Uuden asuinalueen kevennysrakenteet Leca®-sorasta

Uusi asuinalue rakennetaan peltoalueella.

Turun ja Raision rajalle kohoaa uusi asuinalue, jonka pehmeä savikko vaati kevennysrakenteita.

Kuloistenniitty on Raision ja Turun rajalle kohoava uusi, runsaan 800 asukkaan asuinalue. Asuinaluetta rakennetaan 14:n hehtaarin peltoalueelle. Työt alkoivat huhtikuussa 2022.

Naantalilainen Rajukivi Oy vastasi alueen infraurakoinnista ja kunnallistekniikasta. Urakkaan sisältyi mm. 450 metriä katua, luonnonkivitöitä, päällystyksiä, vihertöitä ja liikenneympyrän rakentaminen, sekä n. 800 m vesihuoltolinjaa.

Rajukivi Oy on runsas vuosi sitten perustettu infra-alan yritys, joka urakoi maarakennuskohteita laidasta laitaan. Ammattitaitoa löytyy kaikenlaisiin projekteihin. Toistaiseksi Rajukiven kohteet ovat olleet Länsi- ja Varsinais-Suomessa.

Alue on suurelta osin syvää savikkoa

Kuloistenniityn I vaiheen projektissa yritys pääsi näyttämään osaamistaan. Peltomaalle rakentaminen edellytti laajoja maaleikkauksia ja runsaasti kevennysrakenteita. 

”Pintamaan alla oli noin metrin verran kuivakuorisavea, mutta sen alla savi oli pääosin liejuista noin viiden metrin syvyyteen. Syvimmillään savikko oli alueen keskiosissa yli 20 metriä syvää, mutta yleisesti 10-15 metriä syvää ennen pohjamoreenia ja kalliota. Pumppaamokaivannossa jouduttiin käyttämään stabilointia”, kohteen työnjohdosta vastaava Olli Virtanen kertoo.

Virtanen sanoo, että maata on urakka-alueelta poistettu tuhansia kuutioita, mutta suurin osa maamassasta on pystytty hyötykäyttämään. 

Kevennysrakenteita tarvittiin koko urakka-alueella. Enimmäkseen kevennyskerrokset ovat olleet 50–80 cm:n vahvuisia, mutta liikenneympyrän kohdalla kevennystäytön paksuus oli 1,2 metriä. Alueen vesihuoltolinjojen lopputäytössä käytettiin suodatinkankaaseen pussitettua Leca-sora kevennystä.

Suoraan täyttöön

Leca-soratoimitukset tulivat työmaalle suoraan täyttöön. ”Toimitukset ajoitettiin niin, että putkitusten asentamisen jälkeen kevennys saatiin saman tien paikalleen”, Virtanen kertoo.

Työt etenivät aikataulun mukaisesti ja toimitukset tulivat työmaalle suunnitellun mukaisesti.

Kaikki urakka-alueen kevennykset olivat paikallaan kesäkuun 2022 puolivälissä. Kaikkiaan Leca-soraa asennettiin noin 6000 kuutiota.

Tutulla tuotteella ja hyvillä ohjeilla

”Leca-soran valinta kevennysmateriaaliksi oli luontainen, koska meillä oli materiaalista aiempia hyviä kokemuksia.” Virtanen sanoo, että heti ensimmäisestä yhteydenotosta Leca Finlandiin hänelle tuli tunne, että yhteistyö sujuu hyvin. Näin kävikin. ”Kaikki on mennyt moitteettomasti.”

Leca Finlandin infran aluemyyntipäällikkö Susanna Vainio vieraili myös kohteessa varmistamassa työmaatoimitusten sujuvuuden.

”Yhteistyö varmasti jatkuu tulevissakin kohteissa!”

Rajukiven osalta Kuloistenniitty I:n urakka valmistui heinäkuun lopussa 2022.

TIEDOT


Kohde: Kuloistenniitty I vaihe, kevennysrakenteet 
Sijainti: Raisio, Suomi
Rakennuttaja: Raision kaupunki, Raision Vesi Oy
Pääurakoitsija: Rajukivi Oy
Leca-tuote: Leca®-sora 4–32 mm

Please register your details first

Areas of interest