Leca®-sora keventää alikulkusillan maarakenteita Oulussa

Limingantullin uusi alikulkukäytävä valmiina.

Oulun keskustaa halkovalle Limingantielle rakennettiin kesän 2019 aikana uusi alikulkusilta, jonka päätyihin tarvittiin kevennysrakennetta.

Vilkasliikenteisen Limingantien turvallisuus Limingantullissa Oulussa parani kertaheitolla, kun Limingantien katutyöt ja Rautionpolun alikulkukäytävä valmistuivat marraskuussa 2019.

Ahtaalla siltatyömaalla työskenteleminen lähellä suurta risteysaluetta oli haastavaa. Alikulkusilta rakennettiin kahdessa vaiheessa, sillä kadulla oli oltava koko ajan käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Ensimmäinen osa sillasta rakennettiin alkukesällä ja toinen loppukesästä 2019.

Silttisavi edellytti kevennystä

”Paksu silttisavikerros alikulkusillan rakennuspaikalla edellytti geoteknikon mukaan kevennysrakenteen käyttämistä”, kertoo kohteen suunnittelusta vastannut suunnittelun projektipäällikkö Toivo Kämäräinen Plaana Oy:stä. Kevennysrakennetta tarvittiin sillan päätyihin siirtymälaatan alle noin kymmenen metrin matkalle.

Silta kaivettiin liikenteen ja työmaan tilanahtauden vuoksi ensin puoleen syvyyteen ja valettiin. Kun silta oli kokonaan valmis, kevyen liikenteen väylä kaivettiin valmiin sillan alta lopulliseen syvyyteen. ”Kevennysrakenne oli välttämätön myös siksi, että vältettäisiin kevyen liikenteen väylän leikkausluiskan sortuminen sillan alla tai ”pulpahtaminen” alikulkuun”, hän selittää.

Perustustapalausunnon Rautionpolun alikulkukäytävän sillalle laati tekniikan lisensiaatti, suunnittelupäällikkö Sakari Lotvonen AFRY Finland Oy:stä.

Kohteen maarakennusurakasta vastannut maa- ja raiderakentamiseen erikoistunut Sundström Ab Oy toteutti kevennykset Leca-soralla, jota käytettiin kohteessa yhteensä 1400 m³. Leca-sora on tällaiseen tarkoitukseen oivallinen materiaali kestävyytensä ja keveytensä vuoksi. ”Se oli myös kustannustehokas ratkaisu”, työnjohtaja Tomas Sundström sanoo.

Leca-sorasta tehdyn kevennyskerroksen päälle tuli kerros mursketta kantavaksi rakenteeksi parantamaan stabiliteettia siirtymälaatan alla.

Toimitukset lyhyellä varoitusajalla

Sundström kertoo, että Leca-sorakuljetukset tulivat Leca Finlandin Kuusankosken tehtaalta työmaalle tavanomaistakin sutjakammin. Leca-soralle valmisteltiin työmaalle välivarasto, josta sitä saatiin helposti käyttöön.

Sillan toisen puolen rakenteiden kevennykset tehtiin elokuussa 2019. Siltarakenteiden valulle varattiin aikaa noin kuukausi. Asfaltoinnit tehtiin alkusyksyllä 2019.

TIEDOT


Kohde: Rautionpolun alikulkuväylän sillan pielien kevennys

Tilaaja: Oulun kaupunki

Maarakennusurakoitsija: Sundström Ab Oy

Suunnittelu: Plaana Oy

Perustustapalausunto: AFRY Finland Oy

Pyydä tarjous kevennysmateriaalista!

-
Susanna Wallenius
Aluemyyntipäällikkö infra- ja viherrakentaminen
Myynti

040 172 1928

Please register your details first

Areas of interest