Kilpailujen ja arvontojen säännöt

Kilpailujen ja arvontojen järjestäjä: Leca Finland Oy, Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki.

1. Osallistumisohjeet

Kilpailuihin ja arvontoihin voi osallistua Leca Finland Oy:n Facebook-sivulla, erikseen lähetettävillä sähköpostikyselyillä tai tapahtumissa. Jos osallistut Facebook-kilpailuun, tutustu myös kohtaan 11. Lisäksi osallistumismahdollisuus järjestetään ajoittain myös messuilla, joissa kilpailuihin ja arvontoihin voi osallistua täyttämällä lomakkeen itse tai näytteilleasettajan toimesta, esim. skannaamalla QR-koodin.

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuihin ja arvontoihin voi osallistua kuka tahansa kilpailun järjestämisaikana Suomessa asuva, 18 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö. Muut mahdolliset ikärajoitukset määritellään kunkin kilpailun ohjeissa.

Arvontaan eivät voi osallistua Leca Finland Oy:n tai muiden kilpailun, arvonnan tai kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät tai työntekijöiden perheenjäsenet. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen. Osallistujat voivat osallistua kilpailuun tai arvontaan noudattamalla kyseisestä kilpailusta annettuja nimenomaisia ohjeita, joissa määritellään tarkemmin kyseisen kilpailun päättymispäivä. Ellei ohjeista muuta ilmene, kilpailuosallistumisten on saavuttava perille järjestäjälle kilpailun päättymispäivänä viimeistään keskiyöllä, kun osallistuminen tehdään sähköpostilla, internetissä, puhelimitse tai tekstiviestillä. 

 

3. Palkinnot

Palkinnot ovat kilpailun / arvonnan ohjeissa ilmoitetun mukaisia. Palkintoja ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden antaa vaihtoehtoisia palkintoja, jos järjestäjä ei pysty vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta seikasta johtuen antamaan ilmoitettuja palkintoja. Palkintoihin sovelletaan valmistajan/toimittajan ehtoja. 

 

4. Palkintojen arvonta ja toimittaminen

Ollakseen oikeutettu palkintoon osallistujan on järjestäjän pyynnöstä toimitettava henkilötietonsa, jotka voivat koostua nimestä, syntymäajasta, osoitteesta, puhelinnumerosta ja/tai sähköpostiosoitteesta. Kaikkia henkilötietoja käsitellään järjestäjän tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Järjestäjän päätös kilpailun voittajista on lopullinen. Päätöksestä ei kirjelmöidä. Lista kilpailun voittajista on saatavissa lähettämällä postimerkillä ja osoitteella varustettu kirjekuori sekä tiedot kilpailusta järjestäjälle 30 päivän kuluessa kyseisen kilpailun päättymispäivästä.

 

5. Järjestäjällä on oikeus valita vaihtoehtoinen voittaja, jos:

  • voittaja ei ole oikeutettu osallistumaan kilpailuun;
  • järjestäjä ei ole saanut yhteyttä voittajaan 24 tunnin kuluessa kilpailun päättymispäivästä, jos palkinto on saatavilla tai tulee käyttää tiettynä ajankohtana;
  • voittaja on alle 18-vuotias eivätkä hänen vanhempansa tai huoltajansa hyväksy näitä sääntöjä tai halua lapsensa saavan palkintoa;
  • järjestäjä ei ole saanut vahvistusta voittajan osoitteesta ja/tai vanhempien suostumuksesta 14 päivän kuluessa pyynnöstään;
  • järjestäjä ei ole saanut voittajalta kaikkia vaadittuja asiakirjoja palkintoon liittyen Järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä;
  • osallistumisen yhteydessä ilmoitettu ajankohta ei sovi tai käy voittajalle.

Voittajille ilmoitetaan voitosta yleensä sähköpostitse, Facebook-viestillä tai puhelimitse 28 päivän kuluessa kyseisen kilpailun päättymispäivästä.

 

6. Osallistumalla kilpailuun osallistujat antavat järjestäjälle kansallisen lainsäädännön puitteissa:

1.oikeuden käyttää, valmistaa kappaleita ja hyödyntää kaikkea osallistujan kilpailuun lähettämää luovan omaperäisen työn tuloksena syntynyttä aineistoa kaikkiin tarkoituksiin kaikissa viestintävälineissä; ja
2.oikeuden käyttää osallistujan nimeä, häntä esittävää kuvaa ja/tai elämäkerrallista tietoa kaikissa julkaisussa tai tiedonannossa kyseisestä kilpailusta.
Osallistujat hyväksyvät, että palkinnon saaminen saattaa edellyttää oikeuksien luovuttamista aineistoon tai kilpailuosallistumiseen sekä niihin liittyvien muiden asiakirjojen hyväksymistä.

Jokainen osallistuja vastaa järjestäjälle siitä, että hän on itse luonut kilpailuun jättämänsä aineiston eikä se loukkaa kenenkään immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta.
Osallistumalla kilpailuun, osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Osallistujilta saatetaan vaatia näiden sääntöjen kirjallista hyväksymistä ennen palkinnon luovuttamista. Kaikki näistä säännöistä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa soveltaen Suomen lakia.

 

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkintojen aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta niiden vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja kampanjan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamiseen tai käyttämiseen.
Järjestäjä ei vastaa voittajalle tai muulle osallistujalle (ja/tai vieraalle) vahingosta, jonka tämä kärsii järjestäjän viivästyksestä tai velvoitteen laiminlyömisestä, joka johtuu järjestäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai kolmannen osapuolen teosta tai laiminlyönnistä.

Järjestäjä ei vastaa yhdellekään osallistujalle tai voittajalle (ja/tai vieraalle tai vanhemmalle/huoltajalle) kilpailusta aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet (ja riippumatta siitä perustuvatko ne sopimukseen, laiminlyötiin, lakisääteiseen velvoitteeseen tai muuhun). Järjestäjän vastuuta ei kuitenkaan ole rajoitettu kuolemantapauksista tai henkilövahingosta, jotka ovat aiheutuneet järjestäjän tai sen henkilökunnan laiminlyönneistä, tai järjestäjän tai sen henkilökunnan petoksesta.

 

8. Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Sääntöjen vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka on osoitettu väärin tai jotka ovat kadonneet, myöhästyneet tai vahingoittuneet tai jotka eivät ole saapuneet perille. Puutteellisia, epäselviä ja/tai laittomia kilpailuosallistumisia ei oteta huomioon. Järjestäjä ei vastaa viestintäverkkojen teknisistä virheistä, internet-yhteyksistä tai muista esteistä osallistua kilpailuun.

 

9. Yhteystietojen käyttö

Kilpailuun osallistuneiden nimi- ja osoitetietoja sekä sähköpostiosoitteita ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

10. Lisätietoja rekisteriselosteesta

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
Leca Finland Oy pidättää oikeuden ehtojen sisällön muuttamiseen taantuvasti. Sisältöä muutetaan ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi ilman haitallista vaikutusta osallistujille. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saat 
tietosuojaselosteestamme.

 

11. Facebook

Facebook ei tue, hallinnoi eikä sponsoroi arvontaa, eikä ole vastuussa Facebookissa julkaistavien arvontojen ja kilpailujen sisällöstä tai toteutuksesta. Arvontaan osallistuja luovuttaa yhteystietonsa vain Leca Finland Oy:n käyttöön tähän kilpailuun liittyvissä toimenpiteissä.

 

12. Kilpailujen ja arvontojen toteutus:

Leca Finland Oy / markkinointi, Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki. Puh. 010 442 200.

Vuosaaren Atlaksen tuulettuva kevytsorakatto

As Oy Helsingin Atlaksen kattotyömaalla yhteistyön merkitys korostui. Leca®-sora toimitettiin kahdella nostolaatikolla 33-kerroksisen tornitalon katolle.
Lisää tietoa
Vuosaaren Atlas-tornitaloon tuli kevytsorakatto
HEKA Oulunkylään tulee Leca-sora hybridikatto.

Leca®-soran toimitus innovatiivisella puhallusmenetelmällä

Oulunkylään nousevaan suureen HEKA-asuinkerrostaloon tulee hybridirakenteinen Leca-sorakatto.
Lisää tietoa

Please register your details first

Areas of interest