Asiantuntijoiden parhaat neuvot – yhdessä oppaassa

Leca-soraa on käytetty infrarakentamisessa hyvällä menestyksellä vuosikymmenten ajan. Leca-sora on luonnonsavesta paisuttamalla valmistettava kevytkiviaines. Materiaalin pieni tilavuuspaino yhdessä hyvien lujuus- ja kantavuusominaisuuksien kanssa tekee siitä erinomaisen materiaalin erilaisiin geoteknisiin käyttökohteisiin, kuten kevennyksiin, täyttöihin ja routasuojaukseen. Kemiallisesti kevytsora on kestävä ja inertti materiaali.
 
Kevytsoralla toteutettava ratapenkereiden kevennys parantaa rakenteen kestävyyttä ja tuo kustannussäästöjä etenkin heikosti kantavilla maapohjilla. Kevennyksellä voi olla mahdollista välttää esimerkiksi kalliin paalulaatan rakentaminen pehmeikkökohteessa. Lähitulevaisuuden radanrakennus- ja kunnostushankkeissa on runsaasti pehmeikkökohteita. 

Tämä ohje on tarkoitettu suunnittelun tueksi täydentämään mm. Väyläviraston ohjeistusta ratapenkereen kevytsorakevennysten suunnittelussa. Tämä Ramboll Finlandin tekemä ohje sisältää muun muassa:

  • Perustietoa ratapenkereistä
  • Leca-soran materiaaliominaisuudet
  • Leca-soran käyttökohteet ratarakentemisessa
  • Ratapenkereen geotekninen mitoitus
  • Rakentaminen Leca-soralla

Kevyempi kasvualusta Kaupunkiympäristötalon viherkatolle

Kaupunkiympäristötalon viherkatto edistää luonnon monimuotoisuutta ja ehkäisee kaupunkitulvia viivyttämällä hulevesiä.
Lisää tietoa
Kaupunkiympäristötalon viherkatoilla käytettiin Leca mursketta
Veritas stadionin kevennysrakenne toteutettiin kevytsorasta.

Kupittaan jalkapallostadionin kevennysratkaisu Leca®-sorasta

Turun Kupittaalla sijaitsevan Veritas Stadionin vanha luonnonnurmikenttä vaihdetaan lämmitettäväksi tekonurmeksi. Huonosti kantava maapohja kevennettiin kevytsoralla.
Lisää tietoa

Please register your details first

Areas of interest