Kauppakeskuksen kattopuutarha, Malmö

Emporia kauppakeskuksen kaunis kattopuutarha

RUOTSI Emporia-kauppakeskuksen katolla on ihastuttava kattopuutarha. Kevytsoralla oli rakenteeseen sopivat ominaisuudet: huokoisuus ja keveys.

Virkistäytymiseen tarkoitetuille viherkatoille rakennetaan usein rinteitä ja vaihtelevaa maastoa. Silloin kevyet ratkaisut ovat erinomaisia, koska alla olevia rakenteita ei kuormiteta ylimääräisellä painolla. Kauppakeskus Emporian kattopuutarhan maisemointiin valittiin Leca-kevytsora sen huokoisuuden ja keveyden vuoksi.

Viherkatto monilla eduilla

Emporia-kauppakeskuksen katolla on ihastuttava kattopuutarha. Sen lisäksi, että katolta on upeat näkymät eri puolille Malmön kaupunkia, on viherkatoissa myös monia teknisiä ja ympäristöllisiä etuja. Se vaimentaa melua, hidastaa sadevesien valumista ja vähentää näin sadevesijärjestelmien tarvetta ja kuormitusta.

Lisäksi se parantaa katon lämmöneristystä ja toimii lämmön varaajana, mikä vähentää käytettävän energian määrää, joka tarvitaan ylläpitämään tasainen lämpötila kauppakeskuksessa. Kohteen vihreä kattopuutarha tarvitsi salaojituskerroksen.

Huokoinen kevytsora sopiva materiaali

Kevytsoralla oli rakenteeseen sopivat ominaisuudet: huokoisuus ja keveys. Lisäksi mahdollisuus puhaltaa materiaali paikoilleen mahdollisti sen, että se voitiin viedä suoraan asennuspaikalle ilman minkäänlaista jatkokäsittelyä rakennustyömaalla.

Kustannustehokas viherkatto

Ratkaisu osoittautui kustannustehokkaaksi asennuksen aikana. Sadevedenpoisto-ominaisuudet ovat toimineet odotusten mukaisesti.

Leca-sora asennettiin katolle puhaltamalla. Pisin puhallusmatka kohteessa oli 150 metriä, ja enimmillään puhallettiin 240 m³ kevytsoraa päivässä.

10 000 m³ materiaalitoimitus katolle on tavallisesti haastavaa, mutta projektiin valitulla kevytsoralla tehtävä hoitui sujuvasti. Kohteessa tästä hyötyi koko logistinen ketju.

TIEDOT


Kohde: Emporia-kauppakeskuksen kattopuutarha, Ruotsi

Suunnittelu: Landskapsgruppen

Urakoitsija: NCC

Tilaaja: Sten & Ström

Leca-tuotteet: 10 000 m³ Leca-sora 10–20 mm

Please register your details first

Areas of interest