Perinteinen Leca®-sorakatto

Perinteinen Leca-sorakatto on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu loiville kattorakenteille. Leca-sorakaton toimintavarmuus perustuu eristemateriaalin pitkäaikaiskestävyyteen ja kattorakenteen suunniteltuun tuulettamiseen räystäiden kautta.

Perinteinen Leca-sorakatto on varmatoiminen
Leca-sorakatto on tuuletettu rakenne. Tuuletuksen avulla poistetaan yläpohjaan kertynyt rakennekosteus ja käytön aikana mahdollisesti kerääntynyt kosteus. Näin kosteus ei jää koskaan rakenteeseen pitkäksi aikaa vaurioittamaan rakennetta. 
Oikeaoppisella tuuletuksella on suuri merkitys Suomen olosuhteissa lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaihdellessa. Tuuletuksen suunnittelun tärkeys korostuukin katon ratkaisuja mietittäessä.

Leca-sorakatossa tulee kiinnittää huomiota oikean materiaalin valintaan. Eristeen ilmanläpäisevyyden tulee olla sellainen, että se mahdollistaa katon tuuletuksen, mutta ei aiheuta katon eristyskyvyn heikentymistä. Liian suuri ilmanläpäisevyys voi aiheuttaa kylmillä säillä rakenteen sisälle syntyvistä lämpötilaeroista johtuen sisäistä konvektiota, jolloin ilmavirta kiertää rakenteen sisällä. Sisäisen konvektion vaikutus lämmöneristyskykyyn voi olla merkittävä. 

Perinteisillä kevytsorakatoilla, kun eristekerroksen paksuus on yli 500 mm tulee käyttää Leca-sora katto 4–20 mm tuotetta ja yhdistelmä- tai hybridirakenteissa, joissa Leca-soraeristeen paksuus on alle 500 mm Leca-sora katto 8–20 mm tuotetta.

Kun yläpohjaan sijoitettavien ilmastointikanavien halkaisijat ovat suuret ja ne risteävät katoilla, on ne helppo silti sijoittaa perinteiselle Leca-sorakatolle. Leca-sora täyttää vaivattomasti ilmastointi- ja muiden talotekniikkaputkien välit muotonsa ansiosta ja näin voidaan varmistua, että eriste täyttää kauttaaltaan rakenteen.
"Leca-soran käyttäminen lämmöneristeenä on kätevää, sillä se mahdollistaa tekniikan asentamisen vesikattorakenteissa joustavasti". Jani Lipsanen, Insinööritoimisto Jonecon Oy.

Perinteisessä Leca-sorakatossa ilmastointikanavan ympärillä käytetään 50 mm lämmöneristettä. Hybridikatoissa eristeen määrä on 100 mm. Eristysvaatimusten lisäksi kevytsorakerroksen vahvuuteen vaikuttaa se, minkä verran katon sisään asennettavalle talotekniikalle ja kattokallistuksille tarvitaan tilaa. 

Kevytsora on taloudellinen ja kosteusteknisesti varma välipohjaeriste
Leca-soran hyvä tuulettuvuus, kosteudenkestävyys ja kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ovat rakentamisen kosteudenhallinnassa selkeitä etuja. Myös kattokaivojen kallistukset ovat yksinkertaisia ja kustannustehokkaita tehdä kevytsoralla. 
Leca-sora varmistaa katon tuuletuksen ja mahdollinen kosteus pääsee tuulettumaan räystäiltä pois. Eristeen hyvä kosteudenkestävyys, katon nopea asennettavuus sekä oikea tuuletus mahdollistavat katon toteutuksen myös talviolosuhteissa.

>> Lue kuinka Hyvinkään Aallottaren kattorakennustyöt sujuivat

Perinteisen Leca-sorakaton edut:

  • Toimintavarma ja pitkäikäinen
  • Tilaa talotekniikalle
  • Helppo ja nopea toteuttaa
  • Kestävä ja palamaton lämmöneriste
  • Helppo ja edullinen huoltaa
  • Kierrätettävä materiaali

leca

Ominaisuudet

Palonkestävyys REI 60
U-arvo 0,09 W/m²K
Eristepaksuus Keskimäärin 1030 mm (Leca-sora)
Rakenteen paksuus Keskimäärin 1,10 m (kantavan rakenteen yläpinnasta)

Please register your details first

Areas of interest