Uusi laskuri Leca®-sorakaton hiilijalanjäljen selvittämiseksi

Tutustu uuteen Leca-sorakattojen CO2-laskuriin!

Ilmastoselvitys on tulossa pakolliseksi rakennuslupaa haettaessa Suomessa vuonna 2025 eli rakennuksen elinkaarenaikaisia päästöjä aletaan arvioimaan ja niille voidaan asettaa raja-arvoja alueittain tai rakennustyypeittäin.

Yläpohjarakenteen osuus koko rakennuksen hiilijalanjäljestä on suuri. Me Lecalla haluamme auttaa suunnittelijaa tekemään kestävämpiä valintoja, jonka vuoksi kehitimme Leca-sorakattojen CO2-laskurin.

CO2-laskurin avulla voit vertailla kattorakenteiden ja erilaisten rakennetyyppien ilmastovaikutuksia muutamalla klikkauksella. Laskurin avulla voit helposti arvioida erilaisten olosuhteiden ja kerrospaksuuksien vaikutusta rakennetyypin hiilijalanjälkeen. Näet samalla myös rakenteen U-arvon.

Leca-soran hiilijalanjälki on laskettu ja esitetty tarkemmin tuotteen ympäristöselosteessa (Environmental Product Declaration, EPD). Tuotteen hiilijalanjäljessä huomioidaan tuotteen raaka-aineiden hankinnasta ja käsittelystä (A1), kuljetuksesta valmistukseen (A2), valmistuksesta (A3), käyttövaiheen osien vaihdoista (B4) sekä rakennuksen purkuvaiheen jätteenkäsittelystä (C3) ja loppusijoituksesta (C4) aiheutuvat ympäristövaikutukset. Lecan EPD:t löydät tältä sivulta.

Ympäristöselosteen avulla on mahdollista vertailla tuotteiden CO2-päästöjä ja saada kolmannen osapuolen varmistamaa tietoa tuotteesta. Leca-sora on myös mahdollista uudelleenkäyttää sellaisenaan rakennuksen tai rakenteen purkamisen jälkeen.

Leca-soran ilmastovaikutusten arviointi perustuu verifioituihin EPD:hin ja vaihtoehtoisesti Leca-soralle tehtyyn pre-EPD:hen, jossa on huomioitu pääpolttoaineen muutos puupellettiin. Lisäksi laskennassa on käytetty kansallista rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmää.  

Rakennetyypeissä muiden tuotteiden päästöt perustuvat kansalliseen päästötietokantaan (CO2data.fi) tai verifioituihin ympäristöselosteiden tietoihin. Arviointimenetelmässä käytetään 50 vuoden arviointijaksoa, joka laskurin tapauksessa vaikuttaa osien vaihdon päästöihin. 

Tutustu laskurin ominaisuuksiin alla olevan webinaaritallenteen avulla ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jos sinulle herää kysymyksiä laskurin käytöstä.

Tutustu laskuriin tästä linkistä.

Lisätietoja:

Kari Rajala, laatu- ja kehityspäällikkö

kari.rajala@leca.fi

Mikko Pöysti, myynti- ja markkinointipäällikkö

mikko.poysti@leca.fi

 

 
 

Please register your details first

Areas of interest