Infra-ala on suuren murroksen keskellä. Alan toimijoilta vaaditaan entistä vahvemmin kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja tietoisuus tarpeesta rakentaa entistä laadukkaampaa ympäristöä kasvaa kohisten. Kysyimme Rambollin tekniseltä johtajalta Mikko Leppäseltä, miltä infra-alan tulevaisuus näyttää hänen silmissään. Katso koko haastattelu videolta!

Leppäsen mukaan infra-alan tulevaisuus näyttää valoisalta erilaisista suhdannepuheista ja mustista pilvistä huolimatta: ”Perustelen tätä sillä, että käynnissä on iso murros. Kaupungistuminen etenee, erilaiset kestävän kehityksen ratkaisut ja ylipäätään tietoisuus siitä, että meidän täytyy tehdä laadukkaampaa ympäristöä ja pitää omaisuudesta huolta on lisääntynyt. Tämä johtaa siihen, että infraan panostetaan.”

Infrarakentaminen on nyt kaikkien huulilla

Infran nosteesta kertoo jotain myös se, että hallitusneuvotteluissa asti nostettu pöydälle on alaa kiinnostavia aiheita – esimerkiksi raideliikenteeseen halutaan panostaa entistä vahvemmin. Leppäsen mukaan jatkuvasti kasvava tarve turvallisille ja kestäville liikkumisen ratkaisuille johtaa siihen, että infra-alan rooli tulee olemaan jatkossakin vahva. Raideprojektit ovat tulleet osaksi Lecankin repertuaaria. Leca-sora sopii ratarakenteiden keventämiseen kestävyytensä ja keveytensä puolesta hyvin.

Kaupungistuminen haastaa ja palkitsee infrarakentajan

Kestävien liikkumisen ratkaisujen lisäksi kiihtyvä kaupungistuminen haastaa alan osaajia. Yhdyskuntarakenne tiivistyy, mikä tarkoittaa sitä, että myös vaikeasti rakennettavissa olevia maa-alueita halutaan ottaa hyötykäyttöön. Haastaville pohjaolosuhteille rakentaminen vaatii esirakentamiselta paljon, eivätkä pelkät nykyratkaisut enää tulevaisuudessa riitä. Esirakentamisen tekniikoiden tutkiminen ja kehittäminen onkin avainasemassa laadukkaiden elinympäristöjen luomisessa. 

Leppänen toteaa tulevaisuuden tuovan eteen haasteita, joissa alan ratkaisujen syvä tuntemus nousee arvoon arvaamattomaan: ”Meille tulee jatkossakin isoja kysymyksiä eteen, kun rakennamme pehmeiköille. Miten pidämme laadukkaasta lopputuloksesta huolta? Siinä mielessä on tärkeää tuntea eri materiaalit ja esirakentamismenetelmät sekä osata yhdistää ja käyttää niitä sujuvasti ja taloudellisesti kohteen ominaisuudet huomioon ottaen.” 

Osaajapula ja digitalisaatio kirittävät infra-alan kehitystä 

Alan tulevaisuuden näkymiä varjostaa osaajapula, jota Ramboll on lähtenyt monen muun tavoin ratkaisemaan tiiviillä oppilaitosyhteistyöllä. Leppänen toivoo kaikilta alan toimijoilta aktiivisuutta nuorten suuntaan, jotta ala näyttäytyy nuorille houkuttelevana.

Digitalisaatio on myllännyt tiensä jo useimpien alojen ytimeen, eikä infra ole tästä poikkeus. Petrattavaa kuitenkin löytyy: ”Meidän täytyy ottaa digitalisaatio vielä vahvemmin hanskaan ja pohdittava, miten se vaikuttaa toimintaamme ja mitä uutta digitalisaation avulla on mahdollista 
tehdä”, lataa Leppänen. 

Voimmeko auttaa seuraavassa projektissasi?

Vuosaaren Atlaksen tuulettuva kevytsorakatto

As Oy Helsingin Atlaksen kattotyömaalla yhteistyön merkitys korostui. Leca®-sora toimitettiin kahdella nostolaatikolla 33-kerroksisen tornitalon katolle.
Lisää tietoa
Vuosaaren Atlas-tornitaloon tuli kevytsorakatto
HEKA Oulunkylään tulee Leca-sora hybridikatto.

Leca®-soran toimitus innovatiivisella puhallusmenetelmällä

Oulunkylään nousevaan suureen HEKA-asuinkerrostaloon tulee hybridirakenteinen Leca-sorakatto.
Lisää tietoa

Please register your details first

Areas of interest