Lataa tältä sivulta Lecan maksuton opas hulevesien hallintaan.

Leca-ratkaisut hulevesien hallintaan | Lataa maksuton opas

Ilmastonmuutos lisää sademääriä ja äärimmäisiä sääilmiöitä sekä tekee sääolosuhteista arvaamattomia. Tämä on asukkaiden kannalta valitettavaa, sillä juuri tiheään asutetut kaupunkialueet, joilla on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja, ovat erityisen alttiita liialliselle hallitsemattomalle hulevesien kertymiselle.

Paikallinen hulevesien hallinta voi vähentää hulevesien viemärijärjestelmille aiheuttamaa ylikuormitusta ja auttaa siten tulvariskin minimoimisessa. Paikalliset ratkaisut tulee kuitenkin suunnitella ja mitoittaa oikein, jotta vedenhallintajärjestelmä toimii asianmukaisesti.

Oppaassa kerromme, kuinka hulevesiä voidaan hallita viivyttämällä, haihduttamalla tai imeyttämällä sen sijaan, että investoitaisiin kalliiden ja joustamattomien salaojaputki- ja viemärijärjestelmien laajentamiseen.

Oppaasta saat vastauksen näihin kysymyksiin:

  • Mitä etuja on paikallisella hulevesien hallinnalla?
  • Millaisia Leca-soraa hyödyntäviä ratkaisuja on olemassa?
  • Mitä etuja kevytsoran käytöllä on vesienhallinnassa?
  • Mikä Leca-tuote kannattaa valita eri sovelluksiin?

Please register your details first

Areas of interest