Uuden asuinalueen kevennysrakenteet Leca®-sorasta

Uusi asuinalue rakennetaan peltoalueella.

Liejuisella peltomaalla kevennyspaksuus ylittää paikoin metrin.

Kuloistenniitty on Raision ja Turun rajalle kohoava uusi, runsaan 800 asukkaan asuinalue. Sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistyi tänä vuonna. Asuinaluetta rakennetaan 14:n hehtaarin peltoalueelle. 

Naantalilainen Rajukivi Oy rakentaa alueen kunnallistekniikkaa. Urakkaan sisältyy mm. 450 metriä katua, luonnonkivitöitä, päällystyksiä, vihertöitä ja liikenneympyrän rakentaminen, sekä n.800m vesihuoltolinjaa. Työmaa käynnistyi huhtikuussa 2022.

Rajukivi Oy on runsas vuosi sitten perustettu infra-alan yritys, joka urakoi maarakennuskohteita laidasta laitaan. Ammattitaitoa löytyy kaikenlaisiin projekteihin. Toistaiseksi Rajukiven kohteet ovat olleet Länsi- ja Varsinais-Suomessa.

Alue on suurelta osin syvää savikkoa

Kuloistenniityn I vaiheen projektissa yritys on päässyt näyttämään osaamistaan. Peltomaalle rakentaminen on edellyttänyt laajoja maaleikkauksia ja runsaasti kevennysrakenteita. 

”Pintamaan alla oli noin metrin verran kuivakuorisavea, mutta sen alla savi oli pääosin liejuista noin viiden metrin syvyyteen. Syvimmillään savikko oli alueen keskiosissa yli 20 metriä syvää, mutta yleisesti 10-15 metriä syvää ennen pohjamoreenia ja kalliota. Pumppaamokaivannossa jouduttiin käyttämään stabilointia”, kohteen työnjohdosta vastaava Olli Virtanen kertoo.

Virtanen sanoo, että maata on urakka-alueelta poistettu tuhansia kuutioita, mutta suurin osa maamassasta on pystytty hyötykäyttämään. 

Kevennysrakenteita tarvittiin koko urakka-alueella. Enimmäkseen kevennyskerrokset ovat olleet 50-80 cm:n vahvuisia, mutta liikenneympyrän kohdalla kevennystäytön paksuus oli 1,2 metriä 

Alueen vesihuoltolinjojen lopputäytössä käytettiin suodatinkankaaseen pussitettua Leca- sora kevennystä.

Suoraan täyttöön

Leca-soratoimitukset tulivat työmaalle suoraan täyttöön. ”Toimitukset on ajastettu niin, että putkitusten asentamisen jälkeen kevennys saadaan saman tien paikalleen”, Virtanen kertoo.

Jotta työt edistyisivät aikataulussa, toimitusten on tultava ajallaan. Niin ne Virtasen mukaan ovat tulleetkin.

Kaikki urakka-alueen kevennykset olivat paikallaan kesäkuun puolivälissä. Kaikkiaan Leca-soraa asennettiin noin 6000 kuutiota.

Tutulla tuotteella ja hyvillä ohjeilla

”Leca-soran valinta kevennysmateriaaliksi oli luontainen valinta, koska meillä oli kevennysmateriaalista aiempia hyviä kokemuksia.” Virtanen sanoo, että heti ensimmäisestä yhteydenotosta Leca Finlandiin hänelle tuli tunne, että yhteistyö sujuu hyvin. Näin kävikin. ”Kaikki on mennyt moitteettomasti.”

Leca Finlandin infran aluemyyntipäällikkö Susanna Vainio vieraili myös kohteessa varmistamassa työmaatoimitusten sujuvuuden.

”Yhteistyö varmasti jatkuu tulevissakin kohteissa!”

Rajukiven osalta Kuloistenniitty I:n urakka valmistuu heinäkuun lopulla 2022.

TIEDOT


Kohde: Kuloistenniitty I vaihe, kevennysrakenteet 
Sijainti: Raisio, Suomi
Rakennuttaja: Raision kaupunki, Raision Vesi Oy
Pääurakoitsija: Rajukivi Oy
Leca-tuote: Leca®-sora 4–32 mm