Rakennusala on maailmanlaajuisesti vastuussa noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteestä. Rakentamisen aiheuttama materiaalien kulutus vaikuttaa merkittävästi sekä ympäristöön että ilmastoon.

Kiertotalouden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla avautuu valtavasti mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja estää luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja samalla kun ne vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

Viime vuosina rakennusalaa on säännelty parempien ympäristövaikutusten saavuttamiseksi, mikä on johtanut ympäristöystävällisten materiaalien käytön lisääntymiseen. Leca-soran kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat yleistymässä merkittävästi.

Vierailimme Helsingissä sijaitsevan kerrostalokohteen katolla, missä vanhaa Leca-soraa kerättiin talteen, ja haastattelimme Lecan myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Pöystiä aiheesta. Katso alta haastattelu ja lue lisää artikkelista!

Kestävät rakentamisen ratkaisut kiinnostavat yhä enemmän

Panostamme vahvasti tuotteen elinkaareen, erityisesti pitkäikäisyyden, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kannalta. Lyhyesti sanottuna: haluamme tuotteidemme olevan oman tuoteryhmämme ympäristöystävällisimpiä ja kestävimpiä. Kiinnostus vastuullisia tuotteita ja ratkaisuja kohtaan kasvaa sekä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden että viranomaisten parissa. 

Suomessakin rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys yleistyvät:

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö kehittyy vuosi vuodelta ja keraaminen Leca-sora säilyttää hyvät ominaisuutensa vuosisatojen ajan, kertoo Lecan myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Pöysti.

Maarakentamisessa mm. teiden korjauksissa Leca-soraa käytetään usein joko samalla tai viereisellä työmaalla. Leca-sorakatoilta otetaan korjausten tai purkamisen yhteydessä Leca-sora talteen ja käytetään maarakentamisen täytöissä tai viherrakentamisessa. Alla olevassa infografiikassa näkyy Leca-soran matka purkukohteesta uuteen käyttökohteeseen.

Kevytsoran uudelleenkäytön mahdollisuudet

70 vuotta sitten, kun Leca perustettiin, ympäristö- ja kestävän kehityksen näkökulmat eivät todennäköisesti olleet ensisijaisia painopisteitä. Savesta valmistettu Leca-sora on kuitenkin aina ollut ympäristöystävällinen ja kestävä materiaali.

Leca-soran uudelleenkäyttö on vaivatonta, sillä se voidaan helposti kaivaa tai imuroida pois vanhasta rakenteesta ja uudelleenkäyttää joko samalla työmaalla tai uudessa kohteessa.

”Tyypillisesti Leca-sora otetaan talteen, sen laatu tarkastetaan ja se saatetaan uudelleen markkinoille”, kuvailee Pöysti. Niin kierrätetyn kuin uudenkin Leca-soran tulee täyttää sille kohteessa asetetut vaatimukset. Leca-sora säilyttää hyvät ominaisuutensa vuosisatojen ajan.

Ympäristö ennen taloutta

Kierrätyksestä aiheutuu toki kustannuksia materiaalien käsittelyn ja kuljetuksen vuoksi. On kuitenkin tarkasteltava arvoketjua kokonaisuutena: paljonko asiakkaalle tulisi kustannuksia, jos niin sanottu jätemateriaali vietäisiin kaatopaikalle tai hävitettäisiin muulla tavoin. 

Haluatko tietää lisää uudelleenkäytöstä?

Ympäristövastuu

Suhtaudumme kestävään kehitykseen vakavasti. Lue lisää mm. toimenpiteistämme tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Referenssit

Olipa kyseessä sitten hulevesien käsittely, painumien hallinta tai kivitalon rakentaminen, pääset lukemaan kattavasta referessipankistamme asiakkaidemme kokemuksia.

Tuotteet

Leca-sora ja siitä valmistetut Leca-harkot ratkaisevat rakentajan pahimmatkin pulmat. Tutustu tuotevalikoimaamme täältä.

Please register your details first

Areas of interest