Leca®-sorakevennys kierrätettiin Vt 12:n kehätiellä Lahdessa

Valmis tie Lahden Vt 12 kehätiellä

Vanha tielinjan Leca-sora voitiin hyödyntää uudessa kevennysrakenteessa sellaisenaan. Uusi kevennysrakenne saatiin toteutettua edullisesti ja ympäristöä säästävästi.

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen jaettiin kahteen hankeosaan ja kolmeen urakkaan. Hankeosista toisessa Destia Oy paransi valtatie 12:a kaksikaistaiseksi uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä.

 Hankeosa 1B toteutettiin allianssimallilla, jossa Väylän kumppaneina olivat VALTARI-tarjoajakonsortion muodostaneet Skanska Infra Oy ja Afry Finland Oy.

Hankeosa 1B alkoi Okeroisten eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyi Joutjärven eritasoliittymään. Siihen sisältyivät muun muassa Launeen, Kujalan ja Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen–Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Hankeosassa rakennettiin Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Tielinja uuteen paikkaan

Hankeosalla 1B, Helsingintien (MT 140) tielinja ja sen tasaus muuttuivat uuden sillan myötä. Tien pengertä oli stabiliteettisyistä kevennettävä. Kevennysmateriaalia ei kuitenkaan tarvinnut ryhtyä tilaamaan eikä edes etsimään kaukaa. Sitä nimittäin oli aivan vieressä, jo vanhan tielinjauksen kevennysrakenteisiin piilotettuna.

"Helsingintien penger oli sortunut Porvoonjokeen joskus 1990-luvulla. Arkistosuunnitelmista selvisi, että tien rakenteita oli vuosikymmen loppupuolella korjattu Leca-sorakevennyksellä", kertoo hankkeen geoteknistä suunnittelun tehnyt Risto Ketonen Afry Finland Oy:stä.

Käyttökelpoista kevennysmateriaalia oli aivan uuden kevennysrakennekohteen vieressä pois kaivettavissa ja uudelleen käytettävissä, sillä tielinja oli muutenkin siirtymässä juuri sijansa verran entiseltä paikaltaan.

Mikä parasta, Leca-soran kaivaminenkin onnistui liikennettä häiritsemättä, sillä käytössä oleva tie saatiin siirrettyä kiertotielle.

Erinomaisessa kunnossa

Vanhassa kevennysrakenteessa olleen Leca-soran määrästä ja laadusta ei ennalta ollut varmaa tietoa – eikä sitä vilkkaasti liikennöidyllä tiellä oikein päästy tutkimaankaan. Kun tie saatiin avattua, Leca-soran huomattiin näyttävän sekä hyvältä että kuivalta.

"Oli yllätys, miten hyvässä kunnossa kevennysmateriaali vuosikymmentenkin jälkeen oli. Toisaalta kevennysrakenne oli aikanaan suunniteltu oikein ja toteutettu kuivatuksineen ja salaojineen huolella", Ketonen huomauttaa.

Laadun valmistamiseksi Leca-sorasta otettiin näytteet kolmesta eri paikasta ja toimitettiin laboratorioon, jossa näytteistä tutkittiin rakeisuus, raekokojakauma, kosteuspitoisuus ja kuivatilavuuspaino. Näytteet täyttivät InfraRYLissä uudelle Leca-maarakennussoralle kevennysrakenteissa asetetut vaatimukset.

Vanhan kevennyksen Leca-soran raekoko oli kuitenkin pienempi (4–22 mm) kuin Leca Finland Oy:n nykyisin valmistaman Leca-maarakennussoran raekoko 4–32 mm. 

"Varmuuden vuoksi Leca Finland testasi vielä omassa laboratoriossaan vanhan erän Leca-soraa. Murskautuvuuden, raejakauman ja irtotiheyden osalta toimitetut näytteet vastasivat nykyistä 4-32 mm:n maarakennussoraa, joka on CE-merkitty EN 15732:2012 mukaisesti", Ketonen kertoo.

Kätevästi uuteen paikkaan

Aivan suoraan vanhasta sijaintipaikastaan pois kaivettua Leca-soraa ei uuteen sijaintipaikkaansa voitu sentään asentaa. Onneksi varastointikenttä löytyi aivan läheltä.

VALTARI-hankkeessa työnjohtajana työskennellyt Enni Mälkönen kertoo, että liikenteen kiertotielle siirtymisen vuoksi materiaalin varastointiin pystyttiin käyttämään Vanhan Helsingintien asfalttipintaa.

Vanhassa kevennysrakenteessa oli Leca-soraa jotakuinkin sen verran kuin arkistosuunnitelmissa kerrottiinkin. Uudessa kevennyksessä uudelleenkäytetyn kevytsoran määrä oli noin 2500 m³. Mälkönen sanoo, että Leca-soran uudelleenkäytöstä muodostui säästöjä. "Käytännössä hanke säästi lähes uudelleenkäytetyn materiaalin kuluja vastaava summa, eli useita kymmeniä tuhansia euroja."

Samalla säästettiin tietysti ympäristöä, sillä puretun rakenteen materiaalia ei tarvinnut kuljettaa pois, uutta materiaalia valmistaa niin paljoa eikä täten toimittaa työmaalle.

Mälkönen sanoo, että kokemukset olivat hyvät. Tulevaisuudessakin vastaavissa tilanteissa vanhat Leca-kevennysrakenteet on mahdollista hyödyntää, kun materiaali on kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ja se täyttää laatuvaatimukset.

Työt Vt 12:n eteläisellä kehätiellä käynnistyivät keväällä 2018. Valtatie 12 avattiin tavoiteaikataulun mukaisesti liikenteelle vuoden 2020 lopussa.

TIEDOT


Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie hankeosa 1B, kevennysrakenteet

Sijainti: Lahti-Hollola, Suomi

Allianssi-urakka: VALTARI (Skanska Infra Oy ja Afry Finland Oy)

Leca-tuotteet: Uusi Leca®-sora 4–32 mm, uudelleenkäytetty 4–22 mm

Pyydä tarjous kevennysmateriaalista!

-
Susanna Wallenius
Aluemyyntipäällikkö infra- ja viherrakentaminen
Myynti

040 172 1928

Please register your details first

Areas of interest