siihen, että viherkatoille sopivat kasvualustat on muutettu tavallisiksi kasvualustoiksi. Tämän seurauksena kasvualusta on todennäköisesti huonommin vettä läpäisevä, mikä on haitaksi sekä kasvillisuuden menestymisen että hulevesien hallinnan kannalta. Sen sijaan oikein suunniteltu ja toteutettu, usein Leca-sorakerroksen sisältävä kasvualusta auttaa hyödyntämään kaikkia viherkaton etuja”, Liukkonen toteaa.

Monipuolisia ratkaisuja tarvitaan

”Maisemasuunnittelussa tärkeää on luoda saavutettavaa ympäristöä, joka liittyy luontevasti ympäröivään vihreään infrastruktuuriin, edistää luonnon monimuotoisuutta ja jonka rakentamien tuottaa mahdollisimman vähän päästöjä. Tarkemmat ratkaisut riippuvat aina suunnittelukohteesta. Esimerkiksi laajoilla viheralueilla on suuremmat mahdollisuudet ekologisten arvojen edistämiseen kuin pienellä viherkatolla. Maisemasuunnittelulle on tietenkin tärkeää, että löytyy monipuolisesti ratkaisuja”, toteaa Loci Maisema-arkkitehtien johtava suunnittelija Pia Kuusiniemi.

Niilo Tenkasen mukaan kannelle rakennettaessa luodaan alusta asti edellytykset kasvillisuuden menestymiselle. ”Triplassa suunniteltiin ensin kasvillisuus ja sen jälkeen sopivat kasvualustaratkaisut. Lopultahan kasvit ovat aika yksinkertaisia olentoja eli ne menestyvät, jos on jotakuinkin hyvä kasvualusta, sopiva määrä vettä ja oikeat valaistus- ja lämpöolosuhteet.”

Triplan viherkattojen kasvillisuus on monilajista, dynaamista ja vaihtelevaa. Eri kasvilajeja ja -lajikkeita on yli sata. Istutuksissa on suosittu perinteisiä suomalaisia lajikkeita ja luonnonkasveja. Sekä Kuusniemi että Tenkanen ovat tyytyväisiä Triplan viherkattojen toteutukseen.

”Erityisen paljon olemme ilahtuneet siitä, että julkisiksi oleskelupaikoiksi suunnitelluilla paikoilla on näkynyt paljon ihmisiä viettämässä aikaa. YIT tilaajana oli sitoutunut laadukkaan ja viihtyisän ulkotilan toteutukseen, minkä vuoksi oli mahdollista tehdä laadukas suunnitelma ja saavuttaa tavoitteet. Osaava työmaaorganisaatio ja taitavat maisemarakentajat ansaitsevat myös kiitoksen.”

TIEDOT


Kohde: Mall of Tripla
Sijainti: Helsinki, Suomi
Suunnittelu: LOCI Maisema-arkkitehdit Oy
Pääurakoitsija: YIT
Viherurakoitsija: Terrawise Oy ja Tieluiska Oy
Viherkattojen kasvualustojen toimittaja: Tieluiska Oy
Leca-tuotteet: Leca®-murske 3–8 mm, Leca®-sora 4–32 mm

Tilaa uutiskirjeemme

Please register your details first

Areas of interest