Teppo Juola, Kreate

Kreaten työmailla kiertotalous on suuressa roolissa

Kreaten siltatyömailla työskentelevä työmaapäällikkö Teppo Juola käyttää Leca®-tuotteita myös kotona.

Kreatessa ollaan oikeutetun ylpeitä Klaukkalan ohikulkutien lähes vuoden etuajassa valmistuneesta hankkeesta. Hyvän ennakkosuunnittelun ja toimivan yhteistyön ansiosta hankkeessa onnistuttiin paitsi vähentämään louhintamääriä myös hyödyntämään maa- ja louhintamassat paikan päällä.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Klaukkalan ohikulkutien hanke oli 600 000 kiintokuutiota massaylijäämäinen. Massojen kuljettaminen pois olisi tarkoittanut noin 60 000 nuppiautokuormallista kiviainesta. Se olisi puolestaan vaatinut noin 200–250 kuorma-autoa ajamaan päivittäin tie- ja katuverkossa. Louhinta- ja maamassojen hyödyntäminen rakentamisessa vähensi ruuhkaisuutta tie- ja katuverkossa, ympäristölle aiheutuvia haittoja ja hankkeen kustannuksia.

Uudelleenkäyttö kannattaa

”Maa- ja louhintamassoja ei kannata kuljettaa kymmenien kilometrien päähän, jos ne suinkin voidaan hyödyntää omalla tai naapurissa sijaitsevalla työmaalla”, Oulun alueella työskentelevä siltarakentamiseen erikoistunut työmaapäällikkö Teppo Juola korostaa. ”Kiertotalous on osaltaan materiaalivirtojen hyvää hallintaa.”

Kuten Klaukkalan ohikulkutien hankekin osoitti, maa-ainesta kierrättämällä säästyy sekä aikaa että rahaa, ja hiilidioksidipäästöjäkin saadaan merkittävästi pienennettyä. Purkumateriaalien uudelleenkäyttö on myös järkevää niin ympäristön kannalta kuin taloudellisestikin. ”Monissa projekteissa vanhat siltabetonit murskataan jo nyt. Murske voidaan käyttää tierakenteiden vahvistuksissa paikoissa, joissa ei ole pohjavesiä”, Juola kertoo.

Kreatessa materiaalien uudelleenkäyttöä rakennushankkeissa kasvatetaan koko ajan. ”Vaikkapa muottivaneria voi käyttää uudelleen, kunnes se päätyy jätteenä poltettavaksi.” Monet asiakkaat kiinnittävät jo nyt voimakkaasti huomiota hankkeiden vastuullisuuteen.  Esimerkiksi Muhoksen kunta edellyttää ympäristösuunnitelmia ja jätejakeiden tarkkaa kierrättämistä. Materiaalien kierrättämisestä on tehtävä työ- ja toimenpidesuunnitelmat. 

Vähähiilinen betoni käyttöön

Kreaten infrakohteissa myös käytetään entistä enemmän vähähiilistä betonia, minkä avulla hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä huomattavasti. ”Veturitien hankkeessa Helsingissä saimme Lujabetonin Luja-Vähähiilibetonia käyttämällä vähennettyä hiilidioksidipäästöjä 200 000 kg”, Juola sanoo. 

Vähähiilisiin betonilaatuihin siirtymällä on suuri vaikutus, mutta tilaajat päättävät, mitä betonia käytetään. ”Joissakin kohteissa voimme sitä jo ehdottaakin.”

Juola uskoo, että jo viiden vuoden päästä esimerkiksi vähähiilistä betonia käytetään jo rutiininmaisesti. ”Jos en uskoisi siihen, en uskoisi ihmiskuntaan. Tarvitaan muutosta, muuten jälkikasvumme eivät saa nauttia nykyisenkaltaisesta maailmasta ja luonnosta.”

Monipuolinen Leca®-sora

Juolan nykyisellä työmaalla asennetaan Leca-sorakevennysrakenne. Hän kertoo ilahtuneensa huomattuaan, että Leca-soraa voidaan käyttää kevennysrakenteissa myös uudelleen. ”Luin Leca Finlandin verkkosivuilta, että materiaalia hyödynnetään myös esimerkiksi vedenpuhdistuksessa ja saostusaltaissa. Se on hienoa.”

Leca on miehelle tuttu myös vapaa-ajalla. ”Olen käyttänyt Leca-harkkoja kahta rintamamiestaloa korjatessani. Vaimoni laittaa Leca-soraa kukkapurkkeihin ja minä käytän mursketta pihalla liukkauden estämiseen. Siihen se on vallan mainio tuote!”

Juola sanoo, että niin tärkeitä kuin esimerkiksi materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen ovatkin, hänelle vastuullisuus työmailla merkitsee ehkä ensi sijassa työturvallisuutta. ”Minulle on tärkeintä, että jokainen pääsee illalla ehjänä kotiin perheen ja rakkaitten luo.”

Please register your details first

Areas of interest