Asiantuntijoiden parhaat neuvot – yhdessä oppaassa

Leca-soraa on käytetty infrarakentamisessa hyvällä menestyksellä vuosikymmenten ajan. Leca-sora on luonnonsavesta paisuttamalla valmistettava kevytkiviaines. Materiaalin pieni tilavuuspaino yhdessä hyvien lujuus- ja kantavuusominaisuuksien kanssa tekee siitä erinomaisen materiaalin erilaisiin geoteknisiin käyttökohteisiin, kuten kevennyksiin, täyttöihin ja routasuojaukseen. Kemiallisesti kevytsora on kestävä ja inertti materiaali.
 
Kevytsoralla toteutettava ratapenkereiden kevennys parantaa rakenteen kestävyyttä ja tuo kustannussäästöjä etenkin heikosti kantavilla maapohjilla. Kevennyksellä voi olla mahdollista välttää esimerkiksi kalliin paalulaatan rakentaminen pehmeikkökohteessa. Lähitulevaisuuden radanrakennus- ja kunnostushankkeissa on runsaasti pehmeikkökohteita. 

Tämä ohje on tarkoitettu suunnittelun tueksi täydentämään mm. Väyläviraston ohjeistusta ratapenkereen kevytsorakevennysten suunnittelussa. Tämä Ramboll Finlandin tekemä ohje sisältää muun muassa:

  • Perustietoa ratapenkereistä
  • Leca-soran materiaaliominaisuudet
  • Leca-soran käyttökohteet ratarakentemisessa
  • Ratapenkereen geotekninen mitoitus
  • Rakentaminen Leca-soralla

Leca®-soran toimitus innovatiivisella puhallusmenetelmällä

Oulunkylään nousevaan suureen HEKA-asuinkerrostaloon tulee hybridirakenteinen Leca-sorakatto.
Lisää tietoa
HEKA Oulunkylään tulee Leca-sora hybridikatto.
Häriskiven alueen pohjatyöt ilmasta kuvattuna.

Kestävä katurakenne uudelle asuinalueelle

Tuusulan uuden asuinalueen katualueilla tarvittiin ekologisia kevennyksiä.
Lisää tietoa

Please register your details first

Areas of interest