Asentaminen

Yleiskuva.jpg

Leca®-kevytsoran pääasialliset käyttökohteet ovat kevennystäytöt ja -penkereet heikolla tai kantamattomalla maaperällä, routasuojausta tai lämmöneristettä vaativat rakenteet sekä kuivatusta edellyttävät rakenteet. Leca-kevytsoran paino on vain viidenneksen perinteisestä sorasta.Käsittely työmaalla

Kevytsora levitetään rakenteeseen kaivinkoneella tai puskutraktorilla kohteen laajuudesta riippuen. Kevytsoran tiivistäminen tehdään 0,5…1 metrin kerroksina tiivistyskalustosta riippuen. Tiivistäminen tehdään suoraan Leca-sorakerroksen pinnalta tai murskekerroksen päältä tela-alustaisella koneella tai tärylevyllä.

Tiivistettäessä löyhä Leca-sorakerros tiivistyy 5…10 %, mikä on otettava huomioon Leca-soraa levitettäessä. Tiivistyminen ennakoidaan noin 10 % ylikorkeana täyttöpaksuutena.

Tiivistysvälineet Kerroksen paksuus Yliajojen määrä Enimmäispaine Kommentit
Tela-alustainen kone 0,5-1 m 6 50 kPa Suositellaan 6-10 ajokertaa
Tärylevy 100-150 kg 0,5 m 4   Tarpeen kiinteiden rakenteiden yhteydessä

 


Leca® kevytsoran toimitus

Leca®-kevytsoran toimitus

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Ahtaissa kohteissa toimitukset voidaan suorittaa kasettiautoilla. Yhden kuorman maksimikuormakoko on noin 110 m³. Kevytsora asennetaan yleensä kippaamalla ja levitetään puskutraktorilla tai kaivinkoneella.

Kuva1.jpg

 

Suurissa hankkeissa on eduksi, jos kevytsora voidaan tuoda useampaan paikkaan, jotta materiaalin turhaa siirtoa ja telaketjuajoneuvoilla tapahtuvan liiallisen käsittelyn aiheuttama hienontuminen voidaan välttää. Purkamiselle ja säilyttämiselle soveltuvat paikat suunnitellaan etukäteen.

Kuva2.jpg

Talvirakentamisen aikana valvotaan silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusalusta eivät sisällä lunta tai jäätä. Kevytsoraa ei saa asentaa jäätyneelle maapohjalle.

Lisäkantavuutta saadaan stabiloimalla kevytsorapenger esim. sementillä tai bitumipohjaisilla aineilla. On myös mahdollista puhaltaa penkereen päälle esim. 200 mm paksu kerros kevytsorabetonia. Kevytsorabetoni voidaan valmistaa puhalluskalustolla lisäämällä siihen puhalluksen yhteydessä sementtiliuosta erillisellä pumpulla (LBF=Light Bounded Filling). 

Puhallustoimituksissa käytetään lajikkeita KS420P tai KS420KAP.


Leca® kevytsoran käsittely

Leca®-kevytsoran käsittely

Esivalmistelu

Ennen geotekstiilien (käyttöluokka II tai III) levittämistä kaivannon pohja muotoillaan suunnitelmien mukaisesti. Jos Leca-kevytsoran levittäminen tapahtuu talvella, mahdollinen jää ja lumi poistetaan. Leca-soran asentamista seisovaan veteen tulee välttää.

Kuva3_asentaminen.jpg


Käsittely työmaalla

Kevytsora levitetään rakenteeseen kaivinkoneella tai puskutraktorilla kohteen laajuudesta riippuen. Kevytsoran tiivistäminen tehdään 0,5…1 metrin kerroksina tiivistyskalustosta riippuen. Tiivistäminen tehdään suoraan Leca-kevytsorakerroksen pinnalta tai murskekerroksen päältä tela-alustaisella koneella tai tärylevyllä.

Tiivistettäessä löyhä Leca-kevytsorakerros tiivistyy 5…10 %, mikä on otettava huomioon Leca-kevytsoraa levitettäessä. Tiivistyminen ennakoidaan noin 10 % ylikorkeana täyttöpaksuutena.

Pintarakenteiden tiivistäminen

Pintarakenteiden tiivistäminen

Edellytykset

Liika tiivistäminen voi aiheuttaa pohjamaan häiriintymistä ja se voi menettää kantavuuttaan. Kokemuksen mukaan oikean tiivistämistavan valinnalla on ratkaiseva merkitys sitomattoman kevytsoran hyvän lopputuloksen saavuttamiseen.

Dynaamisen tiivistymisen aiheuttamaa murskaantumista tulee välttää. Tiivistämistehoa tulee pienentää ylempiin kerroksiin siirryttäessä ettei murskaantumista pääse tapahtumaan. Telakoneella yliajokertojen määrällä voidaan vaikuttaa tiivistämistehoon.

Tasatun kevytsoran päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle levitetään kantava kerros kaivinkoneella. Kantavan kerroksen vähimmäispaksuus pitää olla 0,4 m.

 

Tiivistaminen_vaihe_1_450px.jpg

Vaihe 1

Kantava kerros levitetään ja tiivistetään 6 täryttävällä yliajokerralla tai kunnes riittävä tiiviysaste on saatu aikaiseksi. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat suurella teholla.

Tiivistaminen_vaihe_2_450px.jpg

Vaihe 2

Kantava kerros levitetään ja tiivistetään 4 täryttävällä yliajokerralla tai kunnes riittävä tiiviysaste on saatu aikaiseksi. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat suurella teholla.

Tiivistaminen_vaihe_3_450px.jpg

Vaihe 3

Kaksi yliajoa tai kunnes tiivistyminen on saavutettu. Jyrän amplitudi ja taajuus ovat matalalla teholla, jonka jälkeen kaksi yliajoa jyrällä ilman tärytystä.