Leca-kevytsora auttaa kaupunkien hulevesien hallinnassa

Leca-kevytsora auttaa kaupunkien hulevesien hallinnassa

Ilmastonmuutos lisää sademääriä ja äärimmäisiä sääilmiöitä sekä tekee sääolosuhteista arvaamattomammat. Tämä on asukkaiden kannalta valitettavaa, sillä juuri tiheään asutetut kaupunkialueet, joilla on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja, ovat erityisen alttiita liialliselle hulevesien kertymiselle. Muiden toimien ohella paikallinen hulevesien hallinta voi vähentää hulevesien viemärijärjestelmille aiheuttamaa ylikuormitusta ja auttaa siten tulvariskin minimoimisessa.

Paikallinen hulevesien hallinta estää hulevesiä ylikuormittamasta salaojaputkistoa. Paikalliset ratkaisut tulee kuitenkin suunnitella ja mitoittaa oikein, jotta vedenhallintajärjestelmä toimii asianmukaisesti. Vedenhallintajärjestelmä kannattaa valita toisaalta käyttäjän tarpeista ja toiveista johdettujen imeytysvaatimusten mukaan, toisaalta sen mukaan, millaista lisäarvoa vedenhallinnalta toivotaan.

Mitä hyötyä on Leca®-kevytsorasta?

Veden varastointi ja imeytys

Veden asianmukainen väliaikainen varastointi vähentää hyökytulvien riskiä ja tuottaa tasaisen ja hallittavan veden virtauksen. Leca-sora sisältää paljon ilmaa, ja rakeiden väliin jää runsaasti tyhjää tilaa, johon vesi varastoituu. Leca-sora imee vettä hyvin ja soramurske vielä paremmin. Kun vesi on imeytynyt soraan, se vapautuu hitaasti maahan tai viemärijärjestelmään. Tämä vähentää hyökytulvien riskiä ja tuottaa tasaisen ja hallittavan veden virtauksen.

Veden viivytys

Leca-soran erityisen huokoisen rakenteen ansiosta rakeiden väliin jää runsaasti tyhjää tilaa. Tämä ominaisuus mahdollistaa veden väliaikaisen imeytymisen ja viivyttää veden virtausta, jolloin rankkojen sadekuurojen synnyttämä vesimassa valuu hiljalleen pois.

Vedenpoisto

Ominaisuuksiensa ansiosta Leca-sora soveltuu erinomaisesti innovatiivisiin vedenpoistosovelluksiin. Vuotolinjaa pitkin läpäiseville pinnoille virtaava vesi voidaan nopeasti suunnata toisaalle. Suuremmat ja pyöreämmät Leca-sorarakeet johtavat vettä muunlaisia rakeita paremmin, joten ne nopeuttavat vedenpoistoa.

Käsittely ja suodatus

Koska Leca-soran rakeissa on paljon pieniä huokosia, tuote soveltuu erinomaisesti partikkelien erottamiseen. Leca-soran kyky poistaa erilaisia epäpuhtauksia riippuu suodatinkerroksen rakenteesta ja valituista Leca-tuotteista. Tästä johtuen Leca-sora onkin suosittu ratkaisu juomaveden- ja jätevedenpuhdistamoihin kaikkialla maailmassa.

Ulkoalueiden arvonnousu

Leca-soran avulla rakennettu hulevesien hallintajärjestelmä vaikuttaa merkittävästi veden viivytykseen, imeytykseen ja poistoon. Paikallista tulvariskiä voidaan myös pienentää huomattavasti. Vesi varastoituu huokoiseen Leca-soramurskeeseen sekä kasveihin ja kasvualustoihin. Huomattava määrä vettä haihtuu takaisin ilmakehään, mikä onkin yksi Leca-soran merkittävimmistä ja innovatiivisimmista eduista. Hallittavissa oleva veden kokonaismäärä riippuu valitusta ratkaisusta, ympäristöolosuhteista sekä Leca-soran määrästä.

Huolellisesti suunnitellut vedenhallintaratkaisut voivat tarjota monia paikallisia lisäetuja:

  • biologisesti monimuotoiset viheralueet
  • houkuttelevat ulkotilat ja vehreät virkistysalueet
  • kauniimpi paikallisympäristö – edistää hyvinvointia
  • tehokas tilankäyttö – luo enemmän tilaa
  • parempi ilmanlaatu ympäröivällä alueella
  • viilentävä vaikutus kesällä.

Please register your details first

Areas of interest