Maanvarainen alapohja kevytsoraharkoista

Pientalojen yleisin perustusratkaisu on maanvarainen perustus. Alapohja on edullisinta rakentaa maanvaraisena silloin, kun rakennuspaikan korkeuserot ovat pienet. 

Kevytsoraharkon eristysominaisuudet ovat betonia paremmat, koska se ei johda kylmää ilmaa kuten tiivis ja kova rakenne. Näin ollen talosi pysyy lämpimänä. Alapohjaliittymän kautta karkaa pientalojen lämmitysenergiaa, ja hukkaa saadaan merkittävästi pienennettyä käyttämällä perustuksissa kevytsoraharkkoja.

Sokkeliperustus on nopeaedullinen ja helppo rakentaa harkoista, olit sitten ammattilainen tai kokematon rakentaja.

Turvallinen ja kestävä perustus

Ohutsaumamuurattu harkkoperustus vähentää vedon tunnetta ja maksimoi siten asumismukavuuden. Savesta polttamalla valmistettu, mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä Leca-sora säilyttää eristyskykynsä koko rakennuksen käyttöiän. 

Kevytsoraharkko ei ime maasta eikä viistosateesta kosteutta rakenteisiin. Rakenne kuivuu nopeasti, koska pontillisissa harkoissa ei saumoissa tarvita paksuja laastisaumoja.

Kevytsoraharkot soveltuvat erilaisten runkoratkaisujen matalaperustuksiin ja harkot valitaan seinän paksuuden mukaan. Kevytbetoni-, täystiili- ja puu-tiilirunkoisten talojen perustuksiin voidaan käyttää eristeharkkoja, joilla saadaan nopeasti lämmin perustus.

Ratkaisun edut:

  • Edullinen ratkaisu paikalla, jossa korkeuserot ovat pienet
  • Kevyet pontatut kevytsoraharkot helpottavat ja nopeuttavat työtä
  • Alhainen kosteudennousu

Työohjeet

KAIVUTYÖT

Humusmaan poisto ja kaivu suunnitellun salaoja- tai täyttökerroksen alapintaan. Pohjamaa kallistetaan ulkoseiniin päin.

TASAUSSORAKERROS

Anturan alle tehdään tasauskerros kantavalla murskeella tai kapillaarikatkosepelillä. Samalla laitetaan salaojaputkien alle tuleva minimissään 100 mm:n salaojituskerros salaojasoraa.

SALAOJITUS

Salaojaputken korkeimman kohdan tulee olla joka kohdassa viereisen seinäanturan alapinnan tasolla tai alapuolella. Lisäksi salaojaputkien asennuksessa on huomioitava putkea ympäröivän salaojituskerroksen minimipaksuudet, jotka ovat putken alla ja sivuilla 100 mm sekä päällä 200 mm. Perusmuuria tai sokkelipalkkia vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 200 mm. Materiaalina käytetään normaaleja salaojituskerrosmateriaaleja, kuten seulottua luonnonkiviainesta, sepeliä, pestyä singeliä tai muuta vastaavaa materiaalia.

ANTURA

Betoniantura valetaan suunnitelmien mukaisesti yleensä tasaussorakerroksen päälle. Perustettaessa suoraan perusmaalle anturaan tulee asentaa riittävästi poikkisuuntaisia putkia sisäpuolisen veden ohjaamiseen salaojiin. Anturaharkon käyttö on kätevä ratkaisu hyvin kantavilla ja tasaisilla perustamispaikoilla, jolloin hankalat muotti- ja valutyöt jäävät pois.

HARKKOJEN MUURAUS

Kevytsoraharkot muurataan weber ML Leca® Laastilla (talviolosuhteissa weber ML Leca® P Pakkaslaastilla) oikeaan korkoon, linjalankoja apuna käyttäen. Harkkojen pontattujen päiden ansiosta laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin. Sokkelin yläosassa käytetään suunnitelmien mukaisia kevytsoraharkkoja. Sokkelin näkyväksi korkeudeksi suositellaan 500 mm, vähimmäisvaatimus on 300 mm.

KAPILLAARIKATKO JA LATTIAN LÄMMÖNERISTE

Maapohjalle, tulevan lattiarakenteen alle, puhalletaan kapillaarikatkokäsiteltyä Leca-sora KAP 4–20 mm:iä. Veden kapillaarisen nousun katkaisevaksi kerrokseksi riittää 200 mm kerrospaksuus. Nykyisten lämmöneristysmääräysten mukaisen U-arvovaatimuksen (U= 0,16 W/m² K) täyttävät eristepaksuudet ovat 1 m:n reunakaistalla KAP 4–20 mm, 300 mm + pintaan 100 mm XPS-levy ja keskiosalla KAP 4–20 mm, 200 mm + pintaan 50 mm XPS-levy. Leca-sora KAP 4–20 mm puhalletaan saumattomasti paikoilleen, tiivistetään tärylevyllä ja tasataan lopulliseen korkeuteen.

Keraaminen, helposti asennettava Leca-kevytsora pitää lattian lämpimänä ja täyttää tehokkaasti sokkeloisetkin kohdat. Savesta polttamalla valmistettu, mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä eriste kestää ja säilyttää eristyskykynsä koko rakennuksen käyttöiän.

ROUTASUOJAUS

Alapohjan lämmöneristyksen yhteydessä puhallettava Leca-routasuojaus on varma ja kestävä ratkaisu. Se estää tehokkaasti maan jäätymisen anturan alla. Leca-sora routasuojauksen päälle asetettava suodatinkangas estää yläpuolisen maa-aineksen sekoittumisen Leca-eristeeseen. Leca-sora routasuojauksen paksuudet määritellään työohjeen mukaisesti.

LATTIARAKENNE

Tiivistetyn ja tasatun Leca-soraeristeen päälle asennetaan EPS-levyeristeet. Levyeristeiden päälle asennetaan weberfloor 4940 Erotuskangas, lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen. Lattia tehdään Weberin pumpattavalla weber 4360 karkea Plaano -tasoitteella, kerrospaksuus 50–80 mm. Vaihtoehtoisesti lattiarakenne voidaan tehdä asentamalla XPS-levyeristekerroksen päälle lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lämmitysputket tai kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen, jonka jälkeen lattia valetaan betonista normaaleja valutapoja käyttäen.

SOKKELIN KÄSITTELY

Sokkelin näkyvät osat saadaan tyylikkäiksi ja kosteusteknisesti toimiviksi oikaisemalla ne weber 137 Sokkelilaastilla ja tekemällä rouhepinnoitus weber 138 Rouhepinnoituslaastilla ja rouheilla. Vaihtoehtoisesti sokkelin näkyvät osat oikaistaan weber 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan weber Sokkelimaalilla tai -Sokkelipinnoitteella. Maan alle jäävä osa tulee myös pinnoittaa esim. 137 Sokkelilaastilla, jottei vesi pääse virtaamaan avonaisiin huokosiin. Lattiapinnan ollessa alle 300 mm maanpinnan yläpuolella tulee käyttää perusmuurilevyä tai bitumieristettä sokkelin maata vasten olevissa osissa.

RADON-RATKAISUT

Kevytsoraharkkoperustukset tiivistetään siten, että radonpitoisen ilman pääsy sisätiloihin estetään. Tiivistäminen suoritetaan kumibitumikermikaistalla esim. RT 81-10791 ohjeen mukaan. Eritystä huomiota tulee kiinnittää liitoskohtien ja läpivientien tiivistämiseen. Lattian alle rakennettavalla tuuletusputkistolla varmistetaan rakenteen toimivuus, mikäli tiivistyksiä ei saada täysin kaasutiiviiksi. Ilmatiiviyden saavuttamiseksi sokkeli tulee pinnoittaa molemmin puolin weber 137 Sokkelilaastilla.

Kevytsoraharkkojen valmistajat Suomessa

Lakan Betoni Oy
lakka.fi

 

HB-Betoniteollisuus Oy
hb.fi

 

´

 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
rakennusbetoni.fi

 

Benders Suomi Oy
benderssuomi.fi

 

Please register your details first

Areas of interest