Hajunpoistosuodatin biokaasulaitoksessa

Leca-soraa on kustannustehokasta käyttää biokaasulaitoksen hajunpoistossa.

Leca-kevytsoran käyttö hajunpoistosuodattimessa on yksinkertainen ja tehokas ratkaisu, jossa luonnon omat bakteerit hoitavat puhdistamisen.

Nature Energy Nordfyn on biokaasulaitos lähellä Bogense-nimistä kaupunkia, Funen saarella. Se käsittelee noin 300 000 tonnia biomassaa vuodessa. Laitos avattiin vuonna 2016, ja siihen kuuluu biokaasulaitos biomassan kaasunpoistoa varten ja jalostuslaitos, jossa raakabiokaasu puhdistetaan, jotta sitä voidaan toimittaa kuluttajille olemassa olevan luonnonkaasuverkon kautta.

Miksi juuri Leca-kevytsora?

Leca Tanska toimitti 750 m³ Leca-kevytsoraa (10–20 mm) suodatinmateriaaliksi hajun biologista käsittelyä varten. Tuotteen hyödyt ovat seuraavat:

Ilman määrä/onteloiden prosenttiosuus rakeiden välissä on 40–45 % suurempi, joten ilma pääse kosketuksiin pinta-alaltaan suuren pinnan kanssa, josta hajut voidaan poistaa. Ilman määrä jakautuu Leca-sorarakeiden välisiin, ilmaa täynnä oleviin käytäviin.

Painehäviö tuotteen läpi on huomattavasti pienempi kuin hienompirakeisissa materiaaleissa, koska rakeiden väliin jäävät ilmakäytävät ovat suuremmat. Tämä on tärkeää, koska suodatin käsittelee 40 000 m³ ilmaa tunnissa. Mitä pienempi painehävikki on, sitä vähemmän energiaa tarvitaan ilman liikuttamiseen.

Karkeajakoisempi suodatinmateriaali tarjoaa enemmän tilaa biokalvolle ja ilman liikkumiselle, jolloin suodatin ei tukkeudu.

Miten se toimii?

Leca-kevytsoralla toteutettavan hajujen biokäsittelyn periaatteet ovat seuraavat:

  • Puhdistusprosessissa pahanhajuinen ilma imetään tai puristetaan vedellä kosteutetun Leca-sorakerroksen läpi.
  • Muutaman viikon kuluttua suuri määrä luonnon omia bakteereja, jotka saavat ravintonsa hajun täyttämästä ilmasta, alkavat kasvaa Leca-sorarakeiden pinnalla.

Bakteerien ruokahalu on periaatteessa tärkein tekijä, joka neutraloi hajuja. Leca-sora tarjoaa bakteereille laajan pinnan, jolla ne voivat kasvaa, ja lisäksi se muodostaa ilmalla täytettyjen käytävien verkoston.

”Olemme tyytyväisiä ratkaisuun”, toteaa rakennusinsinööri Pernille Knudsen, PBJ Miljø ApS, joka laitoksen suunnittelun aikaan toimi projektipäällikkönä:

”Ennen käytimme kaarnaa tämän tyyppisissä suodattimissa. Mutta kaarna pakkautuu, kun se sekoitetaan veteen, ja se pidättää kosteutta huonosti. Leca-kevytsorasuodattimet eivät painu kasaan, ja ne pidättävät hyvin vettä. Siten suodatin vaatii vähemmän vettä tarjotakseen bakteereille ihanteelliset kasvuolosuhteet.”

Tämä yhdessä uudelleenkierrätyksen kanssa tarkoittaa sitä, että vettä säästyy vuodessa noin 60 %, hän selittää. Koska kevytsora on epäaktiivinen ja kestävä, Pernille Knudsen odottaa, että materiaalia ei tarvitse vaihtaa seuraavien 8–10 vuoden aikana.

Bogensen laitos tuottaa vuodessa 10 miljoonaan kuutiometriä jalostettua biokaasua, joka myydään Nature Energy -yhtiön kautta nimellä BioGas. Tämä määrä vastaa kuudentuhannen kodin lämmönkulutusta.

TIEDOT


Projekti: Nature Energy Nordfyn -laitoksen hajunpoistoprosessi

Asiakas: Nature Energy Nordfyn

Asiantuntija: PBJ Miljø APS

Urakoitsija: PBJ Miljø APS

Leca-tuotteet: Leca®-sora 10–20 mm

Pyydä tarjous hajunpoistomateriaalista!

-
Mikko Pöysti
Myynti- ja markkinointipäällikkö
Myynti

040 544 7588

Please register your details first

Areas of interest