Kellariperustus kevytsoraharkoista

Harkkorakenne on edullinen tapa toteuttaa kellareita. Kevytsoraharkko on materiaalina varmatoiminen, kestävä ja helppo tapa rakentaa kellari. Kellarin rakentaminen on kustannustehokasta kevytsorasta valmistetuista harkoista. 

Kellarin rakentamisessa oikeiden ratkaisujen merkitys korostuu entisestään. Kellarillinen perustus tehdään usein rinnetontille, mutta tilantarpeen tai omien mieltymysten mukaisesti myös suhteellisen tasaiseen maastoon. 

Kevytsoraharkko kestää uskomattomia kuormia. Esimerkiksi yksi metri eristeharkon sisäkuorta kestää 8–10 henkilöauton painon. Tehokasta eristettä käyttämällä myös ulkokuori on voitu tehdä niin leveäksi, että se toimii tarvittaessa kantavana rakenteena.

Ratkaisun edut:

  • Erinomainen ratkaisu rinnetontille
  • Varmatoiminen, kestävä ja helppo tapa rakentaa kellari
  • Kevyet helpottavat ja nopeuttavat työtä
  • Turvallinen ja terveellinen perustus

Työohjeet

TASAUSSORAKERROS

Anturan alle tehdään tasauskerros kantavalla murskeella tai kapillaarikatkosepelillä. Samalla laitetaan salaojaputkien alle tuleva minimissään 100 mm:n salaojitussorakerros salaojasoraa.

SALAOJITUS

Salaojaputken korkeimman kohdan tulee olla joka kohdassa viereisen seinäanturan alapinnan tasolla tai alapuolella. Lisäksi salaojaputkien asennuksessa on huomioitava putkea ympäröivän salaojituskerroksen minimipaksuudet, jotka ovat putken alla ja sivuilla 100 mm sekä päällä 200 mm.

Kellarin seinää vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 200 mm. Materiaalina käytetään normaaleja salaojituskerrosmateriaaleja, kuten seulottua luonnonkiviainesta, sepeliä, pestyä singeliä tai muuta vastaavaa materiaalia. Kätevimmin kellarin seinää vasten oleva pystysuuntainen salaoja tehdään ladottavien Leca-geosäkkien avulla.

ANTURA

Betoniantura valetaan suunnitelmien mukaisesti yleensä tasaussorakerroksen päälle. Perustettaessa suoraan perusmaalle anturaan tulee asentaa riittävästi poikkisuuntaisia putkia sisäpuolisen veden ohjaamiseen salaojiin. Anturaharkon käyttö on kätevä ratkaisu hyvin kantavilla ja tasaisilla perustamispaikoilla, jolloin hankalat muotti- ja valutyöt jäävät pois.

KOSTEUS- JA RADONKATKO

Maanvaraisen lattian ja sokkelin sauma tiivistetään radonkaistalla.

HARKKOJEN MUURAUS

Kellarin seinissä käytetään perusharkkoja ja eristeharkkoja siten, että aina kaksi harkkokerrosta tulevan maanpinnan alapuolelle muurataan eristeharkoilla. Maata vasten käytetään perusharkkoja, jotka ottavat vastaan maanpaineesta aiheutuvan kuorman.

Kellarin seinän yläosassa käytetään eristeharkkoja kylmäsillan katkaisemiseksi ja tarvittaessa palkkiharkkoja. Harkot muurataan weber Leca® ML Laastilla (talviolosuhteissa ML Leca® P Pakkaslaastilla) oikeaan korkoon linjalankoja apuna käyttäen. Harkkojen pontattujen päiden ansiosta laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin.

KAPILLAARIKATKO JA LATTIAN LÄMMÖNERISTE

Maapohjalle, tulevan lattiarakenteen alle, puhalletaan kapillaarikatko Leca-soraa (4–20 mm). Veden kapillaarisen nousun katkaisevaksi kerrokseksi riittää 200 mm kerrospaksuus.

Nykyisten lämmöneristysmääräysten mukaisen U-arvovaatimuksen (U= 0,16 W/m² K) täyttävät eristepaksuudet ovat 1 m:n reunakaistalla Leca-sora KAP 4–20 mm, 300 mm + pintaan 100 mm XPS-levy ja keskiosalla Leca-sora KAP 4–20 mm, 200 mm + pintaan 50 mm XPS-levy.

Leca-sora KAP 4–20 mm puhalletaan saumattomasti paikoilleen, tiivistetään tärylevyllä ja tasataan lopulliseen korkeuteen. Keraaminen, helposti asennettava Leca-sora pitää lattian lämpimänä ja täyttää tehokkaasti sokkeloisetkin kohdat. Savesta polttamalla valmistettu, mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä eriste kestää ja säilyttää eristyskykynsä koko rakennuksen käyttöiän.

LATTIARAKENNE

Tiivistetyn ja tasatun Leca-soraeristeen päälle asennetaan XPS-levyeristeet. Levyeristeiden päälle asennetaan weberfloor 4940 Erotuskangas, lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen. Lattia tehdään pumpattavalla weber 4360 Karkea Plaano -tasoitteella, kerrospaksuus 50–80 mm.

Vaihtoehtoisesti lattiarakenne voidaan tehdä asentamalla XPS-levyeristekerroksen päälle lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lämmitysputket tai kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen, jonka jälkeen lattia valetaan betonista normaaleja valutapoja käyttäen.

SOKKELIN KÄSITTELY MAANPINNAN ALAPUOLELLA

Maanpinnan alapuolelle jäävä sokkelin ulkopuolinen osuus tasoitetaan weber 137 Sokkelilaastilla ennen bitumieristeen asentamista. Kosteuseristys voidaan tehdä myös perusmuurilevyjen avulla, jotka reunalistoineen kiinnitetään huolellisesti harkkoihin.

LÄMMÖNERISTE

Ulkopuolinen eristys tehdään Leca-geosäkkien avulla. Geosäkki on Leca-soratäytteinen vettä läpäisevä säkki, joka ladotaan seinää vasten yhtenäiseksi kerrokseksi. Se muodostaa seinän viereen varman ja toimivan salaojakerroksen ja toimii lisäksi seinän lämmöneristeenä. Geosäkkien ulkopintaan asennetaan suodatinkangas. Geosäkit säästävät sorahankinnoissa, sillä seinän vierustalle ei tarvita erillistä kallista salaojasoraa.

ULKOPUOLINEN SEINÄNVIERUSTATÄYTTÖ

Kun seinän vastaisena lämmöneristeenä (ja salaojituskerroksena) on käytetty Leca-geosäkkejä, voidaan kaivanto täyttää routimattomalla soralla tai siihen voidaan käyttää alkuperäistä kaivuumassaa, jos se on routimatonta maa-ainesta. Jos ulkopuolisena lämmöneristeenä on käytetty geosäkkien sijasta levyeristettä (esim. EPS, XPS tai vastaava) on levyeristeen ulkopuolelle tehtävä vähintään 200 mm levyinen pystysuora salaojituskerros salaojasorasta. Vierustäyttö tehdään routimattomasta sorasta, esim. kalliomurskeesta.

SOKKELIN NÄKYVIEN OSIEN KÄSITTELY

Sokkelin näkyvät osat saadaan tyylikkäiksi ja kosteusteknisesti toimiviksi oikaisemalla ne weber 137 Sokkelilaastilla ja tekemällä rouhepinnoitus weber 138 Rouhepinnoituslaastilla ja rouheilla. Vaihtoehtoisesti sokkelin näkyvät osat oikaistaan weber 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan webervetonit Sokkelimaalilla tai Sokkelipinnoitteella.

HUOMIOITAVAA:

RADON RATKAISUT

Perustukset tiivistetään siten, että radonpitoisen ilman pääsy sisätiloihin estetään. Tiivistäminen suoritetaan kumibitumikermikaistalla esim. RT 81-10791 ohjeen mukaan. Eritystä huomiota tulee kiinnittää liitoskohtien ja läpivientien tiivistämiseen. Kellarillisissa perustuksissa perusmuurin ulkopuolisena kosteuseristyksenä käytetään aina kumibitumikermiä, jolloin seinästä saadaan riittävän radontiivis. Lattian alle rakennettavalla tuuletusputkistolla varmistetaan rakenteen toimivuus, mikäli tiivistys ei olisi täysin onnistunut.

Kevytsoraharkkojen valmistajat Suomessa

Lakan Betoni Oy
lakka.fi

 

HB-Betoniteollisuus Oy
hb.fi

 

´

 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
rakennusbetoni.fi

 

Benders Suomi Oy
benderssuomi.fi

 

Please register your details first

Areas of interest