Kustannustehokas ratkaisu asuntorakentamiseen

Pienkerrostaloissa on värikkäät julkisivut.

Espoon Pellaslaaksoon valmistui vuonna 2017 Suomen suurin harkkotaloprojekti. Yhteensä 140 asuntoa käsittävä asuinalue toteutettiin lämpöharkoista.

Nuorisosäätiö on rakennuttanut kevytsoraharkoista nuorille jo satoja vuokra-asuntoja ja viihtyisää asuinympäristöä sijoittajan näkökulmasta elinkaaritaloudellisesti. Kerrostalorakentaminen harkoista tuo projektiin joustavuutta ja kustannustehokkuutta.

Vuokra-asuntoja nuorille aikuisille tarjoava Nuorisosäätiö on merkittävänä rakennuttajana ja pitkäaikaisena omistajana nähnyt harkkokerrostalot rakennus- ja ylläpitokustannuksiltaan kilpailukykyiseksi ja elinkaaritaloudelliseksi ratkaisuksi. Uusin merkittävä kerrostalohanke on Espoon Pellaslaakson 140 asunnon kohde, joka oli Suomen suurin harkkoprojekti vuonna 2017.

”Harkoista on jopa nopeampaa rakentaa kerrostaloja kuin elementeistä, koska elementtien toimitusajat ovat venyneet hyvin pitkiksi mutta harkkoja saa suoraan varastosta. Nopea valmistuminen on etu sekä vuokralaisten että Nuorisosäätiön näkökulmasta pitkäaikaisena omistajana ja sijoittajana. Tämä kohde maksaa itsensä varsin nopeasti takaisin”, Pellaslaakson hankkeesta vastaava projektipäällikkö Raul Pihlflyckt Nuorisosäätiöstä sanoo.

Eristeharkoista saadaan kosteusteknisesti turvallisia ja energiatehokkaita asuinkerrostaloja, jotka ovat kestäviä ja vaativat vähän huoltoa ja ylläpitoa. Esimerkiksi elementtitalojen saumauksien uusimista tai puukerrostalojen edellyttämiä lukuisia huoltomaalauksia ei tarvita, vaan nykyaikaisilla rappausratkaisuilla toteutettu julkisivu kestää Suomen ankarassa ilmastossa kymmeniä vuosia. Tällaiset elinkaariominaisuudet ovat sijoittajan ja omistajan kannalta merkittäviä etuja.

Kerrostalorakentaminen harkoista kasvaa

Nuorisosäätiön asuinkerrostalot on toteuttanut ja hankkeet käynnistänyt Basso-Kivitalo, joka on harkkokerrostalojen rakentamisen uranuurtaja Suomessa.

”Olemme nähneet yhden huomattavan markkinaraon harkkokerrostaloille matalasti kaavoitetuilla alueilla, koska suuret rakennusliikkeet haluavat usein keskittyä lähempänä keskustaa sijaitseville korkeamman rakentamisen mahdollistaville kaava-alueille. Harkkorakentaminen on hyvin kilpailukykyinen ja joustava ratkaisu enintään nelikerroksisiin kerrostaloihin”, Basso Building Systems Oy:n kehitysjohtaja Jukka Lehtonen sanoo.

Hän muistuttaa, että harkoista on helppo tehdä monimuotoisempiakin taloja. Basso-Kivitalolla alkoi syksyllä 2018 Helsingin Kivikossa pinta-alaltaan jopa hieman Pellaslaaksoa suurempi harkoista toteutettava asuntokohde, jossa ulkoseinät ovat kaarevia.

Puolet kohteesta on vapaarahoitteista ja puolet Helsingin kaupungin hintakontrolloitua Puolihitas-asuntotuotantoa, jossa asunnot on asetettava ensin myyntiin määrätyllä hinnalla kuluttajille ja määräajan jälkeen ne voi myydä vapaasti. Kerrostaloihin tuli myös Leca-sorakatto.

”Todennäköisesti myymme osan asunnoista kuluttajille ja isomman osan sijoittajille. Olemme toteuttaneet harkkokerrostaloja Nuorisosäätiön lisäksi useille institutionaalisille sijoittajille, rahastoille ja myös yksittäisille piensijoittajille. Monikerroksinen harkkorakentaminen kasvaa ja ensi vuonna toteutamme 300–400 asunnon kerrostalokohteet Leca-harkoista”, Lehtonen sanoo.

”Olemme kehittäneet itse alusta lähtien kaikki harkoista toteutetut asuntokohteemme hankkien tontit, rakennusluvat ja suunnitelmat sekä hoitaneet rakennuttamisen. Asuntosijoittajien oma organisaatio on usein melko pieni ja he ovat olleet kiinnostuneita harkkokerrostaloista ja meidän kokonaisvastuullisesta toimintamallistamme niiden toteuttamiseen, joten hankkeet on ollut helppo myydä heille. He ovat voineet olla mukana esittämässä omia toivomuksiaan hyvin pitkälle valmisteltuun ja hoidettuun kokonaisuuteen”, Lehtonen kertoo.

Sijoittajille helppo tapa hankkia asuntoja

Pihlflycktin mukaan Nuorisosäätiö on ollut tyytyväinen Basson toimintamalliin.

”Basso-Kivitalo osaa asiansa. Meidän kannaltamme on ollut hyvin toimiva ratkaisu, että he hoitavat asuntokohteet KVR-hankkeena, emmekä lähde itse pilkkomaan urakoita niin että tilaisimme esimerkiksi maalämmöstä lähtien kaiken erikseen. Basson toimintatapa helpottaa paljon meidän työtämme hankkeiden rakennuttamisessa”, Pihlflyckt sanoo.

TIEDOT


Kohde: Pienkerrostalot

Sijainti: Espoo

Rakennuttaja (tilaaja): Nuorisosäätiö

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy

Pääurakoitsija: Basso Building Systems Oy

Please register your details first

Areas of interest