Kestävä kevennysrakenne Kehä III:n parannushankkeeseen

Leca-kevennysrakenne Vantaan Kehä 3:sen parannuksessa

Askiston kohdalla Kehä III:n kevennysrakenteissa on käytetty paitsi uutta, myös paikan päältä talteen otettua Leca-soraa.

Kehä III:n liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannetaan vuoteen 2023 jatkuvassa hankkeessa Vantaan kaupungin alueella sekä Vantaankoski–Pakkala-välillä että Askiston kohdalla. Väyläviraston hankkeessa pääurakoitsijana toimii GRK Infra Oy.

Askistossa työt ajoittuvat vuosille 2021–2023. Askiston osuudella Kehä III:n rinnakkaistieksi on rakennettu uusi katu, joka toimii kiertotienä hankkeen aikana. Vanhat tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä ja Vihdintien lännenpuoleisia ramppeja parannetaan. Erillisillä rampeilla eritasoliittymän yhteydessä parannetaan joukkoliikenteen nopeutta ja toimintavarmuutta. 

Tien pohjarakenne korjataan perusteellisesti kunnostamalla etelänpuoleisen ajoradan vaurioitunut paalulaatta. Sänkiniityn sillat sekä Hämeenkylän läntiset risteyssillat (Vihdintien sillat) uusitaan. Tämänkertaisen Kehä III:n parannushankkeen kustannusarvio on 38,5 miljoonaa euroa ja se valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vilkkaan liikenteen keskellä

Työt Askiston osuudella etenevät vuoden 2022 alkupuolella aikataulussa. "Valamme paalulaattoja, raudoitamme ja muotitamme siltoja ja rakennamme hulevesilinjoja", työmaapäällikkönä Kehä III:n hankkeessa työskentelevä Ville Keränen kertoo.

Keräsen mukaan työmaalla on tämän mittaluokan työmaalle suhteellisen kevyet liikennejärjestelyt. ”Pystymme työskentelemään pitkään muutamilla selkeillä kiertotielinjauksilla ja muutenkin tien reuna-alueella.”

Vilkkaasti liikennöidyn väylän vierellä häiriintymättä työskenteleminen vaatii toki tottumista. ”Liikenteen on kuitenkin sujuttava. Palautetta tulee välittömästi, jos niin ei käy”, Keränen naurahtaa.

Haastavaa maastoa

Kehä III on aikanaan rakennettu varsin haastavalle pohjalle. Askiston osuudellakin maaperä on varsin vaihtelevaa. Kaikkea löytyy pehmeiköstä täyttömaahan ja jyrkkiin kallioleikkauksiin.

Se heijastuu käytössä olevien pohjavahvistusmenetelmien valikoimassa. Harvoin pääsee käyttämään niin monenlaisia menetelmiä ja materiaaleja samassa kohteessa. ”Täällä on käytössä betoni- ja teräsputkipaalulaattoja, porapaaluja sekä pilari- ja massastabilointia. Kevennysrakenteita toteutetaan niin vaahtolasista kuin Leca-sorasta. Lisäksi teemme massanvaihtoja ja asennamme lujitekankaita ja -verkkoja. Puupaalutustakin on!”

”Jokaiseen kohtaan valitaan toimivin ja kustannustehokkain menetelmä”, Keränen vakuuttaa.

Kätevät Leca-kevennysrakenteet

Leca-kevennykset Askiston osalla keskittyvät uusille Kehä III:n rampeille ja linja-autokaistoille. Näihin kohtiin eri tulekaan muuta pohjavahvistusta. Leca-sorakevennyksen kerrosvahvuus vaihtelee Keräsen mukaan 100–130 cm:n välillä. Päälle tulee 70 cm rakennekerros, joka sisältää asfaltin. 

Suurin osa Leca-sorasta on Keräsen mukaan voitu ottaa suoraan rakenteeseen. ”Jossain hankalissa paikoissa olemme välivarastoineet Leca-soraa ja siirtäneet sen rakenteeseen nuppiautolla. Kapealle kaistalle yhdistelmää on vaikea saada mahtumaan.”

Työmaalla on myös kierrätetty kohteesta talteen otettua Leca-soraa. ”Puretut kevytsorakevennykset ovat olleet ihan ehtaa tavaraa”, Keränen kehuu. ”Ne eivät ole 50 vuodessa menneet miksikään!”

Tammikuun puoliväliin 2022 mennessä Leca Finland Oy on toimittanut hankkeeseen jo noin 4000-5000 m³ Leca-soraa. Kevennysten osalta työmaa alkaakin olla jo loppusuoralla. 

TIEDOT


Kohde: Kehä III:n parannus Askiston osuus
Sijainti: Vantaa, Suomi
Urakoitsija: GRK Infra Oy
Leca-tuotteet: Leca®-sora 4–32 mm ja kierrätetty kevytsora

Please register your details first

Areas of interest