Leca®-tuotteiden elinkaari

Saint-Gobain on sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Osana Saint-Gobain -konsernia haluamme omalta osaltamme olla esimerkillinen yritys, joka kehittää energiatehokkaita, viihtyisiä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja ja käyttää tuotannossaan luonnonvaroja säästeliäästi. Ympäristövaikutusten, laadun, terveellisyyden ja turvallisuuden suhteen noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta.

Seuraavassa on kuvattu Leca®-tuotteiden ympäristövaikutuksia koko elinkaaren osalta.

VAIHE 1

Raaka-aineiden hankinta
Leca-kevytsora valmistetaan savesta, joka on riittoisa luonnonmateriaali. Savenoton jälkeen altaat maisemoidaan ja palautetaan luonnon käyttöön. Alueilla viihtyy lukuisat eläin- ja kasvilajit.

VAIHE 2

Kevytsoran valmistus
Savi paisutetaan pyörivissä uuneissa, jolloin sen tilavuus kasvaa jopa viisinkertaiseksi. Yhdestä kuutiosta luonnonsavea tulee viisi kuutiota Leca-soraa. Kuusankosken Leca-soratehtaan hukkaenergia on mahdollista valjastaa kaukolämmöksi. Lämmöntalteenottojärjestelmä rakennettiin vuonna 2004 yhteistyössä Kuusankosken kaupungin kanssa. Tehdas tuottaa vuosittain 18 000 megawattituntia energiaa, jota voidaan käyttää alueen talojen lämmittämiseen.

VAIHE 3

Kuljetus ja jakelu
Leca-sora voidaan toimittaa asiakkaalle pienissä säkeissä, suursäkeissä tai irtotavarana. Leca-sora toimitetaan jälleenmyyjän varastoon tai suoraan työkohteeseen. Irtosora voidaan toimittaa kohteeseen puhallusautolla, jolloin työmaalle ei synny ollenkaan pakkausjätettä. Leca-soran keveyden vuoksi kuljetukset voidaan optimoida ja vähentää kuljetuksista aiheutuvia liikenteen päästöjä.

VAIHE 4

Rakentaminen
Leca-soran pääasiallisimmat käyttökohteet ovat infraakentaminen, vesienhallinta ja talonrakentaminen. Leca-soran keveyden ansiosta rakentamisessa ei tarvita raskasta nostokalustoa ja harkkoja on helppo käsitellä.

VAIHE 5

Rakennusten käyttö
Leca-soraa on käytetty rakentamisessa jo yli 70 vuoden ajan ja se on ollut osa kestävää rakentamista. Leca-sorasta tehdyillä tuotteilla on rakennettu energiaa säästäviä rakennuksia ja siten pienennetty rakentamisen ja rakennusten käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

VAIHE 6

Rakenteiden purkaminen
Leca-sorasta tehdyt rakenteet ja rakennukset ovat uudelleenkäytettävissä. Irtonainen Leca-sora voidaan sellaisenaan käyttää uudelleen joko samalla työmaalla tai eri työmaalla. Harkkorakenteet voidaan purkamisen jälkeen murskata ja käyttää uudelleen esimerkiksi maarakentamisessa.

Please register your details first

Areas of interest