Leca®-murske ja Filtralite® puhdistamassa Lahden hulevesiä

Lahti Hennala hulevesiallas kesÑ  Kuvaaja Juha Tanhua (2)

Suomen keskustoiltaan tiiviiksi rakennetuissa kaupungeissa on jo pitkään etsitty keinoja hulevesien puhdistamiseksi.

"Lahdenkin keskustassa hulevesiviemärit on aikoinaan suunniteltu kuljettamaan tulvavedet mahdollisimman tehokkaasti pois. Hulevesien paikalliselle puhdistamiselle ei myöskään nykyään keskustassa yksinkertaisesti ole riittävästi tilaa", kertoo projektipäällikkö Juhani Järveläinen Lahden kaupungin ympäristöpalveluista.

Keskustan hulevedet aiheuttavat vesistöön joutuessaan kuitenkin suurta kuormitusta ja ovat vastuussa noin kolmanneksesta Vesijärven kaupungin syliin jäävän Enonselän ulkoisesta fosforikuormituksesta.

Mahdollisuus biosuodatuspilotille

Kun Hennalasta vapautui sopivasti puolustusvoimilta tilaa hulevesisuodatusaltaan rakentamiselle, kaupunki lähti selvittämään rahoitusmahdollisuuksia. "Onneksi löytyi hanke ja kiinnostuneita yrityskumppaneita", Järveläinen sanoo tyytyväisenä.

Uusia hulevesien hallintaratkaisuja etsitään Uudenmaan liiton rahoittamassa Hule S&C -hankkeessa, jossa ovat Lahden kaupungin lisäksi mukana myös Helsinki, Espoo ja Vantaa; Finavia, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, useita suunnitteluorganisaatioita sekä materiaali- ja ratkaisutoimittajia. Hennalan biosuodatusaltaassa materiaalitoimittajana on Leca Finland.

"Hulevesien hallinta: sekä määrällinen käsittely että laadullinen puhdistus on tiivistyvässä kaupunkirakentamisessa yhä polttavampi ongelma", infrarakentamisen Leca-soraratkaisujen aluemyyntipäällikkö Marko Jelonen painottaa. "Vedenkäsittely on Leca Finland Oy:lle yksi pääpainopistealueista ja olikin erittäin hienoa päästä tähän hankkeeseen mukaan."

Kesän 2018 aikana valmistuneeseen biosuodatusaltaaseen suunnitellaan johdettavan käsiteltäviksi Lahden keskustan yhden ison hulevesihaaran hulevesiä. Suunnitelman toteutuessa puhdistetut vedet tulisivat jatkamaan käsittelystä matkaansa Porvoonjokeen.

Hennalan biosuodatusaltaassa on kolme lohkoa, jossa verrataan eri materiaaliratkaisujen suodatustehoa. Kolmas lohkoista toimii verrokkina ja sisältää tavallista suodatinhiekkaa. Kahden muun lohkon osalta tutkitaan, kuinka hyvin erikoismateriaalit suodatuksessa ns. kenttäolosuhteissa pärjäävät.

Erikoistuotteet kenttätestissä

Toisessa lohkoista on 100 m³ Leca Finlandin Kuusankosken tehtaalta kuljetettua 3–8 mm:n Leca-mursketta ja toisessa 114 m³ hienompaa, raekooltaan 0,5–4 mm:n Norjan Raelingenin Leca-tehtaalla valmistettavaa Filtralite® P -suodatinmateriaalia.

"Biosuodatusaltaaseen materiaalit valittiin pilottiin, sillä ne pärjäsivät erinomaisesti Helsingin yliopiston laboratoriotesteissä. Haluamme selvittää varsinaisessa pilottihankkeessa niiden toimintaa suuremmassa mittakaavassa ja pitemmällä aikavälillä. Se on tärkeää myös elinkaarikustannusten selvittämiseksi."

Biosuodatusallas valmistui kesällä ja seuraavaksi siihen istutetaan kasvillisuus, mm. viiruhelpeä. Kun kasvillisuus on juurtunut ja lupa-asiat on ratkaistu, keskustan hulevesiä voidaan alkaa johtaa putkea myöten järjestelmään.

Tuloksia odotetaan

Altaaseen tulevasta vedestä analysoidaan kokoomanäytteet viikoittain ja biosuodatuksen onnistumista seurataan luonnollisesti ottamalla näytteitä jokaisen lohkon salaojista.

Alustavia tuloksia voidaan odottaa jo ensi vuoden puolella. Lopullisia tuloksia elinkaarikustannuksista ja -hyödyistä joudutaan odottamaan pitempään, sillä niihin vaikuttavat myös ylläpitokustannukset. Lahden Hennalan biosuodatusallaspilotin tapaisesta puhdistusmenetelmästä ei Suomessa ole vielä pidemmän aikajänteen kokemuksia.  "Alustavan arvion mukaan altaiden pitäisi toimia ainakin 10–15 vuotta ennen kuin suodatinmateriaaleja pitää vaihtaa", Järveläinen huomauttaa.

TIEDOT


Kohde: Lahden Hennalan biosuodatusallashanke

Tilaaja: Lahden kaupunki, ympäristöpalvelut

Urakoitsija: Haka Asfaltointi Oy

Suunnittelu: Lahti Aqua Oy / Tuomo Salminen

Käytetyt tuotteet: Leca®-murske 3–8 mm, Filtralite® P -suodatinmateriaali

Please register your details first

Areas of interest