Ryömintätilan eristäminen Leca®-soralla

Ryömintätilan toimiva tuuletus, lämpötila ja riittävän alhainen kosteuspitoisuus ovat varmin tapa estää tilan kosteus- ja homevaurioiden syntyminen. Leca-sora on helposti asennettava ja tehokas ratkaisu vähentämään ryömintätilan kosteuspitoisuutta.

Viime vuosikymmenten aikana rakennettujen alapohjien eristystaso on parantunut selkeästi minkä johdosta lämpöhäviöt ryömintätilaan ovat pienentyneet. Ryömintätilat ovat nykyisin selvästi kylmempiä kuin ennen. Kylmä ilma pystyy sitomaan vähemmän kosteutta, jolloin tiivistymisriski kasvaa. Tiivistyvä kosteus saattaa aiheuttaa mm. home- ja kosteusvaurioita rakenteissa. Homekasvuston kannalta suhteellisen kosteuden kriittinen arvo on RH 80–85 %.

Lämpimän ja kostean tuuletusilman kulkeutuessa kylmempään ryömintätilaan sen suhteellinen kosteus voi lähestyä 100 %, jolloin kosteus tiivistyy rakenteisiin. Jottei ryömintätilan kosteuspitoisuus keväällä ja kesällä nouse liian suureksi, maanpinta on syytä lämmöneristää. Maanpinnalta eristetyn ryömintätilan lämpötila myötäilee ulkoilman lämpötilaa. 

Puhallettava ja hyvin vettä läpäisevä Leca-sora KAP 4-20 mm on tähän tarkoitukseen soveltuvin eriste. Erityisesti kosteisiin maaperiin suositellaan käytettäväksi kapillaarisen vedennousun tehokkaasti katkaisevaa kapillaarikatkosoraa.

leca

Ryömintätilan pohjalle asennetaan 150–300 mm eristekerros Leca-soralla. Kevytsoran asentaminen onnistuu parhaiten puhaltamalla Leca-sora ryömintätilan huoltoluukun kautta. Puhallusletku vaatii vähintään 30 x 30 cm reiän. Puhalluksen jälkeen kerros tasataan lopulliseen tasoon, jolloin saadaan täysin saumaton eristekerros. 

Uudisrakennuskohteissa Leca-sora voidaan puhaltaa ennen kantavan alapohjan rakentamista tai myöhemmin esim. putkiasennustöiden jälkeen, sillä ennen puhallusta ryömintätilassa liikkuminen on helpompaa ja työskentelylle on enemmän tilaa.

Ratkaisun edut:

  • Vähentää kosteuden haihtumista maaperästä
  • Pitää tilan lämpimämpänä kesällä
  • Tasaa kosteusvaihteluja
  • Saumaton eriste
  • Kestävä ja palamaton
  • Helppo asentaa myös jälkikäteen

Ryömintätilan eristäminen Leca®-soralla