Vesienhallintalaskuri

Tämä laskuri havainnollistaa, miten Leca-sora voi edistää hulevesien varastointia ja viivytystä, kun sitä käytetään vesienhallinnan järjestelmissä. Leca-soraa on saatavilla eri fraktioina ja kokoina, joista voidaan valita juuri tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivat vaihtoehdot. Tämän laskurin tarkoituksena on kertoa veden käyttäytymistä Leca-sorassa sateiden aikana ja niiden jälkeen.

PAIKALLINEN VESIENKÄSITTELY LECA-SORAN AVULLA

Leca-sora imee hyvin vettä ja hidastaa siten veden vapautumista. Tämä vähentää valumaintensiteettiä sateen aikana ja sen jälkeen. Järjestelmän suunnittelu riippuu paikallisista tarpeista, tulevan veden määrästä ja halutusta poistumismäärästä. Esimerkkejä paikallisesta vesienkäsittelystä ovat vesivarastot, imeytysjärjestelmät ja salaojitusratkaisut.

TEKNISET TIEDOT

Tämän laskurin tiedot ja kaaviot kuvaavat niiden erilaisten Leca-soralajikkeiden teoreettisia, keskeisiä ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää vesienhallinnan eri järjestelmissä ja ratkaisuissa. Tämän sovelluksen olettamukset ja laskelmat perustuvat testeihin, jotka on suoritettu materiaalien fysikaalisten ja hydraulisten ominaisuuksien mittauksia koskevien EU:n standardien mukaisesti. Keskeinen ominaisuus on Leca-soran vedenpidätyskyky ja valumisen hidastamiskyky. Tätä luontaista materiaaliominaisuutta ilmaistaan fysikaalisella tekijällä, valumakertoimella. Toinen fysikaalinen parametri on materiaalin huokoisuus, joka voidaan myös ilmaista yksittäisen materiaalin ominaisuutena. Arvot vaihtelevat eri Leca-sorajakeilla, ja järjestelmä voidaan näin räätälöidä paikallisiin tarpeisiin Leca-materiaalien valinnan perusteella. Leca-soran tilavuus ja arvioidun vesimäärän tilavuus ovat ulkoisia parametreja, jotka ovat tärkeitä vesihuollon järjestelmien suunnittelussa. Järjestelmä oletetaan täysin avoimeksi ilman paine-eroja tai kaltevuuksia.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tässä laskurissa annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme tuotteistamme. Leca-materiaalien tiedot ja kuvaukset ovat ohjeellisia, eivätkä ne liity mihinkään tiettyyn järjestelmään. Laskurissa kuvatut arvot ovat teoreettisia arvoja ja olosuhteet idealisoituja, eikä niitä pidä käyttää tai välittää eteenpäin. Käyttäjien omalla vastuulla on varmistaa, että Leca-tuotteita käytetään tarkoitetulla tavalla, ja valvoa kaikkia valmistuneita järjestelmiä. Käyttäjä on vastuussa tuotteen ei-tarkoituksenmukaisesta, vääränlaisesta ja ei-suositellusta käytöstä. Leca Finland Oy voi antaa neuvoja Leca-tuotteiden käytöstä vesienhallintaan.

Please register your details first

Areas of interest