Turvallinen koulutie lapsille

Pornaisten uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisessa käytettiin kevytsorakevennystä.

Leca-kevennysratkaisu oli taloudellinen ja toimiva valinta koulutien rakentamisessa pehmeälle savimaalle. Paksuimmillaan 3,6 metrin kerros Leca-soraa auttaa hallitsemaan painumia ja stabiliteettiongelmia.

Parkkojan koulu sijaitsee maantien 1493 varrella, jossa pyörällä tai kävellen kouluun tuleville lapsille on ollut vain kapea piennar autojen vierellä. Vanha, maantieltä koululle johtava tie oli kapea ja mutkainen sekä siinä oli useita pieniä liittymiä ja huono näkyvyys monessa kohdin.

Tieprojektissa rakennetun uuden liittymän ja kevyen liikenteen väylän ansiosta lasten koulutie Parkkojan kouluun Pornaisissa on nyt huomattavasti turvallisempi.

Pornaisten kunnan rakennuttamassa ja rahoittamassa hankkeessa Uudenmaan ELY-keskukselle kuuluvaa maantietä parannettiin ja koulua varten rakennettiin uusi liittymä saattoliikennettä varten. Koulun kohdalle rakennettiin uusi kevyen liikenteen väylä sekä parannettiin nykyisen tien suojateitä ja linja-autokatoksia.

Leca-kevennysratkaisu oli taloudellisin valinta

Leca-sorasta tehty kevennysrakenne osoittautui taloudellisimmaksi menetelmäksi pohjanvahvistukseen uusien ja turvallisempien kouluväylien rakentamisessa savimaalle. 

Uuden liittymän ja kevyen liikenteen väylän ansiosta lasten koulutie Parkkojan kouluun Pornaisissa on lukuvuoden alkaessa elokuussa huomattavasti turvallisempi. Maaperä rakennuskohteessa oli suurelta osin pehmeää savea, jonka kerrospaksuus vaihteli viidestä kymmeneen metriin.

Kun kohteeseen tuli täyttöjä nykyistä maanpintaa korkeammalle, suuremmat kuormat olisivat herkästi voineet aiheuttaa painuma- ja stabiliteettiongelmia. Siksi kohteessa päädyttiin käyttämään Leca-sorasta tehtyjä kevennysrakenteita. Näin maaperään kohdistuvia kuormia voitiin pienentää ja saada siten painumat ja stabiliteetti hallittua. Leca-soraa kohteessa on paksuimmillaan 3,6 m.

Työkohteen paksun kevennysrakenteen vuoksi Leca-sora tiivistettiin huolellisesti jo materiaalin levityksen yhteydessä noin 30 cm kerroksissa. Koko rakenteen lopputiivistys tehtiin valssijyrällä kantavan murskekerroksen päältä.

TIEDOT


Kohde: Uusi kevyen liikenteen väylä Pornaisissa

Rakennuttaja: Pornaisten kunta

Pääurakoitsija: Ralf Ajalin Oy

Pääsuunnittelu: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Geosuunnittelu: Sipti Infra Oy

Leca-tuote: Leca-sora 4–32 mm

Pyydä tarjous kevennysmateriaalista!

-
Susanna Wallenius
Aluemyyntipäällikkö infra- ja viherrakentaminen
Myynti

040 172 1928

Please register your details first

Areas of interest