Piha-alueen kevennysrakenne kustannustehokkaasti Leca®-sorasta

Espoon Retail Park Bredisin laajennusosan kevennysrakenne tehtiin Leca-sorasta

Paalutusta ei tarvittu, kun turvesuotontille rakennetun liikekeskuslaajennuksen piha-alueen kevennysrakenteet toteutettiin Leca-maarakennussoralla. 

Espoon Laajalahteen kaksi vuotta sitten valmistunutta Bredis-liikekeskittymää laajennettiin 2020–2021. Kiinteistösijoittaja Nordic Real Estate Partners NREPin hankkeen urakoi Lehto Tilat Oy ja 7 700 neliön kokoinen laajennusosa valmistui kesällä 2021. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toteutettavalle laajennusosalle haetaan LEED-sertifikaattia.

Haastavat pohjaolosuhteet

Olosuhteet tontilla olivat hyvin haastavat. Tonttia oli käytetty maan- ja lumenkaatopaikkana ja täyttömaata oli kertynyt 1980-luvulta lähtien noin kuusi metriä. ”Täytön alla on 10–15 metriä turvetta ja savea. Se oli ajan kuluessa tiivistynyt täytön painon alla ja niinpä pääosa painumista oli jo tapahtunut”, kertoo kohteen pohjarakennesuunnittelusta vastannut Seppo Rämö Pohjatekniikka Oy:stä. 

Laajennuksen pihojen korkeusasemia nostettiin metrin verran. Toteutuskelpoisia pohjanvahvistusratkaisuja olivat kevennys tai paalutus. Stabilointi ei ollut mahdollista paksun täytön läpi.

Leca-soralla keventämiseen päädyttiin, sillä ratkaisu tuli edullisemmaksi. Kevennysrakenteita tarvittiin laajennusosan liikenne- ja piha-alueelle noin 7000 m².

Leca-kevennyskerroksen paksuus rakenteessa vaihtelee 300–1000 mm:n välillä. Paksummat kevennyskerrokset sijaitsevat aivan rakennuksen vieressä, jossa painumaerot ovat haitallisempia ja tarvittiin tehokkaampi kevennys.

Toimitukset suoraan rakenteisiin

Lehdon maarakennuksen aliurakoitsijana kohteessa toimi Louhintahiekka Oy. Maarakentaminen laajennusosan osalta käynnistyi kesällä 2020, mutta varsinaisesti kevennyksiä tehtiin syksystä vuoden loppuun. 

Leca-soratoimitukset Leca Finlandin tehtaalta Kuusankoskelta tulivat suoraan rakenteisiin. ”Tontilla oli vain rajallisesti tilaa varastointiin. Siksi toimitusten oli sujuttava suunnitellusti ja täsmällisesti”, Lehdon maarakennuspäällikkö Jarno Tuominen painottaa. 

Louhintahiekan työnjohtajana kohteessa toiminut Tom Lanaeus kertoo, loppuvaiheessa työmaalle tuli kaksi 150 m³:n kuormaa päivässä: ”Sopiva määrä, jonka ehdimme hyvin levittää ja jyrätä.” 

Suurelle yhtenäiselle kentälle Leca-soran levittäminen käy sutjakamminkin, mutta tässä kohteessa oli edettävä pienissä osissa ja tarkasti, sillä kerroksissa kulki suuri määrä tekniikkaa.  Kaikkiaan Leca-soraa toimitettiin tontille kevennysrakenteisiin ja routaeristeeksi n. 8500 m³.

Leca-sorakevennyksiä on käytetty hyvällä menestyksellä viime vuosina useissa Lehdon suurissa liike- ja logistiikkakeskuskohteissa. ”Myös Bredis-liikekeskittymän ykkösosan piharakenteiden kevennyksissä käytettiin Leca-sorakevennystä”, Jarno Tuominen lisää. 

Lanaeukselle Brediksen laajennusosan työmaa oli hänen 18-vuotisen työuransa ensimmäinen, mutta ei taatusti viimeinen Leca-sorakevennyskohde. ”Kevennykseen se on järkevä menetelmä ja tulee varmasti tästä yleistymään!”

TIEDOT


Kohde: Liikennöintialueiden kevennysrakenteet ja routasuojaus
Sijainti: Laajalahti, Espoo
Tilaaja: NREP
Urakoitsija: Lehto Tilat Oy
Geotekninen suunnittelu: Pohjatekniikka Oy
Maarakennusurakoitsija: Louhintahiekka Oy
Leca-tuote: Leca®-sora 4–32 mm

Please register your details first

Areas of interest