Asiantuntijoiden parhaat neuvot – yhdessä oppaassa

Leca-soraa on käytetty infrarakentamisessa hyvällä menestyksellä vuosikymmenten ajan. Leca-sora on luonnonsavesta paisuttamalla valmistettava kevytkiviaines. Materiaalin pieni tilavuuspaino yhdessä hyvien lujuus- ja kantavuusominaisuuksien kanssa tekee siitä erinomaisen materiaalin erilaisiin geoteknisiin käyttökohteisiin, kuten kevennyksiin, täyttöihin ja routasuojaukseen. Kemiallisesti kevytsora on kestävä ja inertti materiaali.
 
Kevytsoralla toteutettava ratapenkereiden kevennys parantaa rakenteen kestävyyttä ja tuo kustannussäästöjä etenkin heikosti kantavilla maapohjilla. Kevennyksellä voi olla mahdollista välttää esimerkiksi kalliin paalulaatan rakentaminen pehmeikkökohteessa. Lähitulevaisuuden radanrakennus- ja kunnostushankkeissa on runsaasti pehmeikkökohteita. 

Tämä ohje on tarkoitettu suunnittelun tueksi täydentämään mm. Väyläviraston ohjeistusta ratapenkereen kevytsorakevennysten suunnittelussa. Tämä Ramboll Finlandin tekemä ohje sisältää muun muassa:

  • Perustietoa ratapenkereistä
  • Leca-soran materiaaliominaisuudet
  • Leca-soran käyttökohteet ratarakentemisessa
  • Ratapenkereen geotekninen mitoitus
  • Rakentaminen Leca-soralla

Kestävä katurakenne uudelle asuinalueelle

Tuusulan uuden asuinalueen katualueilla tarvittiin ekologisia kevennyksiä.
Lisää tietoa
Häriskiven alueen pohjatyöt ilmasta kuvattuna.
Nikkilän urheilukenttä kevennettiin kevytsoralla. Lue urakoitsijan mietteet tältä sivulta!

Leca®-sora Nikkilän urheilukentän kevennyksenä

Savimaalle rakennettu urheilukenttä peruskorjattiin kesällä 2023 nykyvaatimusten mukaiseksi.
Lisää tietoa

Please register your details first

Areas of interest