Leca®-murske ja Filtralite® puhdistamassa Lahden hulevesiä

Hulevesialtaassa käytettiin Filtralitea ja Leca-mursketta

Suomen keskustoiltaan tiiviiksi rakennetuissa kaupungeissa on jo pitkään etsitty keinoja hulevesien puhdistamiseksi.

"Lahdenkin keskustassa hulevesiviemärit on aikoinaan suunniteltu kuljettamaan tulvavedet mahdollisimman tehokkaasti pois. Hulevesien paikalliselle puhdistamiselle ei myöskään nykyään keskustassa yksinkertaisesti ole riittävästi tilaa", kertoo projektipäällikkö Juhani Järveläinen Lahden kaupungin ympäristöpalveluista.

Keskustan hulevedet aiheuttavat vesistöön joutuessaan kuitenkin suurta kuormitusta ja ovat vastuussa noin kolmanneksesta Vesijärven kaupungin syliin jäävän Enonselän ulkoisesta fosforikuormituksesta.

Mahdollisuus biosuodatuspilotille

Kun Hennalasta vapautui sopivasti tilaa hulevesisuodatusaltaan rakentamiselle, kaupunki lähti selvittämään rahoitusmahdollisuuksia. "Onneksi löytyi hanke ja kiinnostuneita yrityskumppaneita", Järveläinen sanoo tyytyväisenä.

Uusia hulevesien hallintaratkaisuja etsittiin Uudenmaan liiton rahoittamassa Hule S&C -hankkeessa, jossa olivat Lahden kaupungin lisäksi mukana myös Helsinki, Espoo ja Vantaa; Finavia, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, useita suunnitteluorganisaatioita sekä materiaali- ja ratkaisutoimittajia.

"Hulevesien hallinta: sekä määrällinen käsittely että laadullinen puhdistus on tiivistyvässä kaupunkirakentamisessa yhä polttavampi ongelma", Leca-soraratkaisujen aluemyyntipäällikkö Marko Jelonen painottaa.

Vuonna 2018 valmistuneessa biosuodatusaltaassa käsitellään Lahden keskustan yhden ison hulevesihaaran hulevesiä. Puhdistetut vedet jatkavat käsittelystä matkaansa Porvoonjokeen.

Hennalan biosuodatusaltaassa on kolme lohkoa, jossa verrattiin eri materiaaliratkaisujen suodatustehoa. Kolmas lohkoista toimi verrokkina ja sisälsi tavallista suodatinhiekkaa. Kahden muun lohkon osalta tutkittiin, kuinka hyvin erikoismateriaalit suodatuksessa ns. kenttäolosuhteissa pärjäsivät.

Erikoistuotteet kenttätestissä

Toisessa lohkoista on 100 m³ Leca Finlandin Kuusankosken tehtaalta toimitettua 3–8 mm:n Leca-mursketta ja toisessa 114 m³ hienompaa, raekooltaan 0,5–4 mm:n Norjan Raelingenin Leca-tehtaalla valmistettua Filtralite® P -suodatinmateriaalia.

"Biosuodatusaltaaseen materiaalit valittiin pilottiin, sillä ne pärjäsivät erinomaisesti Helsingin yliopiston laboratoriotesteissä. Haluamme selvittää varsinaisessa pilottihankkeessa niiden toimintaa suuremmassa mittakaavassa ja pitemmällä aikavälillä. Se on tärkeää myös elinkaarikustannusten selvittämiseksi."

Tuloksia odotetaan

Altaaseen tulevasta vedestä analysoidaan kokoomanäytteet viikoittain ja biosuodatuksen onnistumista seurataan luonnollisesti ottamalla näytteitä jokaisen lohkon salaojista.

Lopullisia tuloksia elinkaarikustannuksista ja -hyödyistä joudutaan odottamaan pitempään, sillä niihin vaikuttavat myös ylläpitokustannukset.

Lahden Hennalan biosuodatusallaspilotin tapaisesta puhdistusmenetelmästä ei Suomessa ole vielä pidemmän aikajänteen kokemuksia. "Alustavan arvion mukaan altaiden pitäisi toimia ainakin 10–15 vuotta ennen kuin suodatinmateriaaleja pitää vaihtaa", Järveläinen huomauttaa.

TIEDOT


Kohde: Lahden Hennalan biosuodatusallashanke

Tilaaja: Lahden kaupunki, ympäristöpalvelut

Urakoitsija: Haka Asfaltointi Oy

Suunnittelu: Lahti Aqua Oy / Tuomo Salminen

Käytetyt tuotteet: Leca®-murske 3–8 mm, Filtralite® P -suodatinmateriaali

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!

-
Marko Jelonen
Aluemyyntipäällikkö talonrakentamisen kevytsoraratkaisut
Myynti

040 125 7672

Please register your details first

Areas of interest