Leca Finland Oy ottaa askeleen kohti hiilineutraaliutta

Leca Finland Oy ottaa askeleen kohti hiilineutraaliutta

Olemme ottaneet ison askeleen kohti tavoitettamme olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Viimeisen vuosikymmenen ajan olemme panostaneet voimakkaasti ympäristöasioihin ja tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tämä yhdessä pitkäikäisten ja täysin uudelleenkäytettävien Leca-tuotteiden kanssa luo meille mahdollisuuden olla edelläkävijä myös vastuullisuudessa. 

Vuonna 2020 käyttämästämme energiasta jo yli puolet tuotettiin bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Hyödynnämme siis muiden teollisuudenalojen jätteitä Leca-soran valmistuksessa. Näistä tärkeimpänä on sahoilta tulevan sahanpurun käyttäminen kevytsoran valmistuksessa energianlähteenä. Käytämme myös pelkästään vihreää sähköä kaikilla tuotantolaitoksillamme ja maisemoimme käyttämämme savenottoalueet kaupungin virkistys- ja luontokohteiksi.

Kuusankosken Leca-soratehdas on sitoutunut vähentämään hiilidioksipäästöjään

Vuonna 2021 olemme tehneet entistä suurempia toimenpiteitä CO2-päästöjen vähentämiseksi. Vuoden aikana korvasimme paperiteollisuuden sivutuotteena syntyvällä ligniinillä osan käytössä olleista fossiilisista polttoaineista. Tällä saavutettiin noin 12 % vähennys Kuusankosken Leca-soratehtaan kokonaispäästöissä. Kesän ja syksyn aikana nostamme ligniinin määrää energian lähteenä. Jatkamme ligniinin käyttöä vuonna 2022.

Ligniinipellettejä kämmenissä

Kevään ja kesän aikana olemme testanneet sellutuotannon sivuvirtana tulevan kuitusaven hyödyntämistä Leca-soratehtaalla. Tulokset ovat olleet lupaavia ja näyttää mahdolliselta korvata tällä biopohjaisella sellutuotannon jätteellä kierrätysöljyä, jota käytetään saven paisumisen parantamiseen. Olemme saaneet erinomaisia tuloksia myös Isoverin lasivillan tuotannon ja työmaiden lasivillajätteen hyödyntämisestä kevytsoratuotannossa. Tässäkin voimme toimia muun teollisuuden ongelmien ratkaisijana.

Suurimmat toimet kohti hiilineutraaliutta ovat kuitenkin vasta tulossa, mutta jo yllättävänkin lähellä. Tällä hetkellä valmistelemme investointia puupellettejä hyödyntävästä jauhatus- ja syöttölaitoksesta Leca-soratehtaan yhteyteen. Puupelleteillä aiomme korvata fossiiliset polttoaineet kokonaan, millä on suuri vaikutus tuotteidemme hiilijalanjälkeen.

Uudet kumppanuudet ja teknologian kehitys auttavat meitä tavoitteessamme toimia muiden teollisuudenalojen ongelmanratkaisijana ja siivittävät meitä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi olemme myös selvittämässä kaupunkien rakennuspaikkojen ylijäämäsaven hyödyntämistä kevytsoran tuotannossa sekä vähähiilisten harkkojen valmistusta. Näistä kerromme lisää lähiaikoina verkkosivuillamme, sillä välin voit lukea lisää ympäristövastuustamme tältä sivulta.

Kuusankosken tehtaan polttouunissa Leca-soraa

Halutko tietää lisää?

Please register your details first

Areas of interest