Pitkä odotus on päättynyt, sillä kansainvälisen BUILD-lehden vuoden 2021 ensimmäinen numero on ilmestynyt! Tässä numerossa korostuu erityisesti heikosti kantavien maapohjien kevennys, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä tiivistyvä kaupunkirakentaminen. Leca®-sora on tuonut kevyen, kestävän ja kustannustehokkaan ratkaisun useaan projektiin ja auttanut rakentajaa toteuttamaan suunnittelijan rohkeankin vision. Lue digilehti alta!

Infrarakentaminen

Seinäjoen Ideaparkin laajan piha-alueen kevennysrakenteet toteutettiin Leca-soran avulla (s. 4) ja Isossa-Britanniassa uuden rautatien penkereeseen käytettiin Leca-soraa 1000 m³ (s. 6). Espanjassa Leca-soraa käytettiin moottoritien kevennysrakenteessa (s. 8) ja Ruotsissa testattiin innovatiivista, kuormaa jakavaa raudoitettua kevytsorabetonilaattaa sata vuotta vanhan rautatien laajennuksessa (s. 10).

Talonrakentaminen

Puolassa arkkitehdin rohkea visio saatiin toteutettua Leca-soran avulla (s. 12). Suomessa Talo Luomanranta ihastuttaa rohkealla arkkitehtuurisella ilmeellään (s. 14) ja Gibraltarilla kevytsoraa sisältävät harkot olivat teknisesti paras ratkaisu uusien koulujen rakentamisessa (s. 16). 

Haastattelu

Euroopan uuden päästövähennyslainsäädännön vuoksi monet maanviljelijät ja maatalousalalla työskentelevät pyrkivät vähentämään ympäristöön tulevia haitallisia kaasupäästöjä. Lue brittiläisen yrityksen, AEG:n, mietteet Leca-soran käytöstä lietealtaiden- ja säiliöiden katteena. 

Vesienhallinta

Tanskassa vanha pysäköintialue muutettiin urbaaniksi viherkeitaaksi, ja projektiin luonnollinen materiaalivalinta oli hyvin vettä läpäisevä ja kevyt Leca-sora (s. 22).

Please register your details first

Areas of interest