Rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteestä. Rakentamisen aiheuttama raaka-aineiden kulutus vaikuttaa merkittävästi sekä luontoon että ilmastoon.

Kiertotalous luo kiinteistö- ja rakennusalalle valtavasti mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

Viime vuosina rakennusalaa on säännelty infrastruktuurin ja rakennusten ympäristövaikutusten parantamiseksi, joten ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön on kiinnitetty runsaasti huomiota. Leca-soran kierrätys ja uudelleenkäyttö yleistyy hyvää vauhtia.

Kävimme katsomassa helsinkiläisen kerrostalokohteen katolla vanhan Leca-soran talteenottoa ja haastattelimme aiheesta Lecan myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Pöystiä. Katso haastattelu alta ja lue artikkelista lisää!

Kestävät rakentamisen ratkaisut kiinnostavat yhä enemmän

Panostamme vahvasti tuotteen elinkaareen, erityisesti pitkäikäisyyden, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kannalta. Lyhyesti sanottuna: haluamme tuotteidemme olevan oman tuoteryhmämme ympäristöystävällisimpiä ja kestävimpiä. Kiinnostus vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja kohtaan kasvaa sekä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden että viranomaisten parissa. 

Suomessakin rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys yleistyvät. ”Tällä hetkellä kierrätysmäärät ovat vuositasolla alle 10 000 m³, mutta määrä on kovassa kasvussa, kun tietoisuus ympäristöstä kasvaa ja prosessit kehittyvät”, kertoo Lecan myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Pöysti.

Maarakentamisessa mm. teiden korjauksissa Leca-soraa käytetään usein joko samalla tai viereisellä työmaalla. Leca-sorakatoilta otetaan korjausten tai purkamisen yhteydessä Leca-sora talteen ja käytetään maarakentamisen täytöissä tai viherrakentamisessa. Alla olevassa infografiikassa näkyy Leca-soran matka purkukohteesta uuteen käyttökohteeseen.

Kevytsoran uudelleenkäytön mahdollisuudet

Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat eivät todennäköisesti olleet tärkein painopiste, kun Leca International perustettiin 75 vuotta sitten. Leca-sora on kuitenkin aina ollut ympäristöystävällinen ja kestävä materiaali kevytsoran luonnollisen alkuperän vuoksi. Leca-sora on helppo kaivaa ylös tai imuroida kattotyömaalta, ja uudelleenkäyttää tai kierrättää se uusissa kohteissa.

”Tyypillisesti purku-urakoitsijat ottavat Leca-soran talteen, ja saattavat sen uudelleen markkinoille”, kuvailee Pöysti. Niin kierrätetyn kuin uudenkin Leca-soran tulee täyttää sille kohteessa asetetut vaatimukset. Hyötykäytettäviä jätteitä määrittelee MARA-asetus. Leca-sora säilyttää hyvät ominaisuutensa vuosisatojen ajan.

Ympäristö ennen taloutta

Kierrätyksestä aiheutuu toki kustannuksia materiaalien käsittelyn ja kuljetuksen vuoksi. On kuitenkin tarkasteltava arvoketjua kokonaisuutena: paljonko asiakkaalle tulisi kustannuksia, jos niin sanottu jätemateriaali vietäisiin kaatopaikalle tai hävitettäisiin muulla tavoin. 

Haluatko tietää lisää uudelleenkäytöstä?

Ympäristövastuu

Suhtaudumme kestävään kehitykseen vakavasti. Lue lisää mm. toimenpiteistämme tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Referenssit

Olipa kyseessä sitten hulevesien käsittely, painumien hallinta tai kivitalon rakentaminen, pääset lukemaan kattavasta referessipankistamme asiakkaidemme kokemuksia.

Tuotteet

Leca-sora ja siitä valmistetut Leca-harkot ratkaisevat rakentajan pahimmatkin pulmat. Tutustu tuotevalikoimaamme täältä.

Please register your details first

Areas of interest